Explore our brands

Znaczenie okresu trwałości

Co to jest okres trwałości?

Okres trwałości to data, po której producent wprowadzający produkt na rynek nie może już zagwarantować właściwości podanych w karcie danych technicznych. Chociaż wszystkie wyroby mają okres trwałości, to nie jest on jednakowy dla wszystkich produktów i jest określany przez producenta, który jest za to odpowiedzialny.

Z kolei użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zaleceń podanych przez producenta w karcie danych technicznych.

Przykłady okresu trwałości:

Gdzie szukać okresu trwałości produktu?

Okres trwałości powinien być wyraźnie wskazany na opakowaniu i w karcie danych technicznych produktu; podaje się go w miesiącach lub latach od daty produkcji.

Uwaga: warunki transportu i magazynowania oraz niskie i wysokie temperatury przechowywania mają wpływ na właściwości produktu. Niestosowanie się do warunków przechowywania wskazanych w karcie danych technicznych może wpływać na okres trwałości.

Co się dzieje w razie przekroczenia okresu trwałości?

W przypadku korzystania z produktu, którego okres trwałości minął, istnieje następujące ryzyko:

  • Kit: problemy z wyciskaniem, przyczepnością, wygładzaniem, zwartością
  • Pianka impregnowana: problemy z dekompresją
  • Pianka w aerozolu: problemy z wypuszczaniem produktu, pienieniem się, objętością, jakością pianki
  • Dwustronne taśmy klejące, ochronne taśmy klejące i wszystkie produkty samoprzylepne: gorsza jakość kleju
  • Klej w kartuszu/torebce: problemy z wyciskaniem, polimeryzacją w opakowaniu, jakością klejenia
  • Klej w butli: nieodwracalne osadzanie, jakość klejenia
  • Zaprawa: tworzenie się grudek, urabialność, brak wiązania

Metoda FIFO: First In, First Out

Aby na pewno nie przekroczyć okresu trwałości produktu, można stosować zasady zarządzania zapasami FIFO (First In, First Out) lub – inaczej mówiąc – „pierwszy na wejściu – pierwszy na wyjściu”.

Ta metoda zarządzania opiera się na prostej zasadzie: jedna strona do umieszczenia w magazynie, jedna strona do wyjścia z magazynu. Zatem produkty zakupione jako pierwsze muszą też jako pierwsze trafić do sprzedaży.

Dzięki temu można na bieżąco wykorzystywać produkty z ważnym okresem trwałości, a przede wszystkim uniknie się wyrzucania przeterminowanych, zapomnianych produktów schowanych na szarym końcu magazynu.

Różnica między okresem trwałości a okresem przydatności

Okres przydatności po sporządzeniu, (ang. pot life) dotyczy wyłącznie produktów dwuskładnikowych. Okres przydatności po sporządzeniu oznacza czas, przez jaki produkt może być używany, od momentu wymieszania obu składników.

Okres przydatności zmienia się zależnie od temperatury: skraca się on wraz ze wzrostem temperatury i reaktywnością chemiczną obu składników.

W razie pytań nasz serwis techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji.