Explore our brands

Rozwiązania dla ścian działowych

Złącza w ścianach kartono-gipsowych lub sufitach podwieszanych stwarzają problemy, których nie wolno lekceważyć. W miejscu styku płyty k-g z różnymi konstrukcjami nośnymi (np. ze ścianą lub dachem) mają miejsce nieprzewidywalne ruchy. Ich przyczyną mogą być też zmiany poziomu wilgotności i wahania temperatury.Płyta kartonowo-gipsowa ma szczególne właściwości, jeżeli chodzi o pełzanie materiału, i może uwalniać naprężenia, które mogłyby zostać zaabsorbowane przez złącza kompensacyjne w materiałach o większej sztywności. Kurczenie i rozszerzanie termiczne mają znikomą wielkość. Tym niemniej projektant musi w każdym przypadku zadecydować, czy konieczne jest zastosowanie szczeliwa kompensującego przemieszczenia, czy też lepszym rozwiązaniem będzie złącze sztywne, rozłączalne, np. ze szczeliną dylatacyjną. To samo dotyczy łączenia elementów muru suchego z innymi elementami, takimi jak drzwi lub okna.
W ofercie illbruck znajdują się doskonałe szczeliwa o dużej całkowitej odkształcalności, pozwalające wykonywać niepękające złącza w miejscach o małych przemieszczeniach. Produkty te spełniają też obecne wymagania estetyczne.