MS055 Elastické lepidlo

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Vysoce kvalitní MS polymer vhodný pro lepicí aplikace ve stavebnictví i průmyslu. Lepidlo exceluje zejména při lepení kovů.

Použití/účel

illbruck MS055 je jednokomponentní elastické lepidlo vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Typické použití: styk hliníkových a syntetických, materiálů na fasádách, styky fasádních elementů, balkóny a zimní zahrady, lepení okrasných a ochranných lišt, parapetů, krycích rámů apod.

Upozornění

Kompatibilita:
MS055 má dobrou snášenlivost s disperzními a alkydovými pryskyřičnými barvami (předběžné testování je doporučeno). V případě statických spojů s malým přetvořením (do 5%) lze tmel natřít v celém rozsahu. U spáry s větším pohybem (>5%) je doporučeno natření tmelu pouze na okraji spoje cca 1 mm.

Chemická odolnost:
Lepidlo výborně odolává proti vodě, alifatickým rozpouštědlům, olejům, tukům, ředěným anorganickým kyselinám a zásadám. Mírně odolává proti esterům, ketonům a aromátům. Není odolné vůči koncentrovaným kyselinám a chlorovaným uhlovodíkům.

Těsnicí hmotu uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte zasažení očí a styku s kůží. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

  • vynikající přilnavost k většině běžných stavebních materiálů
  • snadná vytlačitelnost
  • bez rozpouštědel a silikonu
  • kompatibilní s barvami
  • trvale elastický od -40°C do +90°C
  • vysoká mechanická pevnost
  • nezpůsobuje korozi na kovech
  • odolný proti nárazům a vibracím
MSDS_ms055_cz.pdf Bezpečnostní listy
MS055-datasheet csCZ v1.pdf TDS