Explore our brands
Zpět na seznam produktů

FA101 CONSTRUCTION SEAL PRO

Stavební silikonový tmel Premium

Léty prověřený kvalitní neutrální silikon pro spáry na fasádách a oknech.

Aplikace

 • Tmel FA101 je určen speciálně pro zasklívání oken, tmelení styčných a dilatačních spár. Vyznačuje se dobrou dlouhodobou přilnavostí na většinu neporézních materiálů jako jsoueloxovaný hliník, polyakrylát, polykarbonát, lakované nebo lazurované dřevo, sklo a glazované povrchy.
 • vysoce elastický tmel
 • široká barvená paleta dodávaných odstínů
 • UV a povětrnosti odolný
 • velmi rychlé vytvrzování
 • Klasifikace: EN 15651-1: 25 LM CC | EN15651-2: 25 LM CC | EN 15651-3: XS1

Příprava

Příprava podkladu

 • Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nesavé podklady s uzavřenými póry očištěte čistícím přípravkem AA404. V případě citlivých povrchů zřeďte čisticí přípravek vodou (nutno vyzkoušet). Na porézní minerální podklady použijte AT140 Primer pro savé podklady, toto je nutné vzít v úvahu a respektovat obzvlášte pro „i3“ okenní těsnící systém. Prostudujte si prosím „Tabulku přilnavosti“.

Příprava spár

 • Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit např. PE provazcem s uzavřenou strukturou buněk. Navíc vložením PE provazce zabráníme možnosti nežádoucího přilnutí následně aplikovaného silikonu na tři plochy (stěny spáry a její dno).
 • V případě výplňového materiálu je nutné užít takový materiál, který je kompatibilní se silikonem ve smyslu normy DIN EN 26 927. Poměr šířky versus hloubky tmelu FS500 aplikovaného do spáry by měl být 2:1, přičemž minimální hloubka na porézní podklad by měla být 10 mm a 5 mm u neporézního podkladu.
 • Pro některé spáry je třeba jejich šířku vypočítat takovým způsobem, aby nebyla překročena přípustná celková deformace silikonového tmelu (schopnost pohybu).
 • Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.

Zpracování

 • Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou.
 • Silikon pro okna a spáry zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.
 • Spáru beze zbytku vyplňte. Vyhlazení těsnící hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru a použijte přitom prostředek AA300 (1 polévková lžíce na cca. 2 litry vody).
 • Naředěný roztok naneste úsporně rozprašovacem na spoj.
 • Vyhlazení proveďte dříve, než se začne tvořit povrchová slupka.
 • Lepicí pásku poté ihned odstraňte, abyste zamezili poškození tvořící se slupky.
 • Nadbytecné množství AA300 poté pečlivě otřete.

Omezení

 • Povrchy obsahující dehet a bitumen nejsou vhodnými podklady pro tmelení.
 • Při styku tmelu s některými organickými elastomery jako je EPDM, APTK nebo neopren, muže dojít k zabarvení tmelu.
 • Na přírodním kameni např. mramoru nebo na žule, muže dojít ve styku podkladní plochy a silikonu ke vzniku skvrn následkem působení látek, které tmel obsahuje.
 • Použití tmelu si předem vyzkoušejte nebo použijte FA870 silikon na přírodní kámen.
 • FA101 pro okna a spáry nelze používat v prostorech bez přísunu vzduchu.
 • Silikon není vhodný pro spojení okrajů izolačních skel, lepení akvárií a použítí v potravinářském, medicínském a farmaceutickém průmyslu.

Popis

Jednosložkový neutrální silikonový tmel vulkanizující se vzdušnou vlhkostí.

Forma dodání

 • Kartuše 310 ml - Karton = 12 ks
 • Salám 600 ml = Karton = 20 ks
 • Barvy: transparent, bílá, šedobílá, šedá, stříbrně šedá, světle šedá, betonově šedá, transparentní šedá, černá, borovice, okr, hnědá, tmavě hnědá, čokoládově hnědá, světlý dub, tmavý dub

Důležité upozornění

Těsnicí hmotu uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Čištění

Čerstvý nevytvrzený silikon můžete odstranit čističem AA404. Vytvrzený materiál lze odstranit jen mechanicky pomocí vhodného nástroje např. škrabkou.

Technická specifikace

VlastnostiNormaHodnota
Systém reakce alkoxy (neutrální reakce)
Reakce na oheňEN ISO 11 925-2 třída E
Objemová hmotnostISO 1183-11.00 g/cm3
Vytvoření povrchové slupky 5 - 10 minut
Rychlost vytvrzování cca 2 mm za 1. den
Dovolená přetvořitelnost 25%
Tvrdost Shore-ADIN 5350520
E-Modul (100%)EN ISO 8339, +23 °C0.3 - 0,4 N/mm2
Pevnost v tahuEN ISO 8339; +23 °C0,5 N/mm2
Protažení při přetrženíEN ISO 8339, +23 °C230%
Elastické zotaveníISO 7389ca 80 - 90 %
Aplikační teplota +5°C až +40 °C
Teplotní odolnost -40°C až +150 °C
Skladování v originálním neoteřevém balení max 12 měsíců při +5 °C až +25 °C
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty