PR102 Sznur PE okrągły

Znajdź produkt

Sznur poliuretanowy PR102 służy do wypełniania szczelin dylatacyjnych, łączeniowych, uszczelnienia szkła profi lowego itp. w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych.

Nie wkładać produktu ostrym przedmiotem, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie gazoszczelnej błony, a wskutek tego powstanie pęcherzy gazu w materiale uszczelniającym.

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie www.illbruck.com.

  • Zamknięte pory wg DIN 18540
  • B2 (normalnie palny), badania wg DIN 4102 cz. 1
  • Hydrofobowy
PR102 - karta charakterystyki Karta charakterystyki
PR102 - karta produktu Karta systemu/produktu