GS231 SANITARY SEAL PRO

Sanitární silikon

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Elastický silikonový tmel odolný proti plísním, vytvrzující reakcí za vzniku kyseliny octové. Speciální receptura vyvinutá pro použití u sanitárních instalací i na skleněné a kovové konstrukce.

Použití/účel

Tento jednosložkový silikonový tmel je díky svému složení a takto docíleným vlastnostem vhodný zejména k utěsnění styčných a dilatačních spár u sanitárních instalací, například utěsnění spár v koutech keramických obkladů, u van, ve sprchových vaničkách a koutech, v kuchyních a u skleněných a kovových konstrukcí.

Upozornění

Tmel GS231 není vhodný pro tyto účely: použití ve styku s pitnou vodou, pro lepení akvárií, tmelení mramoru a přírodního kamene, tmelení plastů náchylných ke vzniku trhlinek vlivem pnutí (polykarbonát). Zároveň je potřeba se vyhnout tmelení neošetřených kovů, jako je železo, zinek, měď, olovo a použití na alkalické materiály (vápenocementové, sádrové omítky apod.). Tmel GS231 není přetíratelný. Tmel GS231 nepodléhá označovací povinnosti podle nařízení o nebezpečných látkách. Přesto se vyvarujte dlouhodobějšího vdechování výparů kyseliny octové, které vznikají při jeho vulkanizaci. Při práci v uzavřených místnostech zabezpečte přívod čerstvého vzduchu nebo odsávání.

  • Velmi dobrá zpracovatelnost
  • Pro interiéry a exteriéry
  • Rychlé vytvrzování
  • Univerzální použití u sanitárních instalací
  • Odolnost proti plísním
MSDS_gs231_cz.pdf Bezpečnostní listy
GS231-datasheet csCZ v1.pdf TDS