Explore our brands

Posiadane certyfikaty

Publicznie uznane, niezależne instytuty i instytuty testują nasze produkty pod kątem działania, trwałości, bezpieczeństwa i zawartości zanieczyszczeń. Z przekonującym sukcesem! Liczne oznaczenia, aprobaty, które przyznano naszym produktom atym samym i marke illbruck, mówią jasnym, ale przede wszystkim obiektywnym językiem.


Certyfikat Rzetelności

Jesteśmy członkiem programu Rzetelna Firma. Od 18 czerwca 2009 roku, nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy na życzenie naszych kontrahentów i klientów szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.


Znak budowlany "B"

Duża część naszych produktów, z tytułu posiadanych aprobat produktowych i systemowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, opatrzona jest znakiem budowlanym "B". Nowością jest Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9160/2013 systemu illbruck EPDM - pierwszego, kompletnego zestawu folii EPDM i dedykowanych klejów, o doskonałych parametrach uszczelniających dla złącza okna aluminiowego oraz lekkiej ściany osłonowej (słupowo-ryglowej).


Oznakowanie CE

Producent oświadcza, że ​​produkt spełnia obowiązujące wymagania określone w przepisach harmonizacyjnych Wspólnoty Europejskiej dotyczących jego przyłączenia. Dzięki umieszczeniu znaku CE na produkcie, zgodność jest również widoczna na zewnątrz. Znak CE jest paszportem technicznym dla produktu w UE / EOG. Oznakowanie CE nie jest prawnie znakiem jakości, ale wręcz przeciwnie, dokumentuje jedynie zgodność z prawnie dopuszczalnymi wymaganiami minimalnymi.

 


ift Rosenheim

Do głównych zadań Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim należy badanie okien, drzwi i fasad. Ponadto ift oferuje testy materialow budowlanych np.: odpornosci pożarowej, produktow szklanych oraz izolacji akustycznej. Instytut ift specjalizuje się w zakresie znakowania CE - produktów do stosowania w budownictwie.


System „illbruck i3”

Ten system uszczelniający spełnia wymagania EnEV w odniesieniu do szczelności i montażu RAL „więcej dyfuzji pary wewnątrz niż na zewnątrz”. Dowiedz się więcej o systemie uszczelniania okien i3 w naszym dziale System i3.


MPA BAU

MPA BAU jest niezaleznym laboratorium zajmującym się badaniami materiałów budowlanych. Jego zakres dzialalnosci znajduje sie w dziedzinie inzynierii materialowej i technologii materialow budowlanych. Ponadto do zakresu prac obok testow materialów budowlanych nalezy realizacja projektow naukowo-badawczych. Instytut pełni rolę rzeczoznawczą.


RAL

Niniejszym znakiem jakosci zostają wyróżnione produkty do uszczelnienia złączy w obszarze okien, drzwi i fasad. Produkty takie gwarantują uszczelnienie złącza od strony wewnętrznej (para wodna), izolację termo-akustyczną w strefie środkowej oraz odporność na wiatr i zacinający deszcz od zewnątrz, zgodnie z zasadą "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz".


GEV EMICODE®

Stowarzyszenie GEV zajmuje sie kontrolowaniem emisji w przypadku produktow znajdujacych zastosowanie w wykonczeniu pomieszczen, klejach oraz materialach bodowlanych. Produkty ze wzgledu na emisje zanieczyszczen sa oznakowane EC1 lub EC1 Plus jako produkty o minimalnej emisji zanieczyszen. Produkty posiadajace tego rodzaju oznakowanie mozna bez zastrzezen zastosowac w pomieszczeniach.


DiBt

Deutsches Institut für Bautechnik, Niemcy – ogólne dopuszczenie systemu illbruck MOWO do stosowania w budownictwie. Badania właściwości użytkowych zestawu zrealizowane przez Instytut Techniki Okiennej ift Rosenheim jako pierwszego, klejowego systemu instalacji okna poza licem muru zgodnie z wytyczną ift MO-01/1 w sprawie uszczelnień i mocowań)