OS111 Bitumenový tmel

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Plastoelastická neutrálně vytvrzující hmota na bázi vysoce kvalitního bitumenového kaučuku. Lze aplikovat okamžitě (bez nahřívání) na většinu běžných podkladů a to i mokrých.
OS111 je určen pro aplikace v exteriéru (vyrovnávání podkladních ploch; vyplnění nedilatačních spár konstrukcí), které nespadají do kategorií určených normou ČSN EN 15 651: 1 až 4 a pro lepení.

Použití/účel

Lepení bitumenových střešních izolačních materiálů (APP a SBS modifikovaný bitumen). Vodotěsné těsnění spár, spárování spojů u střešních nároží, komínů a světlíků. Upevnění vodních vpustí a lapačů štěrku. Utěsnění netěsností a vzniklých naléhavých oprav i na mokrých podkladech. Spoje okapových žlabů, přilepení pásů na hranách fasád.

  • Dobrá přilnavost
  • UV stabilní
  • Tixotropní, netoxický
  • Přilne na mokré povrchy
  • Vynikající izolační schopnost
  • Ochrana proti korozi a vlhkosti
MSDS_os111_cz.pdf Bezpečnostní listy
IB_OS111_datasheet_Bitumenový tmel_cs-CZ_v2.pdf TDS