AA231 Skumpistol - Standard

Skumpistol - Standard

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Pistol i metall med vinklet ventilkobling som forenkler skumming i tak og overgang mellom vegg og tak

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.