Explore our brands

Utěsňování v oblasti vzduchotechniky

V oblasti vzduchotechniky je potřeba řešit konstrukční spáry při napojování jednotlivých rozvodných prvků a prostupy vedení. Pro tento obor má illbruck kompletní řadu těsnicích materiálů.