Aansluiting fundering massieve buitenwand

Bekijk deze luchtdichte oplossing voor 'Aansluiting fundering massieve buitenwand' inclusief 2D- en 3D-illustraties, verwerkte producten en bestekteksten.


Verwerkte producten


Verwerkingsinstructies


Verwerkingsinstructies PU010 PANEL ADHESIVE (isolatielijm)

Voorbereiding

Voor gebruik altijd eerst testen om geschiktheid te bevestigen. Bescherm de vloer met papier of plastic. Draag altijd een veiligheidsbril, handschoenen en beschermende kleding tijdens gebruik. Verwijder al het losse materiaal, stof en vet van de ondergrond. Een versnelde uitharding kan worden verkegen door de ondergronden voor te bevochtigen.

Verwerking

Bus minstens 20 maal krachtig schudden voor gebruik en regelmatig tijdens het gebruik. Verwijder de beschermkap en schroef de bus op het pistool of bevestig de AA210 Spraynozzle. Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid worden geregeld door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool. Voor het beste resultaat dient de bus altijd in verticale positie te worden gehouden. Bus met het ventiel altijd naar beneden houden. Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden. Het pistool kan tot 4 weken op de bus blijven, mits rechtop bewaard.

Bekijk het productblad voor gedetailleerde verwerkingsinstructies.

Verwerkingsinstructies OS925 BARRIER SEAL COATING (bitumen afdichtingscoating)

Voorbereiding

Hechtvlakken moeten stabiel en vrij zijn van losse delen. Voorkom openingen en gaten groter dan 5 mm in de ondergrond.  Hechtvlakken dienen vetvrij, schoon en vrij te zijn van andere vervuilingen die een goede hechting kunnen beïnvloeden.

Verwerking

Voor gebruik ca. 3 min. (handmatig) doorroeren. Zorg ervoor dat specieresten verwijderd worden en dat ruwe hechtvlakken zijn uitgevuld (egaliseren).  Naden of openingen groter dan 5 mm vooraf opvullen met FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO of tijdens verwerking gebruik maken van geotextiel. Minimaal 24 uur wachten met aanbrengen van coating na het afsnijden van de FM330. Onverdund en gelijkmatig aanbrengen in de gewenste laagdikte met behulp van kwast, roller of airless spuitapparatuur. Breng de coating, indien vereist voor de minimale laagdikte, in meerdere lagen aan met tussentijdse
droging. Per laag maximaal 3 mm (nat) laagdikte aanbrengen. 

Reiniging

Verwijderen van overtollige coating met koud water, voordat uitharding heeft plaatsgevonden. Verwijderen van overtollige opgedroogde coating met AA295 Natufix.

Verwerkingsinstructies FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Voorbereiding

Ondergronden dienen licht vochtig, voldoende draagkrachtig en stof- en vetvrij te zijn. Zo nodig (poreuze) ondergrond vooraf bevochtigen met bijv. een plantenspuit. Vervormbare bouwdelen zoals isolatieplaten, vooraf voldoende fixeren.

Verwerking

Bus voor ieder gebruik gedurende minimaal 20 seconden krachtig schudden. Spuit de adapter ring van het pistool vooraf goed in met AA291 Adapter Smeerspray. Dit zorgt voor een langere levensduur van het pistool en voorkomt hechting van schuim, beschadiging van het busventiel en lekkage van de bus. Verwijder hierna de beschermkap van de bus en draai deze op het pistool of bevestig de AA210 Spray Nozzle. Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool. Voeg voor ca. 90% vullen. Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van 1 á 2 uur, aanbrengen. Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen. Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden. Het pistool kan tot 4 weken op de bus blijven, mits rechtop bewaard. Voor een optimaal resultaat adviseren wij het gebruik van de AA250 Foam Gun Pro of AA270 Foam Gun Ultra.

Verwerkingsfilm FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Meer informatie?

Bekijk vergelijkbare oplossingen in de illbruck Luchtdicht Bouwen Adviestool. Voor meer informatie of een afgestemd Luchtdicht Bouwen advies(rapport)? Stel je vraag aan een van onze experts.

Vul het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In gesprek met een bouwexpert

Vragen over producten, toepassingen, een project of documentatie. Een illbruck-specialist of bouwkundig adviseur van Tremco CPG staat je graag te woord.

In gesprek met een bouwexpert