Ontdek onze merken
Terug naar productoverzicht

TP651 ILLMOD TRIO 600

Multifunctioneel voegenband

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde multifunctionele afdichtingsband dient als afdichting tegen lucht en slagregen in aansluitvoegen rond raam- en deurkozijnen met tegelijkertijd warmte isolerende eigenschappen over de gehele bouwdiepte.

Toepassingsgebied

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde multifunctionele afdichtingsband dient als afdichting tegen lucht en slagregen in aansluitvoegen rond ramen en deuren met tegelijkertijd warmte isolerende eigenschappen over de gehele bouwdiepte. Een van de eigenschappen van illbruck TP651 ILLMOD TRIO 600 is de damp-open afdichting volgens het principe “binnen dichter dan buiten”.

Certificering

 • Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
 • Verwerking is niet afhankelijk van weersomstandigheden
 • Weerbestendig
 • Voldoet aan de Duitse RAL-eisen met betrekking tot de montage
 • Dampdoorlatend

Voorbereiding

 • Voor het plaatsen van TP651 zijn een meetlint en een mes of schaar nodig.
 • Vuil en mortel van het stelkozijn verwijderen.
 • Waar de afdichting plaats gaat vinden, dient overtollige mortel van de metselsteen voegen verwijderd te worden.

Verwerking

 • Nadat de diepte van het bouwdeel en de voegbreedte is vastgesteld kan de juiste afmeting band gekozen worden op basis van de afmetingstabel. Daarna kan band door middel van de zelfklevende kant bevestigd worden.
 • Er dient op gelet te worden dat het band aan alle kanten goed aan de voegwand kleeft.
 • Het begin-/eindstuk van het band dient recht afgesneden te worden.
 • Bij het opmeten van het band plus 2 cm per meter afsnijden.
 • Als de voegbreedte vrij smal is, verdient het aanbeveling het band te bevochtigen.
 • Let erop dat de lichtgrijs gespikkelde kant aan de binnenkant van het raam bevestigd wordt.
 • Bij temperaturen boven +20˚C dient het band op de bouwplaats koel opgeslagen te worden. Bij temperaturen onder +8˚C dient het band ook op de bouwplaats bij voorkeur op kamertemperatuur gehouden te worden.
 • Hogere temperaturen gedurende de montage van het band versnellen het uitzetten van het band en lage temperaturen vertragen het uitzetten.

Tips voor de montage van band in hoeken van ramen.

Het dichtingsband dient men te stuiken in de hoeken. Ruimten in de hoeken bij de voegen en de ankers kunnen bij de montage achteraf met illbruck SP025 Folielijm Eco dichtgemaakt worden.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Materiaal

Opencellig polyurethaan zachtschuim geïmpregneerd met brandwerende kunsthars. De verschillende eigenschappen met betrekking tot de doorlaatbaarheid van vocht worden door een impregnering aan een kant bereikt.

Leveringsvorm

Verpakkingvoorgecomprimeerde rollen
Typeéénzijdig klevend

 

Inbouwprincipe
Het multifunctionele afdichtingsband combineert drie afdichtingsproducten in één product. Voorwaarde is een voeg rondom het raam die binnen het toepassingsgebied van het band valt. Voor de montage van een raam wordt illbruck TP651 illmod Trio S aangebracht en met het raam in de kozijnopening gezet. Er is verder geen stap in het productieproces nodig, omdat na het aanbrengen van band het raam in technisch opzicht goed afgewerkt is. Het band dient aaneengesloten aangebracht te worden. Open plekjes kunnen met illbruck SP025 Folielijm Eco afgedicht worden. illbruck TP651 illmod Trio S is niet geschikt voor de afdichting van drukkend of stilstaand water. De overgang naar de afdichting aan de zijkant dient altijd luchtdicht en slagregendicht uitgevoerd te worden. Het verdient aanbeveling de hoeken met illbruck SP025 Folielijm Eco af te dichten.

 

 

Let op

 • Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen te voorkomen.
 • De verdraagzaamheid met kitten dient vooraf getest te worden. In sommige gevallen kunnen er problemen ontstaan met bepaalde soorten witte kit.
 • Het band mag niet in contact komen met oplosmiddelhoudende of agressieve chemicaliën.
 • Illbruck TP651 ILLMOD TRIO 600 is niet geschikt voor bewegingsvoegen in de gevel.
 • Afwijkingen dienen goedgekeurd te worden door tremco illbruck.

Technische informatie

EigenschappenNormenSpecificatie
BrandgedragDIN 4102B2 (normaal ontvlambaar)
Warmtegeleidingsvermogen52612λ = 0,048 W/m.K
Waterdampdoorlaatbaarheid, v Sd waarde naar buiten18542< 0, 5 m
Diffusieweerstandsgetal binnen dichter dan buiten door eenzijdige impregnering
LuchtdoorlaatbaarheidEN 1026a ≤ 0,1 m³ (h.m.(daPa)n]
SlagregendichtEN 1027600 Pa
GeluidsisolatieEN ISO 717-145 dB in een 10 mm voeg
Verdraagzaam met traditionele bouwmaterialen18 542voldoet aan BG1, producten die oplosmiddelen of weekmakers bevatten, vooraf verdraagzaamheid testen
Temperatuurbestendigheid 30°C tot +80°C
Houdbaarheid 9 maanden
Opslagtemperatuur +1°C tot +20°C
  Downloads
  Neem contact met ons op

  Product finder

  Toepassingsgebied
  Productgroepen