Explore our brands

Fasada słupowo-ryglowa

Pierwszy przebadany system uszczelniania złączy okiennych i fasadowych (premiera w Polsce – 13 wrzesnia 2013, Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9160/2013).

We wszystkich miejscach styku elementów konstrukcyjnych z innymi materiałami wykonuje się dylatacje, tzw. złącza kompensacyjne1. Są one wypełniane odpowiednim szczeliwem lub pracującymi w dużych zakresach taśmami rozprężnymi. To samo wymaganie odnosi się do złączy okien aluminiowych i ścian osłonowych, zwykle montowanych w warstwie izolacji budynku.

Konieczne jest utworzenie trwałego, elastycznego uszczelnienia. System uszczelniający należy dobrać odpowiednio do danych warunków i zewnętrznych obciążeń.

Pod uwagę należy wziąć następujące czynniki:

  • zacinający deszcz
  • wiatr
  • hałas
  • zapobieganie skraplaniu się wody w złączu i wokół niego
  • chemiczna kompatybilność wszystkich materiałów w strefie złącza
  • ruchy elementów budowlanych w strefie złącza
  • kształt i materiał elementu konstrukcyjnego, na którym wykonywane jest złącze
  • stan i wytrzymałość sąsiadujących materiałów

Jest to szczególnie ważne w konstrukcji fasad, a jeszcze bardziej, gdy chodzi o fasadę warstwową.

Zasady konstrukcyjne wynikają z wymogów fizyki budowli i zawsze muszą być bardzo spójne. We wszystkich projektach budowlanych konieczne jest zapewnienie trwałej bariery między oknem/ elementem fasady, a korpusem budynku. Przy złączach o szerokości 15-100 mm lub większych stosuje się membrany będące w stanie absorbować względnie duże ruchy – złącze musi być w 100% niezawodne. Zastosowanie w takich miejscach złączy obsługowych² nie wchodzi w grę, gdyż po ich zamontowaniu nie ma do nich dostępu i nie można ich wzrokowo kontrolować. Ewentualne kontrole,prace konserwacyjne czy awarie (przecieki), pociągałyby za sobą poważne konsekwencje finansowe.

1. Złącza kompensacyjne to złącza, których przekrój podlega zmianom w całym okresie ich eksploatacji. Przyczyną takich zmian są wahania temperatury (powodujące zmiany długości), starzenie materiału, osiadanie konstrukcji oraz siły zewnętrzne, takie jak ssanie i napór wiatru. Typowymi złączami kompensacyjnymi są złącza stosowane w miejscu styku okien i elementów fasady z korpusem budynku. Muszą w nich być wykonane trwałe, elastyczne uszczelnienia.

2. Złącza z uszczelnieniami o konstrukcji umożliwiającej ich kontrolę i naprawy przez cały okres eksploatacji.