ME210 Folia EPDM wewnętrzna

Folia EPDM wewnętrzna

Znajdź produkt

Folia ME210 jest komponentem zestawu wyrobów o nazwie handlowej „illbruck EPDM” przeznaczonego do uszczelniania złączy między oknami, jak i złączy między
elementami ścian osłonowych (słupowo-ryglowych) o konstrukcjach z kształtowników
aluminiowych, a konstrukcją budynków. Folia wewnętrzna (paroszczelna) stanowi barierę dla przepływu pary wodnej do materiału izolacyjnego od strony wewnętrznej (pomieszczenia). Sprawdza się również w funkcji hydroizolacji dolnego złącza przy progach drzwi wejściowych i balkonowych (uszczelnienie złączy przy gruncie).

Środek gruntujący ME901 Primer butyl & bitum (warstwa zwiększająca przyczepność) Czas wietrzenia około 10 – 40 minut, w zależności od temperatury. Zużycie około 125
ml/m2 lub około 200 m/l dla szer. 4 cm (w zależności od porowatości podłoża). Srodek gruntujący ME902 jest dostarczany w kartonach z 12 puszkami po 1 l lub w puszce
5 l.
Środek gruntujący ME902 Primer butyl & bitum w aerosolu jest dostarczany w kartonie z 12 pojemnikami po 500 ml. ok. 50 m z jednego pojemnika/25 na bardzo chłonnym podłożu.

  • Doskonała odporność na starzenie
  • Wysoka odporność mechaniczna, w tym na przebicie
  • Wodoszczelność i hermetyczność
  • Przenoszenie ruchów dylatacyjnych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
  • W zestawie z klejami OT015 (do podłoży nieporowatych) oraz CT113 (do podłoży porowatych)
  • Większy opór dyfuzyjny od folii ME220
ME210 - karta charakterystyki Karta charakterystyki