Měníme se na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpět na seznam produktů

ME210
Parotěsná fólie interiér

Fólie illbruck slouží pro utěsnění připojovací spáry mezi otvorovou výplní či proskleným fasádním celkem a přilehlou obvodovou konstrukcí. ME210 Parotěsná fólie interiér je navržena pro vytvoření vzduchotěsné a parotěsné uzávěry na straně interiérové.

Aplikace

Fólie illbruck slouží pro utěsnění připojovací spáry mezi otvorovou výplní či proskleným fasádním celkem a přilehlou obvodovou konstrukcí. ME210 Parotěsná fólie interiér je navržena pro vytvoření vzduchotěsné a parotěsné uzávěry na straně interiérové.

 • Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
 • Varianta ME210 VV a ME210 SV s extrémně silnou samolepicí vrstvou
 • Separovaný dvoudílný liner (ME210 VV) usnadňuje a optimalizuje aplikaci
 • Protažení fólie v příčném i podélném směru minimálně 250 %
 • Výborná odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření
 • Vysoká flexibilita a tvarovatelnost fólií v nestandardních detailech

Zpracování

ME210

 • Na základě detailu fasády je potřeba navrhnout odpovídající šíře těsnících pásů a celkové řešení interiérové i exteriérové strany připojovací spáry. Je vždy nezbytně nutné zvážit požadavky projektu, dilatační pohyby konstrukcí, zatížení provozem a aplikační náročnosti jednotlivých produktů a tomuto přizpůsobit konečné řešení.
 • Pro lepení na porézní materiály (i neporézní odolné vůči rozpouštědlu lepidla) je určeno illbruc CT113 kontaktní lepidlo, které se nanáší štětcem nebo válečkem ve stejnoměrné vrstvě na obě lepené plochy.
 • Po nanesení na obě lepené plochy nechte lepidlo tzv. odvětrat a zavadnout (ca 10 min., dotykový test).
 • Po zavadnutí spojte obě lepené plochy spojit a přitlačte vrchní fólii pomocí přítlačného válečku. V případě těžších pásů zafixujte dočasně fólii např. pomocí ME211 do doby dostatečné únosnosti lepidla (viz. tech. list).
 • Pro lepení fólie na neporézní materiály použijte OT015 Fasádní lepidlo, z důvodu rychlejší, přesnější a úspornější aplikace. Lepidlo je dodáváno v salámech o obsahu 600 ml a lze jej tedy vytlačit z aplikační pistole v požadovaném průměru housenky, čímž je maximálně eliminována možnost nechtěného potřísnění okolních ploch. Šíře lepeného spoje by měla být 2–3 cm, v případě širších a delších pásů fólií je třeba fólii dočasně fixovat např. s ME211 do doby, než dojde k dostatečné vulkanizaci lepidla nebo zvětšit šíři lepeného spoje (viz. tech. list). V případě detailů s předpokladem
  přímého namáhání stékající vodou (nejčastěji se jedná o detail nadpraží okna, kde by stékající voda po monolitické fasádní konstrukci mohla přímo působit na lepený spoj), doporučujeme fixaci hrany fólie ukončovací pojistnou lištou z důvodu zamezení narušení a vymývání lepidla. Lištu dotěsnit v rozšířené horní části pomocí illbruck OS111 Bitumenového tmelu.

Upevnění ME210 VV a ME210 SV na rám výplně

 • Odměřte potřebné množství fólie z role a ustřihněte jej.
 • Vyčistěte podkladní plochu čističem AA404 naneseném na hadru nebo ubrousku.
 • Přiložte fólii ke konstrukci a odstraňujte průběžně ochranný proužek samolepky a přitlačujte fólii na připravený podklad.
 • Přitlačte fólii k podkladu přítlačným válečkem. Postupujte tímto způsobem dokud není fólie nalepena po všech stranách otvorové výplně.

Upevnění ME210 VV a ME210 SV na zeď

 • V případě nerovností stavebního tělesa je bezpodmínečně nutné vyrovnání ostění omítkou nebo cementovým lepidlem.
 • Fólii veďte souběžně s osazovacím rámem a stěnou.
 • Pomocí ocelového kartáče a smetáku zbavte ostění částic zhoršujících přilnavost jako je prach a volné částice.
 • Pro zajištění dokonalé adheze k podkladu doporučujeme vždy použít impregnaci s primerem illbruck ME901 nebo ME902.
 • Sejměte ochrannou vrstvu na široké samolepicí straně a nalepte fólii na ostění.
 • Pečlivě přejeďte přítlačným válečkem.

 

Technická specifikace

Vlastnosti  NormaKlasifikace
Pevnost v tahu EN 12311-2≥7 MPa
Protažení EN 12311-2≥ 250%
UV odolnosti vynikající
Vodotěsnost (2 kPa)EN 1928 vyhovující
Součinitel difúzního odporu μ / sdEN 1931 >160 000 / sd>120 m
Odolnost proti stárnutí EN 1296 / EN 1931 vyhovující
Odolnost proti roztržení EN 12310-210N
Třída reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Aplikační teplota  +5 °C až +35 °C
Teplotní odolnost  -40 °C až +130 °C
Skladovací teplota  +10 °C až +25 °C
ME220 VV a ME220 SV  
LepivostEN 1939 / postup 3> 25 N / 25 mm
Aplikační teplota -5 °C až + 40 °C s primerem ME901
Aplikační teplota -10 °C až + 40 °C s primerem ME902
Skladovací doba 24 měsíců
Ke stažení

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produkty