Explore our brands
Zpět na seznam produktů

GS202
Akvarijní silikon

Silikon pro akvária je vhodný k utěsnění spár akvárií, bazénů, vitrín, celoskleněných konstrukcí a pro zasklení konstrukcí umístěných trvale pod vodou.

Aplikace

Silikon pro akvária je vhodný k utěsnění spár akvárií, bazénů, vitrín, celoskleněných konstrukcí a pro zasklení konstrukcí umístěných trvale pod vodou. Silikon je také vhodný pro tmelení spár v kontaktu s pitnou vodou a v prostředí bazénů s koncentrací chlóru do 1 mg/litr. Pro styk s pitnou vodou je tmel vhodný až po kompletním vytvrzení tzn. po minimálne 7 dnech.

 • vysoce lepivý
 • dlouhodobě elastický
 • fyziologicky nezávadný
 • odolný vůči působení mořské vody

Příprava

Příprava podkladní plochy

 • Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot.
 • Nesavé podklady s uzavřenými póry očistěte čisticím přípravkem AC201. V případě citlivých povrchu zřeďte čisticí přípravek AC201 vodou (nutno vyzkoušet).
 • Rez a uvolněné nátěry negativně ovlivňují přilnavost a je nutno je odstranit. Zinkový plech, železo, ocel, med, mosaz a olovo mohou v důsledku kyselého vytvrzovacího systému korodovat (štěpný produktem je kyselina octová) a proto silikon není pro tyto podklady vhodný.
 • Silikon pro akvária se nesmí aplikovat na minerální podklady např. beton, přírodní kámen.
 • V případě výplňového materiálu je nutné užít takový materiál, který je kompatibilní se silikonem pro akvária ve smyslu normy DIN EN 26 927.
 • Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.

 

Zpracování

Lepení

 

 • Tvar a dimenzování spár je určeno daným případem použití.
 • Při výrobě a lepení akvária je nutno dodržet požadavky normy DIN 32 622. Tloušťka spoje vytvořeného pomocí silikonu pro akvária musí činit ve vytvrzeném stavu min. 1 mm.
 • Doporučujeme ještě navíc vytvarovat trojúhelníkové spáry v rozích (dno a steny) akvária.

Vyplnění spár

 

 • Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou.
 • Akvarijní silikon zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.
 • Spáru beze zbytku vyplňte. Vyhlazení těsnicí hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru a použijte přitom prostředek OS300 (1 polévková lžíce OS300 na cca. 2 litry vody).
 • Naředěný roztok OS300 naneste úsporně rozprašovačem na spoj. Vyhlazení proveďte dříve, než se začne tvořit povrchová slupka. Lepicí pásku poté ihned odstraňte, abyste zamezili poškození tvořící se slupky.
 • Nadbytečné množství OS300 poté pečlivě otřete.

Primer (Zlepšení přilnavosti)

 • Silikon pro akvária přilne k celé řade podkladu bez použití primeru (např. na sklo, kachlíky, čistý a eloxovaný hliník, keramický obklad, polyester, sklolaminát, epoxidový lak, email). Zvýšení přilnavosti ke kovům můžete zpravidla docílit vytvořením základního nátěru podkladu AT150 Primer pro nesavé podklady. Prostudujte si prosím „Tabulku použití primeru“ a v případě nutnosti proveďte zkoušky přilnavosti.

 

Popis

Silikon pro akvária je elastická rychle tvrdnoucí jednosložková silikonová těsnicí hmota. Silikon odpovídá bezpečnostním předpisům DIN 32 622 stanovených na lepidla pro celoskleněná akvária. Po úplné reakci tmelu byla prokázána trvalá zatížitelnost, fyziologická nezávadnost, odolnost proti hydrolýze, UV záření a odolnost proti působení mořské vody. Reakční systém silikonu pro akvária zaručuje rychlou vulkanizaci. Během prvních 24 hodin zreaguje vrstva o tloušťce cca. 3 mm. Během reakce docházík uvolnění malého množství kyseliny octové, po úplném vytvrzení je silikon bez zápachu. Silikon pro akvária se vyznačuje extrémně vysokou odolností proti stárnutí

Forma dodání

 • 310 ml / kartuše
 • Karton = 12 ks

Důležité upozornění

Těsnicí hmotu uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí oči. Zamezte zasažení očí
a kontaktu s kůží. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Čištění

Čerstvý nevytvrzený silikon můžete odstranit čističem AC201. Vytvrzený materiál lze odstranit jen mechanicky pomocí vhodného nástroje např. škrabkou.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikace
Systém reakceacetoxy
Konzistencepastovitá
Objemová hmotnostDIN 524511.3 g/cm3
Vytvoření povrchové slupkycca 15 min.
Rychlost vytvrzovánícca 2 mm / 1. den
Dovolená přetvořitelnost25%
E-modul 100%EN 28 3390.6 N/mm2
Pevnost v tahuEN 28 3390.9 N/mm2
Elastické zotaveníDIN EN 2738995%
Aplikační teplota+ 5 °C to + 40 °C
Teplotní odolnost- 40 °C to +160 °C
Doba skladování18 měsíců
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty