FA810 CLEAN AREA SEAL

Tmel pro čisté prostory

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

illbruck FA810 je elastický 1 - komponentní neutrální silikon. Tmel je nekorozivní, neovlivňuje většinu kovových povrchů a je kompatibilní s většinou stavebních materiálů a také plastů

Použití/účel

Tmel byl vyvinut pro potřeby utěsnění spár v prostorech se specifickými požadavky na kvalitu vzduchu. Je tedy ideální pro utěsnění vnitřních spár podlah a stěn v čistých prostorách: operační sály, výrobních prostory, chladírenské prostory, laboratoře, nemocnice apod. Zároveň určen pro výrobce laboratorního nábytku a firmy provádějící interiéry laboratoří.

Upozornění

Povrchy obsahující dehet a bitumen nejsou vhodnými podklady pro tmelení. Při styku tmelu s některými organickými elastomery jako je EPDM, APTK nebo neopren, může dojít k zabarvení tmelu. Na přírodním kameni např. mramoru nebo na žule může dojít ve styku podkladní plochy a tmelu ke vzniku skvrn následkem působení látek. Tmel nelze používat v prostorech bez přísunu vzduchu, protože pro vytvrzení potřebuje vzdušnou vlhkost. Za některých okolností materiál může zežloutnout. K tomu může dojít při styku tmelu s lepidly, jinými tmely nebo agresivními chemikáliemi. Tmel není určen pro tmelení strukturálních fasád a pro spojení okrajů izolačních skel. Produkt není vhodný pro aplikace trvale vystavené působení stojaté nebo minimálně odtékající vody nebo pro aplikace pod vodou.

  • Odolný proti mikrobiologickému růstu na povrchu – testováno dle ISO846 A+C
  • Minimální zápach při vytvrzování
  • Skvělá odolnost vůči stárnutí a povětrnosti
  • Vynikající chemická odolnost
MSDS_FA810_cz.pdf Bezpečnostní listy
FA810-datasheet csCZ v1.pdf TDS