Explore our brands

Adatvédelem

tremco illbruck GmbH

Az adatvédelmi törvények értelmében tremco illbruck GmbH („Vállalat”, „mi” vagy „minket”) minősül „Adatkezelőnek” a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint gyűjtött, használt és kezelt Személyes adatok tekintetében (a továbbiakban „Nyilatkozat”).a

A Vállalat egy multinacionális, egymással társvállalati viszonyban lévő vállalatokból álló csoport része, amely különböző országokban lévő adatbázisokkal rendelkezik, amelyek némelyikét társvállalatok, némelyikét pedig a Vállalat vagy társvállalatai nevében külső felek üzemeltetik.

Adatainak védelme fontos a számunkra. Elkötelezettek vagyunk, hogy megvédjük a nekünk átadott valamennyi Személyes adatot, akár velünk üzleti kapcsolatban lévő személyektől, akár webhelyeink látogatóitól, felhasználóitól vagy egyéb személyektől származnak. A Személyes adatok olyan információk, amelyek egy azonosított vagy azonosítható élő egyénnel kapcsolatosak, és amelyek beazonosítják az egyént, akár közvetlenül, például név, levelezési cím vagy e-mail-cím alapján, akár közvetett módon, például IP-cím, telefonszám, életkor-tartomány stb. alapján. Személyes adatokhoz a webhelyhasználat követése útján jutunk, illetve ha Ön önként ad meg információkat, mint például egy űrlap kitöltésével a webhelyen.

Ez a Nyilatkozat ismerteti, hogy milyen személyes adatokat és nem személyes adatokat gyűjtünk mind ezen a Webhelyen, mind más módon, hogy hogyan használhatjuk és kezelhetjük ezeket, illetve hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik a Személyes adatokkal kapcsolatban. Mielőtt bármilyen Személyes adatot adna meg nekünk, vagy a webhelyünket böngészné, olvassa végig a jelen Nyilatkozatot, és győződjön meg arról, hogy adatvédelmi gyakorlataink megfelelőek-e Önnek.

Vegye figyelembe, hogy a webhelyünk más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezekre a külső webhelyekre nem vonatkozik a jelen Nyilatkozat, ezért azt javasoljuk, hogy ellenőrizze minden egyes meglátogatott webhely adatvédelmi nyilatkozatát és biztonsági szabályzatát. Mi csak az általunk gyűjtött adatok védelméért és biztonságáért vagyunk felelősek, nincs befolyásunk arra, hogy külső felek hogyan kezelik Személyes adatait.

A jelen Nyilatkozatban található meghatározások magyarázatát lásd az alábbi szójegyzetben.

 

Kinek a Személyes adatait gyűjtjük?

A Vállalat személyek széles körétől gyűjt Személyes adatokat az üzleti tevékenységei során, például:

• Alkalmazottak;
• a szállítók, ügyfelek, és egyéb üzleti kapcsolatok képviselői;
• alvállalkozók;
• a webhelyünk felhasználói;
• fogyasztók;
• bármilyen módon velünk kapcsolatba lépő egyének; és
• állásra jelentkezők.

Hogyan történik a Személyes adatok gyűjtése?

Olyan Személyes adatokat szerzünk meg, amelyeket Ön tudatosan és önkéntesen közöl velünk, akár online, akár offline. Például Személyes adatokat gyűjtünk amikor:

• meglátogatja a webhelyünket és/vagy kitölti valamelyik webes űrlapunkat (pl. a „Kérdezzen a szakértőtől!” szolgáltatás keretében);
• kapcsolatba lép egy ügyfélszolgálati központunkkal, vagy bármilyen módon információt kér tőlünk;
• meglátogatja a létesítményeinket;
• valamit rendel tőlünk;
• névjegykártyán vagy más módon megadja nekünk kapcsolattartási adatait;
• elvégez egy felmérést;
• közösségi oldalakon, külső alkalmazásokon vagy egyéb, hasonló technológiák használatával kommunikál velünk;

• meglátogatja a standunkat egy kiállításon.

 

Gyűjthetünk, illetve kaphatunk külső forrásokból származó információkat is, például az általunk üzemeltetett egyéb webhelyek használatával kapcsolatban, illetve kapcsolódó külső felektől, például alvállalkozóktól.

Milyen Személyes adatokat gyűjtünk?

Vállalat számos Személyes adatot gyűjthet Önről, például a nevét, nemét, beosztását, arcképes azonosítóját, e-mail-címét, telefonszámát, otthoni vagy üzleti címét és egyéb kapcsolattartási adatait, részletes érdeklődési területeit, Önnel végzett kommunikációkat (beleértve hívásról és megbeszélésekről szóló feljegyzéseket), valamint pénzügyi és fizetéssel kapcsolatos információkat.

 

Amikor a Webhelyünket használja a böngészője által a Webhelyünknek küldött bizonyos standard információkat is gyűjtünk. Ez magában foglal olyan technikai adatokat, mint például az IP-cím, a böngésző típusa, az operációs rendszer, a nyelv, az időzóna-beállítás, az elérések száma, illetve bármilyen hivatkozó webhelycím.

A Személyes adatok feldolgozásának célja

A Személyes adatait a következő célok érdekében dolgozzuk fel:

• hogy termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kéréseinek eleget tegyünk, és információkat szolgáltassunk;
• hogy válaszoljunk kérdéseire;
• kutatás és hirdetés;
• hogy továbbfejlesztett termékekkel és funkciókkal kapcsolatban kapcsolatba lépjünk Önnel;
• hogy e-hírleveleket nyújtsunk;
• hogy e-mailt küldjünk Önnek;
• hogy Ön részt vehessen online támogatási vagy „Kérdezzen a szakértőtől” szolgáltatásokban;
• hogy értesítsük Önt a szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról, illetve olyan hasonló termékekről és szolgáltatásokról tájékoztassuk Önt, amelyek érdekelhetik;

• garanciák biztosítása és kezelése;
• hogy kommunikáljunk Önnel és külső kapcsolattartókkal;
• hogy Ön részt vehessen promóciókban, nyereményjátékokban vagy hozzájárulásokat adhasson;
• webhelyünk nyújtása, illetve termékeink és szolgáltatásaink javítása;
• hogy Ön problémákat jelenthessen Webhelyünkön;
• a webhelyünk használatára vonatkozó analitika elvégzése;
• az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek való megfeleléshez; és
• egyéb, üzlettel kapcsolatos célok, például: tárgyalás, szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése, számlák és nyilvántartások kezelése, licencelt tartalmak testreszabása (a Használati feltételek meghatározása szerint), a vállalati, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységek, valamint törvényekkel, szabályozásokkal kapcsolatos, illetve belső vizsgálatok támogatása, általános üzleti célok, hiteladminisztráció.

Vegye figyelembe, hogy nem tud kommunikálni velünk bizonyos személyes adatok megadása nélkül a webhely „Kapcsolat” vagy támogatási hivatkozásain keresztül, illetve e-mailben sem. Ha kapcsolatba lép velünk vagy valamelyik szolgáltatónkkal, akkor az arról szóló felvételt, illetve a levelezést megőrizzük.

Toborzás

Amikor munkára jelentkezik a honlapunkon keresztül vagy más módon, akkor további speciális Személyes adatokat gyűjtünk Önről, például: a képesítései, karriertörténete, külső felek referenciái és interjújegyzetei. Más információkat is kérhetünk Öntől, például érdeklődési köreit, és hogy milyen típusú munkák érdeklik Önt. A betöltendő állásokkal kapcsolatosan Ön által megadott Személyes adatok a jelen Nyilatkozat betartásával kerülnek feldolgozásra.

A Személyes adatok Vállalat általi feldolgozásának jogalapja

Az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek való megfeleléshez a Vállalatnak kötelező ismertetnie a jogi alapot a Személyes adatok feldolgozásához. A Személyes adatok fent ismertetett gyűjtési és felhasználási céljainak megfelelően a Személyes adatok Vállalat általi feldolgozásának jogi alapja jellemzően a következők egyike:

• az Ön hozzájárulása;
• egy Önnel vagy más egyénekkel érvényben lévő szerződés végrehajtása;
• a Vállalat vagy külső felek jogszerű üzleti érdekei (pl. üzletünk fenntartása és fejlesztése úgy, hogy visszajelzési lehetőségeket nyújtsunk az ügyfeleknek); vagy
• jogi kötelezettségeinknek való megfelelés.

Kivel osztjuk meg a Személyes adatait?

Egy multinacionális, egymással társvállalati viszonyban lévő vállalatokból álló csoport része vagyunk, amely különböző országokban lévő adatbázisokkal rendelkezik, amelyek némelyikét társvállalatok, némelyikét pedig a Vállalat vagy valamelyik társvállalatunk nevében külső felek üzemeltetik. Adatait átvihetjük egy vagy több ilyen, a lakóhelyén kívüli országban lévő adatbázisba, potenciálisan akár olyan országokba is, amelyek nem követelnek meg annyira magas szintű védelmet személyes adatainak, mint a saját országa. Azonban a Vállalat és társvállalatai a vonatkozó törvények által megkövetelt védelmet biztosít a Személyes adatok birtoklása és átvitele esetére. A Személyes adatait például az alábbi módokon és okokból oszthatjuk meg:

A Vállalat megoszthatja Személyes adatait az anyavállalat, leányvállalatok vagy társvállalatok olyan munkatársaival, akiknek szükséges tudniuk ezeket az információkat üzleti vagy jogi okokból, például adminisztráció elvégzéséhez, például számla feldolgozásához, vagy hogy egy Ön által küldött kérdést a megfelelő osztályhoz vagy társvállalathoz továbbítsanak.

Megoszthatjuk Személyes adatait külső felekkel, beleértve a hatóságokat, a Vállalat tanácsadóit, IT-szolgáltatóit, illetve olyan külső feleket, amelyekhez a Vállalat vagy társvállalatai azért fordultak, hogy azok nyújtsák az Ön által kért szolgáltatásokat; hogy megvédjük a Vállalat webhelyén megjelenített vagy egyéb módon elérhető anyagokra vonatkozó szellemi tulajdonhoz fűződő jogait; jogi vagy egyéb szakmai tanács kérése céljából; hogy válaszoljunk egy jogi kérésre vagy megfeleljünk egy jogi kötelezettségnek; a Vállalati webhely Használati feltételeinek betartásához.

Személyes adatait megoszthatjuk külső felekkel cég vagy eszközök értékesítése, megvásárlása vagy egyesítése esetén, beleértve az üzlet vagy az eszközök potenciális eladójával vagy megvásárolójával ilyen esetekben.

Hozzájárulása esetén megoszthatjuk a Személyes adatait külső felekkel, akik olyan termékeket kínálnak, amelyek érdekelhetik Önt. Ezek a cégek ezt követően közvetlenül felvehetik Önnel a kapcsolatot Önt potenciálisan érdeklő termék- vagy mintaajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal és információkkal, illetve visszajelzést kérhetnek ilyen termékekről és programokról.

 

A Vállalat globális működése, valamint a korábbi magyarázat miatt az Ön által nekünk megadott Személyes adatait megoszthatjuk a világ bármely részén található társvállalatunkkal. Ezeknek a vállalatoknak kötelező fenntartaniuk az adatok titkosságát, és tilos felhasználniuk azokat a jelen Nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra.

Úgy dönthetünk, hogy engedélyezzük, hogy a felhasználók megjegyzéseket, bejegyzéseket, értékeléseket vagy egyéb információkat oszthassanak meg. Ha úgy dönt, hogy ilyen információkat küld nekünk, akkor a küldött információk nyilvánosságra kerülhetnek. Az ilyen típusú információkat mások, akik azokat elérik, olvashatják, összegyűjthetik és felhasználhatják.

Munkavállalóink személyes eszközeiket is használhatják a sz ÖN személyes adatait tartalmazó rendszerek eléréséhez, ennek megfelelően adatai átvitelre kerülhetnek olyan szolgáltatókhoz, akik szerződés keretében például adatforgalmat biztosítanak munkavállalóinknak.

Lehet, hogy kötelező megosztanunk Személyes adatait bírósági végzésnek, a törvénynek vagy a jogi eljárásnak való megfeleléshez, beleértve a kormányzati vagy a szabályozási kérések teljesítését. Az adatok megosztására akkor is szükség lehet, ha okkal feltételezhetjük, hogy az adatok megosztása szükséges az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, illetve jogi lépések megtételéhez a Vállalat bármely jogának érvényesítéséhez, például Önnel vagy külső féllel szemben fizetés elmaradása vagy a velünk érvényben lévő bármilyen szerződés megszegése esetén. Személyes adatait megoszthatjuk a Vállalat, ügyfeleink vagy mások biztonságának védelme érdekében; illetve hogy megakadályozzuk a jogaink vagy tulajdonunk, illetve egyéb Feldolgozók vagy az ilyen tevékenységek által kárt elszenvedhető egyéb személyek jogainak vagy tulajdonának károsodását vagy befolyásolását.

A Személyes adatok továbbításának szempontjai

Vegye figyelembe, hogy az, akivel a jelen Nyilatkozat szerint a Vállalat megosztja az Ön Személyes adatait, olyan, az Önétől eltérő országban lehet, ahol esetleg alacsonyabb adatvédelmi követelmények vannak érvényben, mint a saját országában. A jelen Nyilatkozat elfogadásával beleegyezik, hogy Személyes adatai a saját országán kívülre kerüljenek.

Mint korábban már említettük, Személyes adatok határokon át történő átvitelekor mindig megtesszük a jogilag szükséges lépéseket, hogy megfelelő védelmet biztosítsunk Személyes adatainak, és azok kezelése a jelen Nyilatkozatnak megfelelően történjen. Ha az Egyesült Királyságban vagy az EGT-n belül lakik, akkor másolatot kérhet a lent megadott e-mail-cím használatával azokról a védelmekről, amelyekkel Személyes adatait és magánéletét védjük ezen körülmények között.

Biztonság

A Vállalat észszerű műszaki és szervezeti biztonsági lépésekkel védi a Személyes adatokat a véletlen vagy jogszerűtlen megsemmisüléstől, véletlen elvesztéstől és a jogosulatlan hozzáféréstől, megsemmisítéstől, felhasználástól, módosítástól és megosztástól.

Az adatok megőrzése

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az a fent meghatározott célok miatt szükséges, ez az időszak pedig az Ön és közöttünk lévő kapcsolatoktól függően változhat. Például ha vásárolt tőlünk, akkor a vásárlást addig tartjuk nyilvántartásunkban, amíg az számlázási, adózási és garanciás célokból szükséges. Megőrizhetjük nyilvántartásunkban az Önnel való levelezésünket is (például ha panaszt tett egy termékről) addig, ameddig az jogi követeléstől való védelmünkhöz szükséges. Ha már nincs szükségünk az adatai megőrzésére, akkor töröljük azokat. Vegye figyelembe, hogy a marketing célú kommunikációnkról történő leiratkozása esetén az e-mail-címét eltároljuk annak biztosításához, hogy ne küldjünk marketing célú e-maileket Önnek a jövőben.

Az Ön jogai

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében az egyének rendelkeznek bizonyos jogokkal a szervezetek által róluk tartott Személyes adatokkal kapcsolatban. Ha szeretne:

• másolatot kérni az általunk Önről tárolt Személyes adatokról; vagy
• megkérni minket, hogy javítsuk vagy töröljük az Ön Személyes adatait, illetve korlátozzuk azok felhasználását,

akkor küldjön írásos kérelmet a dataprotection(at)tremco-illbruck.com címre.

Ha úgy dönt, hogy nem szeretne kereskedelmi kommunikációt kapni tőlünk e-mailben, telefonon vagy postán, akkor visszautasíthatja az ilyen kommunikációk fogadását a kereskedelmi e-mailek mindegyikének alján található „leiratkozás” hivatkozásra kattintva, beállításai frissítésével, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot a dataprotection(at)tremco-illbruck.com címen.

Az információi elérése és javítása

Az információit nagyon fontos pontosan és naprakészen tartani. A pontatlan vagy hiányos információk befolyásolhatják szolgáltatásnyújtási képességeinket. Kérjük, tudassa velünk, ha a Személyes adatainak bármilyen módosítása szükséges „Az elérhetőségünk”

Gyermekek

Ez a Webhely nem gyermekeknek való, és mi tudatosan nem dolgozzuk fel tizenhárom (13) év alatti gyermekek információit a szüleik vagy törvényes gyámjuk beleegyezése nélkül. Az ilyen információgyűjtés kizárólag véletlen és nem szándékos.

A jelen Nyilatkozat változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk vagy kiegészítsük a jelen Nyilatkozatot a frissített Nyilatkozat Webhelyünkön történő közlésével. Az Ön felelőssége, hogy felülvizsgálja a Nyilatkozatot minden egyes alkalommal, amikor adatot küld nekünk vagy rendel tőlünk.

Nem személyes adatok és sütik

Nem személyes adatok

A nem személyes adatok olyan Önről szóló információk, amelyek nem azonosítják egyénként Önt, sem közvetlenül, sem közvetetten. Ilyen például a böngésző típusa, az előzőleg meglátogatott webhely URL-je, az Ön internetkapcsolata, a Webhely elérésére használt eszköz stb. A Vállalat közvetlenül vagy külső felek által automatikusan gyűjthet bizonyos típusú nem személyes adatokat Önről, miközben a webhelyet használja. Gyűjthetünk Ön által önként küldött nem személyes adatot is, például az egy kérdőívre vagy felmérésre adott válaszában szereplő információkat.

Nem személyes adatokat a fentiekben le nem írt külső felekkel is megoszthatunk. Ilyen esetben az információkat összesítjük vagy azonosításra képtelenné tesszük, hogy egy külső fél valószínűleg ne kapcsolhassa az adatokat Önhöz, a számítógépéhez vagy az eszközéhez. Az összesítés azt jelenti, hogy több személy nem személyes adatait összesítjük, hogy az adat ne egy bizonyos személyre vonatkozzon. Az, hogy azonosításra képtelenné tesszük, azt jelenti, hogy megpróbálunk eltávolítani vagy megváltoztatni bizonyos olyan információkat, amelyek arra használhatóak, hogy az adatokat egy bizonyos személyhez kapcsolják.

A jelen Nyilatkozatban leírtaknak megfelelően a Vállalat által Öntől gyűjtött Személyes adatok kivételével minden más anyag, információ és egyéb kommunikáció, amelyet Ön küld, feltölt vagy ír a webhelyen vagy e-mailben a Vállalatnak küld („Kommunikációk”) nem minősülnek bizalmasnak és magáninformációknak. A Vállalatnak nem kötelessége a Kommunikációk bizalmasan kezelése, illetve a közzétételüktől való tartózkodás. A Vállalat nem vállal felelősséget a Kommunikációval kapcsolatban, és szabadon másolhatja, közzéteheti, terjesztheti és beépítheti vagy egyéb módon felhasználhatja a Kommunikációkat, minden azokban szereplő adatot, képet, hangot, tesztet, termékötletet, javaslatot, vagy javítást bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.

Sütik

Általánosságban a Webhelyet meglátogathatja anélkül, hogy közölné a Vállalattal a kilétét vagy személyes adatokat árulna el magáról.   Azonban a Vállalat, illetve a Vállalat számára vagy annak nevében szolgáltatásokat nyújtó vállalatok különböző technológiákat, például sütiket és webjelzőket (1x1 képpont), használhatnak nem személyes adatok gyűjtésére az Ön látogatása során. Kifejezetten kérjük a beleegyezését, hogy sütiket használhassunk a webhelyünkön.  A sütik általános használatra vonatkozó és összesített statisztikai adatok gyűjtésére használatosak.  Böngészőjében beállíthatja a sütik használatát (további információkért lásd: www.aboutcookies.org); azonban ha elutasítja a sütiket, akkor a webhelyet részben vagy egészben csak korlátozottan használhatja.  Sütik használata mellett a Google Analytics szolgáltatást is használjuk tendenciák elemzésére, a webhely adminisztrálására, a webhelyen belüli mozgások követésére, illetve a teljes felhasználói bázisunkra vonatkozó demográfiai adatok gyűjtésére.  Hogy kilépjen a Google Analytics általi követésből minden webhelyen, látogasson el ide: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Felhasználhatnak és közölhetnek reklámkampányainkból származó nem személyes adatokat is jelentési célokból, a tartalomkézbesítés ütemezéséhez és optimalizálásához, valamint természetesen, ha ez törvény miatt kötelező. A Vállalat a Webhelyen keresztül gyűjtött bármilyen információt bármilyen jogszerű célra felhasználhat, beleértve korlátozások nélkül a trendekre, termékekre, biztonsági/adatvédelmi mintákra és kutatásokra, belső nyilvántartásokra és jelentésekre, mérésekre és oktatásokra, teljesítményre és a Webhely bármely részéről szóló egyéb statisztikai információkra vonatkozó összesített információk létrehozását, felhasználását, illetve külső felek számára (díjmentesen vagy díj ellenében) történő elérhetővé tételét azzal a kivétellel, hogy a Vállalat nem jelent összesített adatokat olyan módon, amely észszerűen lehetővé teszi bármely információ valamelyik felhasználóhoz kapcsolását.

A webhelyünk tartalmazhat közösségi médiával kapcsolatos, illetve érdeklődőket vonzó funkciókat, például Facebook- és Twitter-gombokat és -widgeteket, például Megosztás gombot.  Ezek a funkciók összegyűjthetik az Ön IP-címét, hogy melyik oldalt látogatja meg a webhelyünkön, illetve sütit is beállíthatnak a funkció megfelelő működésének biztosításához.  A közösségi médiával kapcsolatos és az érdeklődőket vonzó funkciókat és widgeteket lehet, hogy külső felek szolgáltatják.  Az Ön és az ilyen funkciók és widgetek közötti interakcióra a szolgáltatást nyújtó vállalat adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Közösségi médiával kapcsolatos funkciók

A webhelyünk tartalmazhat közösségi médiával kapcsolatos, illetve érdeklődőket vonzó funkciókat, például Facebook- és Twitter-gombokat és -widgeteket, például Megosztás gombot.  Ezek a funkciók összegyűjthetik az Ön IP-címét, hogy melyik oldalt látogatja meg a webhelyünkön, illetve sütit is beállíthatnak a funkció megfelelő működésének biztosításához.  A közösségi médiával kapcsolatos és az érdeklődőket vonzó funkciókat és widgeteket lehet, hogy külső felek szolgáltatják.  Az Ön és az ilyen funkciók és widgetek közötti interakcióra a szolgáltatást nyújtó vállalat adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Kérdések és panaszok

Ha valamilyen aggálya vagy panasza van azzal kapcsolatban, ahogy a Vállalat a Személyes adatait használja, első lépésként ezt írásban jelezze a Vállalatnak a dataprotection(at)tremco-illbruck.com címen.

Ha nem elégedett az aggálya vagy panasza Vállalat általi kezelésével, akkor a nemzeti adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Utoljára frissítve Június 2018

Szójegyzet

AdatkontrollerAz a fél, aki meghatározza az adatfeldolgozás céljait és módszereit.
Adatvédelmi hatóság A Vállalat és/vagy társvállalat joghatóságán belül az adatvédelmi területekért felelős releváns felügyeleti hatóság;
Európai Gazdasági Térség (EGT) Az EGT-be az Európai Unió valamennyi tagállama, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia tartozik bele.
Személyes adat Azonosított vagy azonosítható személyre (vagyis a Vállalat alkalmazottaira, alvállalkozóira, pályázóira, a beszállítók és alvállalkozók alkalmazottaira, a termékeinket használó ügyfelekre és betegekre, valamint a webhelyünket vagy szervizközpontjainkat használó egyénekre) vonatkozó információk. Beletartoznak nevek, e-mail-címek, álláspályázatok, felhasználói fiókra vonatkozó információk és levelezések. Személyes adatok közé tartozhatnak webböngészési információk (pl. egy bizonyos sütihez kapcsolódó adatok) és IP-címek, ha ezek az adatok egyénhez köthetőek.
Feldolgozás Bármilyen művelet a Személyes adatokkal; ebbe beletartozik a gyűjtésük, tárolásuk, elérésük, más adatokkal történő vegyítésük, külső felekkel való megosztásuk, és még a törlésük is.