Měníme se na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpět na seznam produktů

SP520
Těsnicí tmel Soft

Elastický hybridní tmel určený pro vodotěsné a vzduchotěsné uzavření dilatační nebo styčné spáry. Určený zejména pro dilatační spáry v prostředí s velkými výkyvy tepot.

Aplikace

Ideální tmel pro vytvoření trvanlivého utěsnění styčných a dilatačních spár ve stavebnictví i průmyslu. Tmel je odolný povětrnosti, stárnutí a je UV stabilní. Lze aplikovat v interiéru i exteriéru.

 • skvělá vytlačitelnost a tvarovatelnost
 • přilne na širokou řadu podkladů  
 • povětrnosti a UV odolný
 • velmi poddajný a měkký po vytvrzení (tvrdost cca 20 dle stupnice Shore A)
 • lze opatřit nátěrem

Zpracování

Příprava spár

 

 • Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit vhodným výplňovým materiálem. Vložením PE provazce, fólie či pásky zabráníte nežádoucímu přilnutí následně aplikovaného tmelu na tři plochy (stěny spáry a její dno).
 • V případě výplňového materiálu, je nutné použít takový materiál, který je kompatibilní s tmelem např. PE provazec nebo pásku. Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.
 • Aby nedošlo k poškození výplňového materiálu používejte pouze tupé pracovní pomůcky bez ostrých hran. Minimální rozměr průřezu tmelu by měl být 5x5 mm. Jestliže pracovní prostředí a podmínky neumožňují vytvoření vhodné spáry nebo dojde při aplikaci k přilnutí tmelu na tři plochy, je nutno počítat s tvorbou trhlin uvnitř tmelu. Při trojúhelníkovém tvaru tmelu, v rohu dvou styčných ploch, musí být minimálně 7mm tmelu na každé podkladní ploše.

Aplikace

 

 • Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou. Tmel zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.
 • Spáru beze zbytku vyplňte. Vyhlazení těsnící hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru a použijte přitom prostředek na vyhlazování AA300 (1 polévková lžíce AA300 cca 2 litry vody).
 • Naředěný roztok naneste úsporně rozprašovačem na spoj. Vyhlazení proveďte dříve, než se začne tvořit povrchová slupka.
 • Lepicí pásku poté ihned odstraňte, abyste zamezili poškození tvořící se slupky. Nadbytečné množství roztoku z AA300 poté pečlivě otřete.

Technická specifikace

VlastnostNorma DINKlasifikace
Objemová hmotnostDIN 52 451-A1.5 g/cm3
Tvrdost dle Shore ADIN 53 505cca 20
Vytvoření povrchové slupkycca 17 minut
Rychlost vytvrzování*cca 2.5 mm / 1 den
Smrštění po vytvrzeníDIN 52 4513%
Maximální povolené přetvoření±25%
Třída tmeluČSN EN 15651-1F-EXT-INT-CC
Protažení při přetrženícca 180%
E-modul při 100% nataženíEN 53504 S21.7 N/mm2
Teplotní odolnost-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota+5 °C až +40 °C
Skladovací teplota+5 °C až +25 °C
Doba skladování12 měsíců v neotevřeném originálním balení
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty