Explore our brands
Zpět na seznam produktů

TP652
illmod Trio+

illmod Trio+ je již další generací komplexní těsnicí pásky splňující nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár.

Aplikace

illmod Trio+ je již druhou generací komplexní těsnicí pásky splňující nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár. Navíc je jedná o produkt neobsahující a nevylučující žádné škodlivé látky a emise. Páska oproti původní variantě doznala tvarové změny, čímž bylo docíleno širšího využití pro spáry v prostředí: pasivní a nízkoenergetická výstavby, běžné výstavby, rekonstrukcí, zateplení spár.

 • Pro rychlou montáž oken
 • Klasifikace MF1 dle DIN 18 542 vydané v dubnu 2020
 • Využitelnost pro velké rozpětí spár
 • rRchlá instalace nezávislá na teplotě
 • Ideální pro dilatační spáry

Zpracování

 • Po zjištění hloubky stavebního dílu a šířky spáry, zvolte rozměr pásky v souladu s tabulkou.
 • Otvor ve zdi nahrubo zbavte stavebních nečistot a zbytku malty.
 • V oblasti utěsňování spáry je potřeba zdivo zarovnat maltou, zejména jedná-li se o P+D zdící tvarovky, apod.
 • Rám okna očistěte čističem AA404.
 • Po otevření role odřízněte nadměrně zkomprimovaný začátek. Pásku nalepte samolepicí stranou na očištěný rám.
 • Osaďte okno do otvoru. U malých šířek spár se doporučuje navlhčení pásky.
 • Dbejte na to, aby strana se světle šedou páskou směřovala dovnitř místnosti.

Použití jako „vstřikovaná podložka“ – předmět patentové přihlášky

Podle normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, kapitola 4.4.1, je potřeba přenést síly od oken namontovaných do ostění pomocí distančních podložek do stěnové konstrukce. Použitelnost montážního lepidla na okna SP351 jako distanční podložky s dostatečnou pevností v tlaku byla posouzena zkouškou stavebního dílce v institutu ift Rosenheim (zkušební protokol 14-001437-PR01). Podložka má mimo jiné ztužující funkci a působí pozitivně proti svislému a vodorovnému působení vlastní hmotnosti konstrukce a proti zatížení tlakem a sáním větru. V místech, kde mají být osazeny boční a horní distanční prvky, vystřihněte před montáží okna v těsnění (např. illmod TP652 Trio+) pomocí nůžek rovnoramenný trojúhelník trojúhelník po montáži zcela vyplňte lepidlem SP351.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikace
Třída hořlavostiDIN 4102B1, obtížně zápalný
KlasifikaceDIN 18 542Tř. MF1
Tepelná vodivostDIN 52 612λ 0,048 W/m . K
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 60 mm 0.8 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 70 mm 0.7 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 80 mm 0.6 W/(m2.K)
Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvyEN ISO12572páska je zevnitř těsnější než zvenku
Spárová průvzdušnostEN 1026a<0.1 m3/[h·m·(daPa)2/3]
Těsnost proti přívalovému deštiEN 10271050 Pa
Snášenlivost se stavebními materiályDIN 18 542zajištěna podle BG1 u výrobku s rozpouštědly nebo změkčovadly provést test kompatibility
Vzduchová neprůzvučnost ve spáře 15 mmEN ISO 717-151 dB (jednostranně omítnutá špaleta)
Teplotní odolnost -30 °C až +80 °C
Aplikační teplota bez omezení
Skladovací doba 9 měsíců
Skladovací teplota 0 °C až +20 °C
Ke stažení

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produkty