Měníme se na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpět na seznam produktů

SP540
Tmel na pochozí spáry

SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.

Aplikace

SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4. Typickými aplikacemi je vodotěsné utěsnění spár v podzemních nebo nadzemních parkovištích, v průmyslových podlahách, ve schodištích, ve skladech a garážích.

 • Ideální do dilatačních spár v podlahách
 • Výtečná zpracovatelnost
 • Přilnavost na širokou řadu podkladů
 • UV a povětrnosti odolný
 • Odolný vůči oděru a poškození

Zpracování

 • Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit vhodným výplňovým materiálem. Vložením PE provazce, fólie či pásky zabráníte nežádoucímu přilnutí následně aplikovaného tmelu na tři plochy (stěny spáry a její dno).
 • V případě výplňového materiálu, je nutné použít takový materiál, který je kompatibilní s tmelem např. PE provazec nebo pásku. Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.
 • Aby nedošlo k poškození výplňového materiálu používejte pouze tupé pracovní pomůcky bez ostrých hran. Minimální rozměr průřezu tmelu by měl být 5x5 mm. Jestliže pracovní prostředí a podmínky neumožňují vytvoření vhodné spáry nebo dojde při aplikaci k přilnutí tmelu na tři plochy, je nutno počítat s tvorbou trhlin uvnitř tmelu. Při trojúhelníkovém
  tvaru tmelu, v rohu dvou styč-ných ploch, musí být minimálně 7mm tmelu na každé podkladní ploše.

Technická specifikace

VlastnostNormaKlasifikace
Třída tmeluČSN EN 15651-4typ PW EXT-INT
Objemová hmotnostDIN 52 451-A1.5 g/cm3
Vytvoření povrchové slupky (při 23°C a 50% R.V.V.) cca 40 minut
Rychlost vytvrzování (při 23°C a 50% R.V.V.) cca 3 mm/ 1. den
SmrštěníEN ISO 105633.00%
Dovolená přetvořitelnost 25%
E-modul při 100% protaženíISO 8339cca 0.85 N/mm2
Protažení při přetrženíISO 8339cca 200%
Elastické zotaveníISO 7389cca 76%
Tvrdost dle Shore ADIN 53 50534
Třída hořlavostiEN 13 501-1E
UV odolnost velmi dobrá
Aplikační teplota +5 °C až +40 °C
Skladovaní skladujte při teplotě +5 °C až +25 °C v suchu a v neotevřeném obalu po dobu 12 měsíců
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty