Explore our brands
Zpět na seznam produktů

SP540 FLOOR JOINT SEAL

Tmel na pochozí spáry

SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.

Aplikace

SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4. Typickými aplikacemi je vodotěsné utěsnění spár v podzemních nebo nadzemních parkovištích, v průmyslových podlahách, ve schodištích, ve skladech a garážích.

Certifikát

 • Ideální do dilatačních spár v podlahách
 • Výtečná zpracovatelnost
 • Přilnavost na širokou řadu podkladů
 • UV a povětrnosti odolný
 • Odolný vůči oděru a poškození

Příprava

Příprava podkladní plochy

 • Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot.
 • Nesavé podklady s uzavřenými póry očistěte čistícím přípravkem AA404. V případě citlivých povrchů zřeďte čisticí přípravek AA404 vodou.
 • Díky rozdílné kvalitě podkladů a aplikačních podmínek je potřeba provést vlastní zkoušky přilnavosti.
 • Pro zlepšení přilnavosti lepidla na problematické savé i nesavé podklady jsou určeny  impregnace viz Tabulka přilnavosti.

Zpracování

 • Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit vhodným výplňovým materiálem. Vložením PE provazce, fólie či pásky zabráníte nežádoucímu přilnutí následně aplikovaného tmelu na tři plochy (stěny spáry a její dno).
 • V případě výplňového materiálu, je nutné použít takový materiál, který je kompatibilní s tmelem např. PE provazec nebo pásku. Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.
 • Aby nedošlo k poškození výplňového materiálu používejte pouze tupé pracovní pomůcky bez ostrých hran. Minimální rozměr průřezu tmelu by měl být 5x5 mm. Jestliže pracovní prostředí a podmínky neumožňují vytvoření vhodné spáry nebo dojde při aplikaci k přilnutí tmelu na tři plochy, je nutno počítat s tvorbou trhlin uvnitř tmelu. Při trojúhelníkovém
  tvaru tmelu, v rohu dvou styč-ných ploch, musí být minimálně 7mm tmelu na každé podkladní ploše.

Popis

Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší odolností vůči mechanické namáhání a oděru. Tmel má vynikající přilnavost na široké spektrum podkladů. Vytvrzování probíhá na základě kontaktu materiálu se vzdušnou vlhkostí. Při aplikaci na vertikální plochy má minimální stékavost. Maximální povolená přetvořitelnost tmelu je ± 25 %.

Forma dodání

 • 600 ml salám
 • 20 ks v kartonu
 • Barva betonově šedá

Důležité upozornění

V případě statických spojů s malým přetvořením (do 5%) lze tmel natřít v celém rozsahu. U spáry s větším pohybem (>5%) je doporučeno natření tmelu pouze na okraji spoje cca 1 mm.
Povrchy obsahující dehet a bitumen nejsou vhodnými podklady pro tmelení. Při styku tmelu s některými organickými elastomery jako je EPDM, APTK nebo neopren, může dojít k zabarvení tmelu. Na přírodním kameni např. mramoru nebo na žule může dojít ve styku podkladní plochy a tmelu ke vzniku skvrn následkem působení látek. Tmel nelze používat v prostorech bez přísunu vzduchu, protože pro vytvrzení potřebuje vzdušnou vlhkost. Za některých okolností materiál může zežloutnout. K tomu může dojít při styku tmelu s lepidly, jinými tmely nebo agresivními chemikáliemi. Tmel není určen pro tmelení strukturálních fasád (SG aplikace), pro spojení okrajů izolačních skel, lepení akvárií a použití v medicínském a farmaceutickém
průmyslu. Produkt není vhodný pro aplikace trvale vystavené působení stojaté nebo minimálně odtékající vody nebo pro aplikace pod vodou. Není otestovaný pro lepení zrcadel.

Čištění

Čerstvý tmel můžete odstranit čističem AA404 nebo čisticími ubrousky AA292. Vytvrzený materiál lze odstranit jen mechanicky pomocí vhodného nástroje, např. škrabkou.

Technická specifikace

VlastnostNormaKlasifikace
Třída tmeluČSN EN 15651-4typ PW EXT-INT
Objemová hmotnostDIN 52 451-A1.5 g/cm3
Vytvoření povrchové slupky (při 23°C a 50% R.V.V.) cca 40 minut
Rychlost vytvrzování (při 23°C a 50% R.V.V.) cca 3 mm/ 1. den
SmrštěníEN ISO 105633.00%
Dovolená přetvořitelnost 25%
E-modul při 100% protaženíISO 8339cca 0.85 N/mm2
Protažení při přetrženíISO 8339cca 200%
Elastické zotaveníISO 7389cca 76%
Tvrdost dle Shore ADIN 53 50534
Třída hořlavostiEN 13 501-1E
UV odolnost velmi dobrá
Aplikační teplota +5 °C až +40 °C
Skladovaní skladujte při teplotě +5 °C až +25 °C v suchu a v neotevřeném obalu po dobu 12 měsíců
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty