Taśmy uszczelniające

“Tape it to the top” – z naszymi taśmami osiągniesz cel!


Taśmy jakości illbruck gwarantują maksymalne bezpieczeństwo, przy możliwie najszybszym z oferowanych, sposobie montażu.

Uszczelniające taśmy rozprężne do złączy budowlanych mają wiele zalet, zarówno pod względem właściwości użytkowych, jak i sposobu użycia. Ponadto umożliwiają dyfuzję pary wodnej – osuszanie spoin w czasie rzeczywistym, są trwale elastyczne i posiadają dużą zdolność kompensacji ruchów dylatacyjnych, nadając się do zastosowania w szerokich spoinach.

Łatwy montaż pozwala zaoszczędzić dużo cennego czasu, a więc również pieniędzy. Marka illbruck z ponad 60-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości uszczelniających taśm rozprężnych, jest liderem tego rynku. Asortyment obejmuje taśmy uszczelniające do spoin dylatacyjnych w elewacjach oraz taśmy wielofunkcyjne do izolacji złącza okiennego.

Szybki montaż dzięki innowacyjnym produktom

Nasza historia przedstawia wiele na to dowodów. Choćby taśmy uszczelniające do spoin i taśmy wielofunkcyjne. Gdy w 1995 roku opracowana i wprowadzona została taśma uszczelniająca do spoin illbruck TP600 illmod 600 z impregnacją na bazie wodnej, była to pierwsza taśma spełniająca bardzo wysokie wymagania według późniejszej normy DIN18542: trudnozapalność B1!

Kolejną prawdziwą innowacją, która zmieniła rynek produktów uszczelniających, było w 2007 roku opracowanie i wprowadzenie pierwszej taśmy wielofunkcyjnej illbruck TP650 illmod Trio. Potem były TP652 Trio+ z technologią stopniową illbruck i TP653 Trio X technologią powłoki polimerowej dla 100% szczelności spoin okiennych dla powietrza i wilgoci.

Potwierdzeniem jest: „tape it to the top” –  z taśmami illbruck jesteście Państwo na dobrej pozycji!

Bezpieczeństwo i zapobieganie szkodom budowlanym

Produkty te zapewniają wysoką jakość, która jest regularnie sprawdzana i potwierdzana przez zewnętrzne instytuty badające. Na przykład illbruck poddaje teraz taśmy do uszczelniania spoin 24-letnim badaniom narażenia na swobodne działanie czynników atmosferycznych. Raz w roku firma MPA Bau Hanower przyjeżdża do Bodenwöhr i sprawdza skuteczność taśm pod względem odporności na oddziaływanie intensywnego deszczu TP600 illmod 600 w próbce, która przez cały rok jest narażona na działanie deszczu, lodu, śniegu i słońca. Dotychczas badania przeszliśmy  w 100% pozytywnie 24 razy!

Kolejnym potwierdzeniem jest znak CE dla TP600 illmod 600 i badania jakości RAL dla taśm premium TP600 illmod 600,
TP652 Trio+ i TP653 Trio X

Wszystko to illbruck przekazuje inwestorom ze 10-letnią gwarancją skuteczności dla TP600 illmod 600 i TP652 Trio+,
TP653 Trio X.

Wpływ na zdrowie i oszczędność energii

Poprzez certyfikat ISO 14001 potwierdzamy że produkcja naszych produktów jest zgodna z międzynarodowymi standardami zarządzania środowiskiem, które ustanawiają obowiązujące wymagania na całym świecie.

CertyfikatEC1PLUS dla taśm uszczelniających illbruck TP600 illmod 600, TP610 illmod Eco jak i taśm wielofunkcyjnych TP652 Trio+ i TP653 Trio X potwierdza ich małą emisyjność.

Produkujemy 130 000 km taśm rocznie. To ilość, którą można co roku 3-krotnie objąć kulę ziemską, a co trzy lata sięgać z Ziemi do Księżyca!


Taśmy do złączy okiennych

Taśmy do złączy okiennych

Innowacyjne produkty z historią

Ponad 60 lat doświadczenia z taśmami illbruck

Aby iść z duchem czasu, trzeba być zawsze o krok do przodu. Zgodnie z tą dewizą od ponad 60 lat projektujemy i produkujemy rozprężne taśmy uszczelniające. W 2007 roku zrewolucjonizowaliśmy rynek uszczelnień, wprowadzając wielofunkcyjną taśmę uszczelniającą, ale napędza nas również jakość - TP600 illmod 600 była pierwszą taśmą uszczelniającą do spoin ze znakiem CE.

Ponad 60 lat doświadczenia z taśmami illbruck

Co warto wiedzieć o taśmach rozprężnych?

BG1 (grupa obciążeń 1) jest to jedna z klasyfikacji, którą taśma uszczelniająca może uzyskać po kompleksowych badaniach wg DIN 18 542. Potwierdza ona zdatność taśmy uszczelniającej do zastosowań ze swobodnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Szczelność przy zacinającym deszczu 600 Pa jest tylko jedną z właściwości, którą musi mieć taśma uszczelniająca sklasyfikowana jako BG1. Ponadto musi mieć m.in. cechy szczelności powietrznej, odporności na promienie UV i trudnozapalności.

BG2 (grupa obciążeń 2) potwierdza zdatność do stosowania bez swobodnego narażenia na czynniki atmosferyczne, czyli w zastosowaniach zakrytych. Według normy DIN 18 542 wymagana jest tutaj odporność na zacinający deszcz wynosząca 300 Pa.

BG R (grupa obciążeń strona pomieszczenia) jest certyfikatem dla taśm o szczelności powietrznej. Wymagane jest tutaj a < 0,1 m3/[h ⋅ m ⋅ (daPa)2/3]. Oznacza to, że szczelność powietrzna występuje wtedy, gdy przez uszczelnienie przedostaje się mniej niż 0,1 metra sześciennego powietrza na godzinę i metr spoiny przy ciśnieniu 10 Pa.

Wielofunkcyjne taśmy uszczelniające są klasyfikowane na grupy obciążeń MF1 i MF2 według rodzaju i wielkości obciążeń w stanie zamontowanym.

Wszystkie wielofunkcyjne taśmy uszczelniające muszą mieć szczelność powietrzną jak taśmy BGR. Grupy obciążeń MF1 i MF2 różnią się od BG1 i BG2 pod względem odporności na promieniowanie UV i oddziaływanie intensywnego deszczu.

Zależy to wyłącznie od tego, czy taśmy będą później w stanie zamontowanym narażone na silny, czy słaby wpływ warunków atmosferycznych. Jednoznaczne wymagania zawiera tutaj norma DIN 18 542. Taśmy, które będą później narażone na swobodne działanie czynników atmosferycznych, muszą spełniać kryteria BG1 lub MF1. Muszą więc przejść z wynikiem pozytywnym test oddziaływania intensywnego deszczu do 600 Pa.

Tylko w obszarach mało narażonych na czynniki atmosferyczne (np. łączenia, pod listwami) wystarcza taśma wg BG2 lub MF2, dla której wymagana jest odporność na oddziaływanie intensywnego deszczu zaledwie 300 Pa.

Jeśli materiał uszczelniający zostanie nałożony na ściśniętą taśmę uszczelniającą, pokrywając tym samym jej powierzchnię, uniemożliwi to swobodny przeplyw pary wodnej poprzez taśmę. Jest to niebezpieczne z punktu widzenia fizyki budowlanej, ponieważ nagromadzona wilgoć oddziałuje negatywnie na elementy budowlane wokól spoimy, a zatem może prowadzić do uszkodzeń budynku, takich jak np. wilgoć lub grzyb.

Taśmy uszczelniające rozprężne prawidłowo zamontowane są szczelne na oddziaływanie intensywnego deszczu, a mimo to umożliwiają dyfuzję pary wodnej, a więc wilgoć może swobodnie przepływać na zewnątrz. Z tego też powodu dodatkowe uszczelnienie spoiny nie jest wymagane a wręcz niewskazane. Stosując odpowiednią taśmę można więc zaoszczędzić na czasie i mieć całkowitą pewność jej funkcjonowania!

Przy równoległych bokach spoiny zalecane są taśmy uszczelniające, ponieważ taśma może równomiernie docisnąć do obu boków spoiny i w ten sposób uszczelnić spoinę. Ważne: przestrzegać zalecenia montażu!

W przypadku przesuniętych lub wzajemnie skośnych powierzchni lepszym rozwiązaniem są folie okienne, ponieważ można je dobrze przykleić nawet do nierównoległych boków spoiny. Jednak w przeciwieństwie do taśm uszczelniających BG1, folie okienne muszą być osłonięte w celu ochrony przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania UV.

Taśmy uszczelniające są testowane przez zewnętrzne instytuty badające, takie jak np. MPA Bau, ift Rosenheim itp., pod kątem parametrów szczelności przy oddzialywaniu intensywnego deszczu i pary wodnej/wilgoci. W sprawozdaniach z badań można znaleźć wiarygodne informacje o parametrach danego produktu. Zawierają one specyfikacje właściwości taśmy i są jednocześnie podstawą do klasyfikacji do grupy BG1 lub BG2 bądź MF1 lub MF2.

Testem narażenia na swobodne oddziaływanie zewnętrznych czynników atmosferycznych wykonywanym przez MPA Bau Hanower, taśma illbruck TP600 illmod 600 już od ponad 24 lat udowadnia na żywo swoje możliwości. Model badawczy jest poddawany oddziaływaniom śniegu i lodu w zimie, pyłków wiosną i palącego upału latem. Coroczna weryfikacja potwierdza wysoką jakość taśm illbruck.

Właściwości taśm uszczelniających mają decydujący wpływ na wysoka ich jakość, zachowując swoją skuteczność przez długi okres. Często do uzyskania wymaganej szczelności wystarczy niewiele materiału (lub mniejszy rozmiar) do osiągnięcia wymaganej szczelności. Można więc w ten sposób zaoszczędzić ilość materiału i pieniędzy. Taśma taka jest zatem opłacalna dla inwestora i użytkownika, mimo poniekąd wyższej ceny. Dlatego w pełni ufamy naszym taśmom premium TP600 illmod 600TP652 illmod Trio+ oraz TP653 Trio X i udzielamy na nie 10-letniej gwarancji.

Podczas określania rozmiaru należy:

  1. Zmierzyć szerokość uszczelnianej spoiny (wg RAL min. 8 mm).
  2. Dobrać rozmiar taśmy tak, aby uzyskany wymiar został dobrze otoczony (np. zmierzona szerokość spoiny 8 mm = szerokość taśmy 7 - 12 mm). W ten sposób zapewniona jest wystarczająca tolerancja.
  3. Wybór głębokości spoiny zależy od jakości powierzchni boków spoiny. Jeśli są one bardzo nierówne (ubytki) lub szorstkie (np. powierzchnia tynku), potrzebna jest szersza taśma niż przy gładkich powierzchniach boków spoiny.

W przypadku indywidualnych zapytań skontaktuj się z nami!

Zespół illbruck

Wyszukaj osobę do kontaktu w swojej sprawie

Zespół illbruck