Explore our brands

Řešení pro sádrokartony

Spáry v sádrokartonových příčkách a zavěšených stropech představují poměrně složitý úkol, který by neměl být podceňován. Riziko nepředvídatelných pohybů stoupá, pokud je deska napojena na jiný systém např. střechu, zeď nebo pokud se mění vlhkost a teplota vzduchu.

Sádrokarton má své charakteristické vlastnosti a dokáže zmírnit pnutí, které by bylo jinak absorbováno expanzními spárami v tvrdých materiálech. Smrštitelnost a roztažnost způsobená teplotními rozdíly je spíše okrajová. Při plánování je nutné řešit, jestli je vyžadováno těsnění, které je schopné pojmout pohyb nebo jestli má větší smysl pevné spojení. To samé platí pro napojování sádrokartonových prvků s jiným prvkem, např. okna a dveře.

illbruck dodává velmi kvalitní těsnění s vysokým přetvořením, zejména pro místa s malým pohybem materiálů.