Luchtdicht bouwen FAQs

Bekijk veelgestelde vragen over luchtdicht bouwen.


Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen (in- en exfiltratie) te voorkomen. Als lucht ongewenst van buiten naar binnen stroomt hebben we het over infiltratie. En wanneer lucht ongewenst van binnen naar buiten gaat spreken we over exfiltratie. Luchtdicht bouwen wordt zowel toegepast bij nieuwbouw als bij renovatie. Kijk ook eens op www.luchtdichtbouwen.nl voor meer informatie. 

Waarom is Luchtdicht Bouwen belangrijk?

De introductie van BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) als opvolger van de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) betekent een nieuwe stap op weg naar een energieneutrale nieuwbouw.Vanaf 1 januari 2021 moet nieuwbouw in Nederland uit BENG bestaan. De huidige EPC-eisen die worden daarmee vervangen. Waar de EPC nog één getal inhoudt, bevat BENG drie indicatorenom de energieprestatie mee uit te drukken. Dit zijn de energiebehoefte, het primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Er wordt dus niet langer meer alleen gekeken naar het energieverbruik.

Wat is het verschil tussen infiltratie/exfiltratie en ventilatie?

Het is van belang het verschil te kennen tussen infiltratie/exfiltratie en ventilatie.
Zo is ventileren het bewust en gecontroleerd toelaten van lucht, via bijvoorbeeld ventilatieroosters of ventilatiesystemen, en ramen en deuren. Dit wordt gedaan om de binnenlucht te verversen en is een eis conform het Bouwbesluit en daarom altijd nodig.

Infiltratie en exfiltratie, de ongecontroleerde luchtstromen, zijn processen die 24 uur per dag doorgaan en welke voorkomen moeten worden. Hoe luchtdichter je bouwt, hoe effectiever de gecontroleerde ventilatie wordt.

Op welke plaats breng ik luchtdichting aan?

De plaats van luchtdichting bevindt zich altijd aan de warme zijde van een gevel, dus achter de isolatielijn. De isolatielijn zelf heeft namelijk alleen maar de functie ‘isoleren’ en alles aan de koude zijde heeft alleen de functie ‘waterkering’ (slabbefolies, compartimenteringsfolies, etc.) of ‘slagregendichting’ (compressiebanden, kitvoegen, etc.)

Welke luchtdichtheidsklassen zijn er?

Luchtdichtheidsklasse NEN 2687 kent 2 luchtdichtheidsklassen: luchtdichtheidsklasse 1 (Bouwbesluit niveau) en luchtdichtheidsklasse 2 (Energiezuinig bouwen niveau). Voor een nog betere kwaliteit geldt luchtdichtheidsklasse 3. Deze luchtdichtheidsklasse 3 is nodig voor het Passiefhuisconcept en energieneutraal bouwen.

Wat betekenen de drie luchtdichtheidsklassen?

Luchtdichtheidsklasse 1
Basis: Qv;10 > 0,6 dm3/s.m2Deze klassevoldoet over het algemeen aan het Bouwbesluit en stelt verder geen bijzondere eisen.

Luchtdichtheidsklasse 2
Goed: Qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2. Deze klasse is geschikt voor energiezuinig bouwen.

Luchtdichtheidsklasse 3
Uitstekend: Qv;10 < 0,15 dm3/s.m2. Passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen. Denk aan Nul op de meter of energieneutrale woningen.

Wat is de BENG-norm?

'BENG' staat voor 'Bijna Energieneutraal Gebouw'. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe vergunningaanvragen in Nederland aan deze norm voldoen, dit wil zeggen: bijna-energieneutraal zijn. Dit is een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013.

Wat is een QV10 waarde?

Kort gezegd is dit de luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen. Met de luchtdoorlatendheid, welke wordt aangeduid met Qv;10, wordt bedoeld ‘de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de naden en kieren die zich tussen de verschillende bouwdelen in de omhulling van een gebouw bevinden bij een drukverschil van 10 Pascal (uitgedrukt in dm³/s of m³/s).

Wat is EPC?

De EnergiePrestatieCoëfficiënt is een index die de energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Vanaf 1 januari 2021 komt BENG in de plaats van EPC in bouwaanvragen.

Is luchtdicht bouwen ongezond voor de gebruikers van een gebouw?

In de praktijk leeft soms de gedachte dat luchtdicht bouwen ongezond is. Dit is niet waar, maar de gedachte is te begrijpen. Het is belangrijk om een verschil te maken tussen gecontroleerde ventilatie en ongecontroleerde ventilatie (in- en exfiltratie). Ventilatie is het bewust toelaten van lucht, via bijvoorbeeld roosters en ramen, om de binnenlucht te verversen. Ventilatie is immers noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat!Naast gecontroleerde ventilatie vindt er ook ongecontroleerde ventilatie plaats via de ongewenste kieren en naden tussen verschillende onderdelen van de gebouwschil. Deze in- en exfiltratie moet echter voorkomen worden. Hoe luchtdichter je bouwt, hoe effectiever de gecontroleerde ventilatie wordt.

Wat zijn de voordelen van luchtdicht bouwen?

  • Vermindering energieverlies: doordat er geen luchtlekken meer aanwezig zijn in de gebouwschil worden ongewenste luchtstromen voorkomen. De lucht die binnenkomt hoeft dus niet steeds opnieuw opgewarmd (winter) en afgekoeld (zomer) te worden, iets wat veel energie kost.
  • Comfort: grote luchtlekken in de gevel kunnen comfortproblemen veroorzaken. Dit betekent concreet dat mensen last hebben van tocht. Door deze luchtlekken te dichten wordt tocht in het gebouw geminimaliseerd.
  • Voorkomt vochtproblemen door condensatie: wanneer de constructie niet luchtdicht is, stroomt vochtige binnenlucht de uitwendige scheidingsconstructie in. Op een koude ondergrond kan deze warme binnenlucht gaan condenseren. Dit leidt veelal tot schade en verminderd de levensduur van veel bouwelementen.
  • Waterdicht: om een waterdichte uitwendige scheidingsconstructie te verkrijgen zijn correct uitgevoerde luchtdichtingen nodig. Door de zuigende werking van infiltratie kan vocht diep in de constructie doordringen met lekkageverschijnselen tot gevolg
  • Geluidwering: een gebrek aan luchtdichtheid kan leiden tot tegenvallende geluidwerende prestaties. Luchtlekken zorgen namelijk voor een verminderde geluidsisolatie, vooral in de hogere tonen.

Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoortest of luchtdichtheidstest meet de luchtdichtheid van een woning. Het basisprincipe van de test bestaat uit het creëren van een drukverschil tussen binnen en buiten, waarna met speciale apparatuur in kaart wordt gebracht waar en hoeveel lucht er door de gebouwschil dringt.