Explore our brands

Montaż okien w niskich temperaturach

Zima to sezon, w którym należy dostosować produkt lub rozwiązanie do warunków panujących na zewnątrz. Szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę składowania, produktu i podłoża w chwili aplikacji. Pragnąc pomóc Ci uzyskać najlepsze efekty pracy w tym zakresie, przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek.

Dawniej montaż okien z użyciem piany poliuretanowej mógł odbywać się odbywać w temperaturze otoczenia powyżej +5°C i zasada „+5” obowiązywała generalnie w chemii budowlanej. Receptury pianek wprawdzie zostały zmodyfikowane pod kątem użycia w niższych niż wówczas temperaturach dopuszczalnych do stosowania, lecz jedno się nie zmieniło – temperatura pojemnika, a konkretnie ujmując, jego zawartość, która dla uzyskania optymalnego efektu powinna wynosić co najmniej +10°C w chwili aplikacji. Fatalne w skutkach mogą być praktyki sztucznego podgrzewania na kaloryferze czy w gorącej wodzie pojemników pianki jako niebezpiecznego chemicznie materiału pod ciśnieniem. Odnotowywane są przy tym eksplozje pojemników. Bez względu na warunki, aplikując piankę, moner powinien zawsze używać okularów ochronnych. Kartony z pianką, często są składowane na budowie w warunkach temperatury panującej na zewnątrz, a powinny być składowane w zamkniętych i ogrzewanych magazynach, aby nie aplikować produktu z przemarzniętego pojemnika. Naturalne ogrzanie się zawartości pojemnika przeniesionego z takich warunków, to często kwestia kilku dni, a czasem i tygodnia. Temperatura otoczenia w jakiej przychodzi zimą aplikować nam piankę z puszki jest nie mniej istotna niż temperatura powierzchni na jaką ją aplikujemy. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji połączenia okno-mur membranami, powinno się dokować pomiaru temperatury powierzchni muru z użyciem pirometru i sprawdzić z zaleceniami producenta, który określa w kartach technicznych możliwości i ograniczenia dla poszczególnych wyrobów. Co więcej, używamy folii specjalistycznej, do tego przeznaczonej, nie pierwszej z brzegu. Bez zmarzliny, zlodowaceń, czy zanieczyszczeń powierzchni. Przed czynnością przyklejania folii do muru w warunkach niskich temperatur, powinniśmy się upewnić czy producent nie zaleca zastosowanie uprzednio środka gruntującego, który poprawi przyczepność. Zwykle ten jest jednak zalecany.

Zimą możemy zastosować alternatywną do pianek zimowych czy całosezonowych, technologię trójfunkcyjnych taśm rozprężnych. Są w pełni bezpieczne i niewrażliwe na działanie niskiej temperatury, choć do ich pełnego rozprężenia po zainstalowaniu, dodatnia temperatura jest również jest wymagana.

Mając na uwadze powyższe, z pierwszymi mrozami montaż okien i drzwi jest przedsięwzięciem wykonalnym dzięki dobrodziejstwom współczesnych technologii lecz obarczonym ryzykiem i niewiedza może słono kosztować. Trzeba wiedzieć na co zwrócić uwagę, a zalecenia poszczególnych dostawców materiałów do montażu mogą się od siebie różnić. Z tego względu, montaż w niskich temperaturach został zaliczony do kategorii montażu szczególnego w zaleceniach (instrukcji montażu okien) illbruck. Posiadamy specjalistyczną wiedzę i najnowsze technologie, co sprawia że jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie dla osiągnięcia doskonałego rezultatu na budowie.

Ogólne wskazówki

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Niskie temperatury, poniżej +5°C, mogą wpływać na aplikację produktu, ponieważ wpływają na wilgotność. Połączenie niskiej temperatury i wysokiej wilgotności może wpływać na narzędzia, obróbkę, lepkość i przyczepność produktu oraz zniweczyć zamierzony efekt prac montażowych.

Istotna tu będzie:

  • Temperatura otoczenia: Temperatura w chwili wykonywania prac i obróbki. Jeśli jest poniżej +5°C, może to mieć wpływ na wyciskanie (lepkość i gęstość masy), przyczepność, tworzenie się naskórka, wydajność czy czas schnięcia.
  • Temperatura konstrukcji (podłoża): Temperatura konstrukcji, na której zastosowany jest produkt. Duża różnica między temperaturą otoczenia i temperaturą konstrukcji może wpływać na poziom adhezji (przyczepność), ale też jakość wyrobu, który w niewielkiej objętości, wskutek styczności z podłożem, przejmuje w krótkim czasie niską temperaturę.
  • Temperatura przechowywania i produktu w chwili apliacji: niska temperatura w magazynie może wpływać na jakość produktu. Może nawet sprawić, że niektóre produkty jak pianki w szczelinie staną się wadliwe (niewytworzenie prawidłowej struktury izolartora).

Jakie jeszcze czynniki należy wziąć pod uwagę?

Temperatura jest ściśle związana z występowaniem punktu rosy. Jeśli zaistnieje różnica temperatur między wnętrzem, a otoczeniem budynku, będzie powstawać wilgoć na wychłodzonych powierzchniach. Ta cienka warstwa wody może być trudna do wychwycenia dla ludzkiego oka, jednak może mieć wpływ na przyczepność produktu. Należy w takim wypadku wysuszyć nawierzchnię przed zagruntowaniem i zastosowaniem mas uszczelniających. Konieczny może okazać się środek gruntujący. Innym ważnym czynnikiem jest wiatr, który przyspiesza proces utwardzania wyrobów. Ponadto masy nie będą trwale zespojone z przemarzniętym podłożem. Nic nie trzyma się lodu i zmarzlin. Jeśli przedmiot / element jest oszroniony, należy najpierw usunąć zmarzniętą powłokę na powierzchni przez jej ogrzanie i osuszenie.

Praktyczne wskazówki

MASY USZCZELNIAJĄCE i KLEJĄCE

Nie przechowuj uszczelniaczy na zewnątrz w zimnie przez noc. Przechowywanie we wnętrzu jest nie tyle zalecane co wskazane. Jeśli produkty są zmarznięte, doprowadź je do temperatury zalecanej do użycia, przez składowanie w pomieszczeniu zamkniętym o dodatniej temperaturze. Uwaga: akryl jest na bazie wody, dlatego należy szczególnie chronić go przed zimnem. Jeśli jest zamrożony, nie nadaje się więcej do użytku.

Dowiedz sie wiecej...

PIANKI POLIURETANOWE I FOLIE

Najważniejszą wskazówką dotyczącą pianek PU jest to, aby nigdy nie podgrzewać puszki. Aerozol znajduje się pod ciśnieniem i umieszczenie go na źródle ciepła jest niebezpieczne. Ciepło zwiększa ciśnienie wewnątrz puszki, co może spowodować jej wybuch. Optymalne będzie przechowywanie puszek w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż 15 stopni Celsjusza, aby zapewnić jej właściwą temperaturę produktu, który stosujemy na zewnątrz. Optymalny efekt uzyskiwany jest, gdy zawartość puszki w chwili aplikacji (mimo temperatury panującej na zewnątrz) wynosi nie mniej niż 10 stopni Celsjusza, a najniższa (krytyczna) temperatura przechowywania to +5 stopni.

Podczas aplikacji pianki wilgoć na powierzchni nie stanowi problemu. Pianka PU wymaga podczas procesu utwardzania wilgoci, ale nie można jej nakładać na oblodzone powierzchnie. Należy pamiętać, że różne temperatury mają wpływ na piankę PU. W niskich temperaturach wydajność może się zmieniać i być niższa.

TAŚMY ROZPRĘŻNE IMPREGNOWANE

Taśmy rozprężne impregnowane, doskonale nadają się do aplikacji w chłodne dni. Pamiętaj tylko, że będą się rozwijać je z rolki nieco wolniej niż zwykle.

Dowiedz się więcej...

Zapoznaj się z zaleceniami producenta przed użyciem wyrobu

Prawdopodobnie często to słyszałeś: zawsze sprawdzaj kartę techniczną produktu. Znajdziesz tam dokładne właściwości produktów. Jako proste podsumowanie stworzyliśmy poniższą listę, która zawiera najważniejsze właściwości. Są to jedynie wskazówki. Dlatego zawsze sprawdź kartę techniczną produktu, aby mieć absolutną pewność, że używasz produkt we właściwy sposób.

 TEMPERATURA
Magazynowania

Zastosowania

Odporność termiczna produktu po jego zastosowaniu

Taśmy uszczelniające+1 do +20°C0 do +30°C-30 do +90°C
Uszczelniacze+5 do +25°C+5 do +40°C-40 do +150°C
Uszczelniacze i kleje hybrydowe+5 do +25°C+5 do +40°C-40 do +90°C
Akrylany+5 do +25°C+5 do +30°C-20 do +80°C
Klej PU+5 do +25°C+15 do +25°C-30 do +90°C
Pianka PU+5 do +25°C0 do +25°C-40 do +90°C