Ontdek onze merken

Advies voor het bewaren en de opslag van lijm, kit, purschuim en schuimband

Het belang van juiste opslag

De kwaliteit van de opslag van diverse bouwproducten is belangrijk voor: 

 • Het beperken van risico's voor het milieu door het gebruik van chemische stoffen
 • Het behouden van de producten onder de juiste vocht- en temperatuursomstandigheden 
 • Het waarborgt de technische prestaties van het product (bekijk hiervoor het productblad van het product) 
 • Het houdt de verpakking in goede staat 

Hoe bewaart u uw kit- en verlijmingsproducten?

In het algemeen ligt de ideale opslagtemperatuur voor alle illbruck producten tussen +5°C en +25°C. Probeer, indien mogelijk, grote temperatuurschommelingen te vermijden.

Sommige kit- of verlijmingsproducten zijn gevoeliger voor temperatuur of hebben speciale opslagcondities nodig, in dit artikel geven wij u de juiste informatie voor de opslag van deze producten:

 • Watergedragen producten algemeen
 • Oplosmiddelhoudende producten algemeen
 • Kitten, lijmen en coatings
 • Geïmpregneerde schuimbanden
 • (Pur)schuim 

Opslag van watergedragen producten

Het ideale temperatuurbereik ligt tussen +5°C en +25°C.

De naam zegt het eigenlijk al: een watergedragen product is een product dat in de samenstelling een percentage water bevat. Deze producten zijn daarom zeer gevoelig voor lage temperaturen en mogen nooit bevriezen, wat in de meeste gevallen onomkeerbaar is.

Er kan sedimentatie (afhankelijk van de bewaartijd) optreden, waardoor het noodzakelijk is het product voor gebruik opnieuw te homogeniseren (te mengen). Sedimentatie treedt het vaakst op bij vloeibare producten.

Producten: 

Opslag van oplosmiddelhoudende producten

Het ideale temperatuurbereik ligt tussen +5°C en +25°C.

De opslag moet voldoen aan enkele criteria met betrekking tot de veiligheid van goederen en personen:

 • Geen warmtebron in de buurt van opslag
 • Speciale opslagruimte, niet-rokersruimte
 • Houd de etikettering in een goede en leesbare staat
 • Verdeling van de opslagruimte
 • Maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de container valt: lage opslag, zorgvuldige behandeling etc. 
 • Containers in goede staat houden, voorkom bijvoorbeeld roest

Er kan sedimentatie (afhankelijk van de bewaartijd) optreden, waardoor het noodzakelijk is het product voor gebruik opnieuw te homogeniseren (te mengen). 

Producten:

Opslag van lijmen, kitten en coatings

Het ideale temperatuurbereik ligt tussen +5°C en +25°C. 

Een opslag bij hoge temperaturen kan van invloed zijn op de houdbaarheid, die, afhankelijk van het type product, hierdoor min of meer wordt verkort. Polyurethanen zijn op dit punt gevoeliger dan siliconen- en hybride producten.

Producten:

Opslag van geïmpregneerde schuimbanden

Geïmpregneerde tapes worden verpakt in een voorgecomprimeerde rol, de tape probeert zijn oorspronkelijke dikte (de dikte voor het comprimeren) terug te krijgen en oefent een permanente druk uit op de rol, waardoor het belangrijk is om de rollen horizontaal te bewaren. Bij opening van de verpakking is het belangrijk om de rollen na gebruik weer horizontaal op te slaan en er een zwaar voorwerp op te plaatsen.

De opslagaanwijzingen staan op de verpakking. 

Hoewel het de opslagtemperatuur is die het uitzetten van een geïmpregneerd schuimband bepaalt, is de leeftijd van het band (de tijd na productie) ook van invloed op deze snelheid. Hoe langer de rol wordt opgeslagen, hoe meer het aan decompressiesnelheid verliest. Wat betreft de temperatuur waaronder geïmpregneerd schuimband wordt opgeslagen: deze heeft een aanzienlijke invloed op het uitzetten van het schuimband. Zo zijn geïmpregneerde schuimbanden zeer geschikt voor toepassing bij kouder weer. Het band zal hierdoor namelijk langzamer uitzetten, waardoor je langer de tijd hebt om het band te plaatsen. TIP: Sla bij zeer warm weer de rollen op onder koele omstandigheden (bijvoorbeeld in een koelbox), zodat u langer de tijd heeft om het band te verwerken.

Producten:

Opslag purschuimen en accessoires

Rechtopstaand opslaan in schaduwrijke, vorstvrije en droge omstandigheden tussen +10°C en +30°C (bij voorkeur op kamertemperatuur). PU- of STP-schuimbussen moeten altijd in verticale positie worden opgeslagen. Verdere opslaginstructies staan op de verpakking. 

Belangrijk: u moet de bus uit de buurt van elke warmtebron houden! Ideaal is een koele en luchtige ruimte. De bus nooit doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. 

Producten:

Opslag van houders onder druk (spuitbussen)

 • Lees het veiligheidsblad
 • Begrijp en herken de labelinformatie
 • Train de mensen die de producten verwerken
 • Lees de informatie op de verpakking en het productblad
 • Bewaar producten op een speciale, droge, koele en hittevrije plaats
 • Verbod op roken in opslagruimten 
 • Installeer mechanische ventilatie, zoals bij elke chemische opslag
 • Sla producten zo laag mogelijk boven de vloer op: beperk het valrisico
 • Stel producten nooit bloot aan hoge temperaturen
 • Bewaar alleen producten in goede conditie, niet de vervormde of verroeste
 • Pas op voor het risico van een doorboring (bijvoorbeeld bij gebruik van een vorkheftruck)
 • Beveilig en identificeer de opslagruimte 

De FIFO-methode

Deze methode voor het beheer van de voorraad heet FIFO - een afkorting: voor First In First Out - waarbij de oudste producten in de voorraad het eerst worden gebruikt.
Deze methode maakt het mogelijk om permanent te werken met producten binnen de houdbaarheidsdatum en voorkomt dat onbruikbare, 'vergeten' producten uit de voorraad moeten worden weggegooid.