Onderaansluiting raamkozijn massieve bouw

Bekijk deze luchtdichte oplossing voor 'Onderaansluiting raamkozijn massieve bouw' inclusief 2D- en 3D-illustraties, verwerkte producten en bestekteksten. Bij deze oplossing is de binnenzijde van het kozijn afgedicht met SP925 FLEXIBLE SEAL COATING.


Verwerkte producten


Verwerkingsinstructies


Verwerkingsinstructies SP925 FLEXIBLE SEAL COATING (hybride afdichtingscoating)

Voorbereiding

De oppervlakken dienen schoon, stofvrij, vetvrij, stabiel en handdroog te zijn. Afhankelijk van de ondergrond zijn AT115 Reiniger en AT200 Reiniger voor metaal, aluminium en glas beschikbaar als reiniger. Behandel gepoedercoate oppervlakken met AT160 Hechtvlakreiniger. Vooraf testen wordt aanbevolen. Naden of openingen groter dan 5 mm vooraf opvullen met FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO (of PR101 PU rugvulling bij binnenafdichting). Minimaal 24 uur wachten met aanbrengen van coating na het afsnijden van FM330. Voor niet- poreuze ondergronden, zoals metalen en PVC, is AT115 Reiniger te gebruiken. Op gepoedercoate ondergronden dient de AT115 Reiniger niet overvloedig gebruikt te worden om vlekvorming te voorkomen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Verwerking

Breng de coating gelijkmatig aan, op het oppervlak en/of direct in de voeg, en strijk deze altijd na met een platte kwast voor een gesloten oppervlak. Eventuele afplaktape hierna direct verwijderen. De coating kan verwerkt worden met een kitspuit, accupistool of met een luchtdrukpistool (ca. 6 bar).

Spouwzijde, op FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Strijk de SP925 Afdichtingscoating uit met een minimale laagdikte van 2 mm en een minimale breedte van 25 mm aan beide zijden van de naad. Hoekankers dienen tevens gecoat te worden om lekkage te voorkomen.

Binnenzijde, op FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Strijk de SP925 Afdichtingscoating uit met een minimale laagdikte van 2 mm en een minimale breedte van 15 mm aan beide zijden van de naad. Op hout mag een minimale breedte van 10 mm aangehouden worden.

Binnenzijde, op PR101 PU Rugvulling

Strijk de SP925 FLEXIBLE SEAL COATING uit met een minimale laagdikte van 2 mm (in het midden van de rugvulling voldoet 1-2 mm) en een minimale breedte van 15 mm aan beide zijden van de (terugliggende) rugvulling. Op hout mag een minimale breedte van 10 mm aangehouden worden.

Verwerkingsinstructies FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Voorbereiding

Ondergronden dienen licht vochtig, voldoende draagkrachtig en stof- en vetvrij te zijn. Zo nodig (poreuze) ondergrond vooraf bevochtigen met bijv. een plantenspuit. Vervormbare bouwdelen zoals isolatieplaten, vooraf voldoende fixeren.

Verwerking

Bus voor ieder gebruik gedurende minimaal 20 seconden krachtig schudden. Spuit de adapter ring van het pistool vooraf goed in met AA291 Adapter Smeerspray. Dit zorgt voor een langere levensduur van het pistool en voorkomt hechting van schuim, beschadiging van het busventiel en lekkage van de bus. Verwijder hierna de beschermkap van de bus en draai deze op het pistool of bevestig de AA210 Spray Nozzle. Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool. Voeg voor ca. 90% vullen. Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van 1 á 2 uur, aanbrengen. Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen. Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden. Het pistool kan tot 4 weken op de bus blijven, mits rechtop bewaard. Voor een optimaal resultaat adviseren wij het gebruik van de AA250 Foam Gun Pro of AA270 Foam Gun Ultra.

Verwerkingsinstructies SP501 Beglazingskit

Voorbereiding

Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en ontdaan van alle losse deeltjes die een goede hechting verhinderen. Om tot een optimale opbouw van de kitvoeg te komen dient 3-vlaks hechting voorkomen te worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van PR102 PE Rugvulling of PR101 PU Rugvulling.

SP501 Beglazingskit hecht op schoon glas, gelakt en ongelakt hout, metalen en kunststoffen. Raadpleeg de primertabel voor een optimale hechting. Afhankelijk van de ondergrond zijn de AT115 of de AT200 Reiniger beschikbaar.

Controleer vooraf of de sponningen en glaslatten volgens voorschrift zijn afgewerkt en vrij zijn van vocht. Bij het bepalen van de voegafmeting dient de voeg zo gedimensioneerd te worden dat de MTV (maximale toelaatbare vervorming) van de kit niet overschreden wordt. Voegbreedte dient minimaal 5mm en maximaal 30mm te zijn.

De verwerker dient zelf te onderzoeken welke methodiek het beste is om de ondergrond te bewerken, zodanig dat er een goed hechtvlak ontstaat. De compatibiliteit met aangrenzende materialen, coatings etc. dienen vooraf bepaald te worden. In sommige situaties verdient het de aanbeveling om ruim voordat de werkzaamheden starten, een proefvlak aan te brengen.

Let op

Ondergrond die bitumen, teer of weekmaker houdende kunststoffen (EPDM, butyl, zachte PVC etc.) bevat, kan leiden tot verkleuring en/of onthechting. Bij toepassing op kunststoffen, composieten, koper en/of materialen die onder spanning makkelijk (haar)scheuren vertonen, dient de hechting vooraf onderzocht te worden. SP501 is overschilderbaar met de meest voorkomende alkyd- en watergedragen verfsoorten. Wij adviseren de droging en verdraagzaamheid wel altijd vooraf te testen. Omdat verf altijd minder flexibel is dan kit kunnen er scheuren in de verflaag ontstaan. Indien SP501 op een geverfde of gestucte ondergrond wordt aangebracht, dient deze minimaal 10 dagen gedroogd te zijn. SP501 is niet bestand tegen geconcentreerde zuren en chloorkoolwaterstoffen. Bij toepassing in bewoonde ruimten, vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plasticfolie. Het product wordt niet aanbevolen voor oppervlakken van siliconen, teflon, polyethyleen en vette oppervlakken.

Verwerkingsinstructies ME536 PVC Slabbefolie

ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen of als compartimenteringsfolie worden toegepast. De ME536 PVC Slabbefolie wordt verlijmd met de OT301 Universele Folielijm.

Verwerking

De slabbefolie aanbrengen met een overmaat van 100-200 mm. Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 100 mm.  De slabbefolie kan tevens verlijmd (OT301 Universele Folielijm) worden. Aansluitingen met eventuele spouwfolie altijd dakpansgewijs (afwaterend naar buiten) uitvoeren.

Verwerkingsinstructies TN125 PE Schuimband

Voorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking

Voor een optimale afdichting geldt dat schuimbanden klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan. Bij schuimbanden met gesloten cellen mogen geen al te grote voegbewegingen optreden. Schuimbanden dienen alleen toegepast te worden bij vlakke, evenwijdige voegen.

Let op

TN125 PE Schuimband verdraagt geen verf, er zal geen hechting ontstaan. Ook kitten en lijmen hechten niet op TN125 PE Schuimband. TN125 PE Schuimband is een ideale rugvulling om 3- puntshechting van kitten te voorkomen

Verwerkingsinstructies TN125 PE Schuimband

Voorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking

Voor een optimale afdichting geldt dat schuimbanden klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan. Bij schuimbanden met gesloten cellen mogen geen al te grote voegbewegingen optreden. Schuimbanden dienen alleen toegepast te worden bij vlakke, evenwijdige voegen.

Let op

TN125 PE Schuimband verdraagt geen verf, er zal geen hechting ontstaan. Ook kitten en lijmen hechten niet op TN125 PE Schuimband. TN125 PE Schuimband is een ideale rugvulling om 3- puntshechting van kitten te voorkomen.

Verwerkingsinstructies PR101 Rugvulling

Verwerking

Juiste diameter rugvulling aanbrengen. Om het verschuiven van de PR101 PU rugvulling in de voeg te voorkomen dient de diameter van de rugvulling ± 50% groter te zijn dan de voegbreedte. De voegdiepte dient in goede verhouding te staan tot de voegbreedte. Voegdiepte = voegbreedte in mm: 3 + 6 mm. PR101 PU Rugvulling gecomprimeerd in voeg aanbrengen. Zonder rek in de voeg aanbrengen, bij aansluitingen iets stuiken. Dilatatievoegen volgens DIN 18549 opvullen.

Let op

PR101 PU Rugvulling niet aanbrengen met een scherp voorwerp. Scherpen voorwerpen beschadigen de dichte huid van de rugvulling, waardoor blaasvorming bij het kitten kan optreden.

Meer informatie?

Bekijk vergelijkbare oplossingen in de illbruck Luchtdicht Bouwen Adviestool. Voor meer informatie of een afgestemd Luchtdicht Bouwen advies(rapport)? Stel je vraag aan een van onze experts.

Vul het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In gesprek met een bouwexpert

Vragen over producten, toepassingen, een project of documentatie. Een illbruck-specialist of bouwkundig adviseur van Tremco CPG staat je graag te woord.

In gesprek met een bouwexpert