i3 Systeem FAQs

Bekijk veelgestelde vragen over het i3-Systeem


Wat is het i3-systeem?

Het illbruck i3-systeem is een modulair systeem met componenten voor elk van de drie afdichtingslagen in een constructie (binnen, midden en buiten), en kan op verschillende manieren ingezet worden om een optimale afdichting te realiseren. Een goede dichting is niet alleen luchtdichting, maar ook thermische en slagregendichting. Pas als deze drie eigenschappen van binnen naar buiten goed zijn uitgevoerd, is er een duurzame dichting gecreëerd. Het i3-systeem houdt rekening met de bouwfysische aspecten in de gevel, voorkomt hoge energiekosten en sluit naadloos aan op de eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit.

Wat zijn de drie stappen uit het i3-systeem?

Binnendichting: het afdichten van de warme zijde van de constructie/ achter de isolatie. 

Middendichting: het vullen van aanwezige voegen of stelruimtes.

Buitendichting: het afdichten van de koude zijde van de constructie/ voor de isolatie.

Het i3-systeem werkt op basis van drie kleuren die corresponderen met een deel van de schil van een gebouw. De blauwe producten zijn voor de buitendichting met de nadruk op damp-open en slagregendicht. De gele producten zijn voor de middendichting, dus voor de thermische isolatie van de voeg. De rode producten zijn voor de binnendichting, die zowel luchtdicht als dampremmend moeten zijn.