Explore our brands

Těsnicí systém pro sanaci spár

Největším problémem u původních panelových domů jsou především horizontální a vertiální spáry mezi jednotlivými panelovými dílci. Tyto spáry, které byly zajištěny proti vodě většinou gumovým těsněním, jsou v natolik kritickém stavu, že způsobují zatékání dešťové vody do interiéru a značné tepelné úniky.

Pro tepelné a hydroizolační zajištění styčných spár mezi jednotlivými panelovými dílci vyvinula společnost tremco illbruck unikátní a v praxi několikrát vyzkoušený systém, který trvale utěsní spáry proti průniku hnané dešťové vody z exteriéru a únikům tepla z interiéru.

Systémové řešení se skládá ze tří vrstev, přičemž systém jako celek vytváří velmi houževnatý prvek jenž odolá povětrnostním vlivům a UV záření.

  1. PUR pěna FM350. Úlohou této první vrstvy je vyplnění spáry do co největší hloubky - tedy těsně k interiérové straně.
  2. Komprimační páska TP651 illmod Trio FBA. Funkcí této druhé vrstvy je svrchní výplň spáry. Slouží jako pojistná tepelná izolace, která je trvale flexibilní a spolehlivě odolává dilatacím.
  3. Tekutá hydroizolační membrána SP925. Uzavírací vrstva ve formě tekuté roztíratelné membrány zamezující průniku vody a zajišťující finální estetický efekt rovné a precizní spáry.