SP511 ROOF & GUTTER SEAL

Klempířský tmel

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a přilnavostí na široké spektrum podkladů. Vytvrzování probíhá na základě kontaktu materiálu se vzdušnou vlhkostí. Při aplikaci na vertikální plochy má minimální stékavost.

Použití/účel

Kvalitní klempířský tmel na hybridní bázi určený pro tmelení nebo lepení klempířských prvků (římsy, atiky, parapety, okapové svody, plechy okolo komínů. SP511 má výbornou přilnavost na pozinkovaný plech, eloxovaný hliník, zdivo, beton i dřevo.

Upozornění

V případě statických spojů s malým přetvořením (do 5%) lze tmel natřít v celém rozsahu. U spáry s větším pohybem (>5%) je doporučeno natření tmelu pouze na okraji spoje cca 1 mm. Povrchy obsahující dehet a bitumen nejsou vhodnými podklady pro tmelení.
Při styku tmelu s některými organickými elastomery jako je EPDM, APTK nebo neopren, může dojít k zabarvení tmelu. Tmel nelze používat v prostorech bez přísunu vzduchu, protože pro vytvrzení potřebuje vzdušnou vlhkost. Za některých okolností materiál může zežloutnout. K tomu může dojít při styku tmelu s lepidly, jinými tmely nebo agresivními chemikáliemi. Tmel není určen pro tmelení strukturálních fasád (SG aplikace), pro spojení okrajů izolačních skel, lepení akvárií a použití v medicínském a farmaceutickém průmyslu. Produkt není vhodný pro aplikace trvale vystavené působení stojaté nebo pro aplikace pod vodou.

  • Výtečná zpracovatelnost
  • Přilnavost na širokou řadu podkladů
  • UV a povětrnosti odolný
  • Bez zápachu při zpracování
  • Přetíratelný (vodou ředitelnými barvami)
MSDS_sp511_cz.pdf Bezpečnostní listy
IB_SP511_datasheet_ROOF & GUTTER SEAL_cs-CZ_v2.pdf TDS