LD701 Strukturální akryl

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Plastoelastický disperzní akrylátový těsnící tmel, jehož struktura odpovídá vzhledu omítky.

Použití/účel

Velmi vhodný pro opravu a zlepšení vzhledu strukturálních a třených omítek. Lze užít pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kameni a omítce v interiéru i exteriéru. Není vhodný pro aplikaci do dilatačních spár.

Upozornění

LD701 strukturální akryl je kompatibilní s běžně prodávanými disperzními a alkydovými barvami (napřed vyzkoušet). Při statických spárách s minimální možností roztažnosti (max. 5
%) smí být akryl po vytvrzení přetřen. Tmel muže být opatřen nátěrem po celé své ploše pouze v případě, jestliže použitá nátěrová hmota je schopna přenášet pohyby tmelu bez poškození
svého povrchu.

Během vytvrzování akrylu je nutné chránit jej před mrazem a přímým deštěm. Při nízkých teplotách dochází k prodloužení doby vyzrání tmelu. Strukturální akryl není vhodný k aplikaci
na sklo, glazovanou keramiku a pro tmelení dilatačních spár a spár, které jsou trvale vystaveny působení vody.

  • Bez zápachu
  • Strukturou povrchu odpovídá omítce
  • Dobrá přilnavost na většinu běžně užívaných stavebních materiálů bez užití primeru
  • Přilne i na lehce navlhlé povrchy
MSDS_ld701_cz.pdf Bezpečnostní listy
LD701-datasheet csCZ v1.pdf TDS