Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM310
Pianka Basic

1-składnikowa pianka PU reagująca z wilgocią zawartą w powietrzu o, stabilnej strukturze i wysokiej trwałości. Posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Aplikacja

1-składnikowa pianka PU reagująca z wilgocią zawartą w powietrzu o, stabilnej strukturze i wysokiej trwałości. Posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Certyfikaty

 • Bardzo dobra przyczepność do betonu, cegły, kamienia, tynku, drewna, płyt włóknowo-cementowych, płyt g-k, metali i licznych tworzyw sztucznych (m.in. twarda pianka PUR, twarde PCW)
 • Doskonała odporność na starzenie
 • Dobra stabilność wymiarowa

Przygotowanie

 • Podłoże musi być czyste i wytrzymałe. Nieprzyczepione fragmenty, pył i tłuszcz należy usunąć;
 • Przed nałożeniem pianki powierzchnie podłoża zwilżyć;
 • Przylegające powierzchnie oraz okładziny ścienne i podłogowe w miejscu pracy należy zakryć.

Przetwarzanie

 • Przed każdym użyciem pojemnik należy mocno wstrząsnąć co najmniej 20 razy;
 • Pojemnik trzymać zawsze zaworem do dołu. Ilość pianki montażowej jest dozowana poprzez wciskanie dźwigni zaworu;
 • Piankę należy dozować oszczędnie. Piankę należy nakładać w formie pasm. Szczeliny i pustki o głębokości powyżej 30 mm wypełniać warstwami, zwilżając poprzednią warstwę przed nałożeniem kolejnej.
 • Należy jednak pamiętać, że w podłożu nie może być zamarzniętej wody. Optymalna temperatura pojemnika wynosi 20°C; w niższej temperaturze należy liczyć się z mniejszą wydajnością pianki.
 • W przypadku wprowadzania pianki przy elementach ulegających odkształceniu, np. parapetach lub ościeżnicach okiennych, należy zapewnić odpowiednio mocne osadzenie tych elementow.

Utwardzanie
Pianka przestaje się lepić po około 10 minutach, można ją wykańczać (przycinać) po upływie 45-60 minut, a pełną wytrzymałość uzyskuje po 24 godzinach, w zależności od grubości, temperatury i wilgotności.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL

Opis

1-składnikowa, utwardzana pod wpływem wilgoci pianka poliuretanowa ze środkiem porotwórczym niezawierającym chlorofluorowęglowodorów.

Opakowane

OpakowaniePojemnośćZawartość kartonu
puszka / opak. zbiorcze750 ml12 sztuk

Czyszczenie

Ewentualny nadmiar pianki należy odciąć po utwardzeniu się pianki. Odpryski pianki należy od razu usuwać za pomocą pistoletowego środka czyszczącego AA290 lub acetonu. Utwardzoną piankę można usunąć tylko sposobem mechanicznym. Po użyciu pistolet do pianki dokładnie zakonserwować środkiem w sprayu AA291.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa materiału budowlanegoDIN 4102B3
Przewodność cieplna λDIN 52 6120,035 W/(m ·K)
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53 45580 kPa
Wydłużenie przy zerwaniuDIN 53 4550,15
Wytrzymałość na ścinanieDIN 53 42225 kPa
Naprężenie ściskające przy odkształceniu 10%ISO 84430 kPa
Spienianie: zwilżone podłoże 0,6
Spienianie: bez zwilżania 0,3
Wchłanianie wody 4)EN 16090,2 kg/m²
Temperatura użycia 5) od +5°C do + 35°C
Suchość dotykowa¹) pasek 30 mm 10 minutach
Do cięcia ¹) pasek 30 mm po 45 minutach
Pełna obciążalność po 24 godzinach
Wydajność swobodne spienienie ¹)²) do 45 l
Gęstość obj. 3) spienienie w szczelinie 20 – 25 kg/m³
Odporność termiczna długotrwała: – 40°C do +
Przechowywanie 90°C
Trwałość w chłodnym, suchym miejscu, w pozycji pionowej, chronić przed mrozem 24 miesięcy od wyprodukowania

¹) Informacje zależą od aktualnej temperatury i wilgotności powietrza
²) Dobrze zwilżyć podłoże
³) Gęstość obj. po zwilżeniu
4) 0,2 kg wody/m2 powierzchni styku z pianką
5) Otoczenie

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy