Wat is REACH?

illbruck / 12 februari 2024

REACH is een Europese verordening welke gaat over de productie van en de handel in chemische stoffen. REACH beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat hierin voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze REACH verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Welke groepen hebben met REACH te maken?

De volgende drie doelgroepen hebben met REACH te maken:

  1. fabrikanten en importeurs;
  2. distributeurs;
  3. gebruikers

Zij hebben ieder verschillende rollen en verplichtingen binnen REACH.

Nieuwe REACH verordening

Zoals hierboven geschreven is REACH een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen risico’s van chemische stoffen en die tegelijkertijd de concurrentiepositie van de Europese chemische industrie versterkt. Op 4 augustus 2020 is er een beperking toegevoegd ten aanzien van diisocyanaten, gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie. De restrictie richt zich op sensibilisatie van de luchtwegen en de huid, mogelijk veroorzaakt door diisocyanaten. Een opleiding is verplicht voordat met deze stoffen mag worden gewerkt.

Vul het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In gesprek met een bouwexpert

Vragen over producten, toepassingen, een project of documentatie. Een illbruck-specialist of bouwkundig adviseur van Tremco CPG staat je graag te woord.

Neem contact op

Ontdek onze andere kennisartikelen voor meer informatie of neem contact op bij vragen.