Explore our brands

Rozwiązania dla fasad z cegły klinkierowej

Cegła jest powszechnie stosowanym materiałem konstrukcyjnym do budowy fasad. W Niemczech występuje w blisko 15% budynków. Gdy przychodzi do uszczelnienia złącza, cegła stawia podwójne wyzwanie: wyjątkowa smukłość takich elementów skutkuje powstawaniem poziomych i pionowych sił tnących. W efekcie w złączu występują duże przemieszczenia.

Uszczelnienia przeznaczone do ceglanych fasad muszą kompensować duże odksztłacenia, a zarazem spełniać normy bezpieczeństwa właściwe dla złączy statycznych. Do tego zaś niedokładnie wykonane roboty murarskie mogą ograniczyć ilość dostępnych wariantów uszczelnienia. Wsporniki o źle dobranych wymiarach czasami uniemożliwiają użycie taśm uszczelniających. Także zbyt wąskie fugi mogą być utrudnieniem dla zastosowania szczeliw klejących. Najlepsze rozwiązanie trzeba zawsze dobierać indywidualnie dla danego przypadku. W ofercie illbruck znajduje się szeroki wachlarz rozwiązań - do każdej konstrukcji na każdą ewentualność. (z obrazem lub bez)

Prawidlowe rozwiazanie:

  • SP525 Uszczelniacz budowlany
  • FS500 Silikonowe szczeliwo pogodowe

Produkty dla fasad z cegły klinkierowej

Dylatacja / Taśmy uszczelniające

Narożna fuga / Taśmy uszczelniające


Narożna fuga / Masy uszczelniające