Explore our brands
Zpět na seznam produktů

SP030 CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Čirý lepicí tmel

Transparentní tmel pro lepení průhledných skleněných ploch, kde je vyžadován precizní vzhled, čirost a průhlednost tmelového uzávěru.

Aplikace

Produkt je ideální pro lepení a tmelení širokého spektra stavebních materiálů a zejména pak průhledných skleněných ploch, kde je vyžadován precizní vzhled, čirost a průhlednost tmelového uzávěru. SP030 má výbornou adhezi především na sklo, eloxovaný hliník a nerezovou ocel. Další informace na druhé straně listu.

 • Bez obsahu silikonu
 • Bez zápachu při zpracování
 • Zdravotně nezávadný a ekologický
 • Přetíratelný
 • UV stabilní

Příprava

Příprava podkladní plochy

 • Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot.
 • Nesavé podklady s uzavřenými póry očistěte čistícím přípravkem AA404.
 • V případě citlivých povrchů zřeďte čisticí přípravek AA404 vodou (nutno vyzkoušet).


Příprava spár

 • Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit vhodným výplňovým materiálem.
 • Vložením PE provazce, fólie či pásky zabráníte nežádoucímu přilnutí následně aplikovaného tmelu na tři plochy (stěny spáry a její dno).
 • V případě výplňového materiálu, je nutné použít takový materiál, který je kompatibilní s tmelem např. PE provazec nebo pásku. Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.
 • Aby nedošlo k poškození výplňového materiálu používejte pouze tupé pracovní pomůcky bez ostrých hran.
 • Minimální rozměr průřezu tmelu by měl být 5x5 mm. Jestliže pracovní prostředí a podmínky neumožňují vytvoření vhodné spáry nebo dojde při aplikaci k přilnutí tmelu na tři plochy, je nutno počítat s tvorbou trhlin uvnitř tmelu.
 • Při trojúhelníkovém tvaru tmelu, v rohu dvou styčných ploch, musí být minimálně 7 mm tmelu na každé podkladní ploše.

Zpracování

Vyplnění spár

 • Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou.
 • Tmel zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.
 • Spáru beze zbytku vyplňte. Vyhlazení těsnící hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru.
 • Pro vyhlazení použijte plastové stěrky namočené v roztoku z AA300.
 • Vyhlazení proveďte dříve, než se začne tvořit povrchová slupka.
 • Lepicí pásku poté ihned odstraňte, abyste zamezili poškození tvořící se slupky.
 • Nadbytečné množství roztoku z AA300 poté pečlivě otřete.


Lepení

 • Aplikujte tmel v housenkách nebo pásech pomocí speciálního ozubeného hladítka, aby se vlhkost mohla dostat do styku s materiálem.
 • Podkladní plochy by měly být k sobě ihned přitlačeny.
 • Za všech okolností je třeba se vyhnout bodovému nebo celoplošnému nanášení lepidla.
 • Dokud lepidlo zcela nevytvrdne (lepení těžších materiálů na svislé plochy), musí být lepený předmět zajištěn proti spadnutí nebo sklouznutí vhodnými prostředky např. lepicí páskou, špalíky apod. Tyto prostředky by však neměly bránit potřebné cirkulaci vzduchu mezi pruhy SP030.
 • Zajišťovací prostředky lze odstranit až poté, co lepidlo zcela vytvrdne.

Bezpečnostní upozornění

Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Popis

Zcela transparentní jednokomponentní hybridní lepicí tmel reagující se vzdušnou vlhkostí. Produkt je vysoce šetrný vůči uživateli i životnímu prostředí.

Forma dodání

 • Barva transparentní
 • Kartuše 310 ml

 

Důležité upozornění

V případě statických spojů s malým přetvořením (do 5 %) lze tmel natřít v celém rozsahu. U spáry s větším pohybem (>5%) je doporučeno natření tmelu pouze na okraji spoje cca 1 mm. Povrchy obsahující dehet a bitumen nejsou vhodnými podklady pro tmelení. Při styku tmelu s některými organickými elastomery jako je EPDM, APTK nebo neopren, může dojít k zabarvení tmelu. Na přírodním kameni např. mramoru nebo na žule může dojít ve styku podkladní plochy a tmelu ke vzniku skvrn následkem působení látek. Tmel nelze používat v prostorech bez přísunu vzduchu, protože pro vytvrzení potřebuje vzdušnou vlhkost. Za některých okolností materiál může zežloutnout. K tomu může dojít při styku tmelu s lepidly, jinými tmely nebo agresivními chemikáliemi. Tmel není určen pro tmelení strukturálních fasád SG aplikace, pro spojení okrajů izolačních skel, lepení akvárií a použití v medicínském a farmaceutickém průmyslu. Produkt není vhodný pro aplikace trvale vystavené působení stojaté nebo minimálně odtékající vody nebo pro aplikace pod vodou. Není otestovaný pro lepení zrcadel. Pro tento účel použijte lepidlo illbruck SP350.

Čištění

Čerstvý tmel můžete odstranit čističem AA404 nebo čisticími ubrousky. Vytvrzený materiál lze odstranit jen mechanicky pomocí vhodného nástroje např. škrabkou.

Technická specifikace

Vlastnosti Norma KlasifikaceNormaKlasifikace
Báze hybridní systém
Systém vytvrzování chemické vytvrzování
Objemová hmotnostDIN 52 451 - A1,04 g/cm3
SmrštěníDIN EN ISO 10563cca 2,7 %
Vytvoření povrchové slupky*  cca 10 minut
Rychlost vytvrzování*  cca 3,5 mm během 1. dne
Prodloužení při přetržení DIN 53504 S2cca 350%
Tvrdost Shore - A 29
E-modul 100%DIN 53505/ISO 8680,6 N/mm2
Aplikační teplota (platí i pro podklad) +5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost -40 °C až +80 °C
Skladovací doba 12 měsíců v originálním neotevřeném balení
Skladovací teplota +5 °C až +25 °C

*Při teplotě +23 °C a 50% R.V.

  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty