Wat is luchtdicht bouwen met illbruck?

Luchtdicht bouwen is een belangrijk aspect van duurzaam en comfortabel bouwen. Het zorgt ervoor dat er geen ongewenste luchtstromen zijn tussen binnen en buiten, waardoor energie en warmte worden bespaard. Om luchtdicht te bouwen, moet je de juiste afdichtingsmaterialen kiezen en deze vakkundig aanbrengen. Op deze pagina lees je meer over de voordelen, de eisen en de oplossingen van luchtdicht bouwen.


Luchtdicht Bouwen Headerimage

Wat is Luchtdicht Bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen (in- en exfiltratie) te voorkomen. Lees verder en kom alles te weten over luchtdicht bouwen, BENG, de verschillende luchtdichtheidsklassen en de qv10-waarde.

Als lucht ongewenst van buiten naar binnen stroomt hebben we het over infiltratie. En wanneer lucht ongewenst van binnen naar buiten gaat spreken we over exfiltratie. Luchtdicht bouwen wordt zowel toegepast bij nieuwbouw als bij renovatie.

Luchtdichtheid achter de warme zijde van de gevelconstructie is noodzakelijk om de koude of droge buitenlucht niet in contact te laten komen met de warme en vochtige lucht die in een gebouw aanwezig is. Hierdoor wordt vochtproblematiek door condensatie voorkomen. Luchtdicht bouwen draagt bij aan een energiezuinig gebouw en is een onderdeel van passief bouwen. Een passief gebouw is comfortabel voor wat betreft temperatuur, heeft een zeer goede kwaliteit binnenlucht en een extreem laag energieverbruik.

Waarom is luchtdicht bouwen en ventilatie belangrijk?

In de praktijk leeft soms de gedachte dat luchtdicht bouwen ongezond is. Dit is niet waar, maar de gedachte is te begrijpen. Het is belangrijk om een verschil te maken tussen gecontroleerde ventilatie en ongecontroleerde ventilatie (in- en exfiltratie). Ventilatie is het bewust toelaten van lucht, via bijvoorbeeld roosters en ramen, om de binnenlucht te verversen. Ventilatie is immers noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat!

Naast gecontroleerde ventilatie vindt er ook ongecontroleerde ventilatie plaats via de ongewenste kieren en naden tussen verschillende onderdelen van de gebouwschil. Deze in- en exfiltratie moet echter voorkomen worden. Hoe luchtdichter je bouwt, hoe effectiever de gecontroleerde ventilatie wordt.

Wat zijn vijf redenen voor luchtdicht bouwen?

De introductie van BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) als opvolger van de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) betekent een nieuwe stap op weg naar een energieneutrale nieuwbouw.

Sinds 1 januari 2021 moet nieuwbouw in Nederland uit BENG bestaan. De huidige EPC-eisen die worden daarmee vervangen. Waar de EPC nog één getal inhoudt, bevat BENG drie indicatoren om de energieprestatie mee uit te drukken. Dit zijn de energiebehoefte, het primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Er wordt dus niet langer meer alleen gekeken naar het energieverbruik.

Luchtdicht bouwen, oftewel het minimaliseren van ongewenste luchtstromen door de gebouwschil, is om een aantal redenen belangrijk:

1. Vermindering energieverlies

Doordat er geen luchtlekken meer aanwezig zijn in de gebouwschil worden ongewenste luchtstromen voorkomen. De lucht die binnenkomt hoeft dus niet steeds opnieuw opgewarmd (winter) en afgekoeld (zomer) te worden, iets wat veel energie kost.

2. Comfort

Grote luchtlekken in de gevel kunnen comfortproblemen veroorzaken. Dit betekent concreet dat mensen last hebben van tocht. Door deze luchtlekken te dichten wordt tocht in het gebouw geminimaliseerd.

3. Voorkomt vochtproblemen door condensatie

Wanneer de constructie niet luchtdicht is, stroomt vochtige binnenlucht de uitwendige scheidingsconstructie in. Op een koude ondergrond kan deze warme binnenlucht gaan condenseren. Dit leidt veelal tot schade en verminderd de levensduur van veel bouwelementen.

4. Waterkerend

Om een waterkerende uitwendige scheidingsconstructie te verkrijgen zijn correct uitgevoerde luchtdichtingen nodig. Door de ontstane infiltratie (door de zuigende werking), kan vocht diep in de constructie doordringen met lekkageverschijnselen tot gevolg.

5. Geluidwering

Een gebrek aan luchtdichtheid kan leiden tot tegenvallende geluidwerende prestaties. Luchtlekken zorgen namelijk voor een verminderde geluidsisolatie, vooral in de hogere tonen.

Wat zijn de luchtdichtheidsklassen volgens NEN 2687 en hun impact op BENG?

In de BENG-berekening wordt een waarde voor de luchtdichtheid gevraagd. De introductie van BENG als opvolger van de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) betekent een nieuwe stap op weg naar een energieneutrale nieuwbouw. De mate van luchtdichting, onderdeel van BENG 1, is daarom in de meeste gevallen een flink stuk beter/lager dan de Bouwbesluit-eis. Dit is o.a. reeds inzichtelijk gemaakt in de RVO-referentiewoningen. 

Luchtdichtheidsklasse NEN 2687 kent 3 luchtdichtheidsklassen: luchtdichtheidsklasse 1 (Bouwbesluit niveau) en luchtdichtheidsklasse 2 (Energiezuinig bouwen niveau). Voor een nog betere kwaliteit geldt luchtdichtheidsklasse 3. Deze luchtdichtheidsklasse 3 is nodig voor het Passiefhuisconcept en energieneutraal bouwen.

Wat betekend Qv10-waarde?

Kort gezegd is de qv10-waarde de luchtdichtheid van de gehele woning, oftewel de luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen. Met de luchtdoorlatendheid, welke wordt aangeduid met qv10, wordt bedoeld ‘de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de naden en kieren die zich tussen de verschillende bouwdelen in de omhulling van een gebouw bevinden bij een drukverschil van 10 Pascal (uitgedrukt in dm³/s of m³/s)'.

illbruck-advies voor diverse luchtdichte aansluitingen in één handige tool

Luchtdicht Bouwen Adviestool

Vind de juiste Luchtdicht Bouwen-oplossing in diverse situaties, ondersteund met 3d-illustraties en 2d-bouwtekeningen.

Luchtdicht Bouwen Adviestool
Het effectieve i3-Systeem biedt oplossingen voor alle afdichtingslagen

i3-Systeem

Optimale resultaten kunnen eenvoudig worden bereikt wanneer alle afdichtingslagen zo zijn ontwikkeld dat ze samenwerken. Dit is precies de reden waarom illbruck het i3-systeem voor kozijn en gevel heeft ontwikkeld.

i3-Systeem
Luchtdicht Bouwen - textimage Stap 1.jpg

Het Luchtdicht Bouwen Stappenplan

illbruck is al 25 jaar toonaangevend in Luchtdicht Bouwen. We combineren innovatieve producten met specialistische kennis, en bieden een volledig serviceapparaat. Onze aanpak omvat op maat gemaakt advies, begeleiding en kennisoverdracht, waardoor we opdrachtgevers volledig ontzorgen. Ons stappenplan maakt luchtdicht bouwen eenvoudig en garandeert een succesvolle samenwerking.

Het Luchtdicht Bouwen Stappenplan
Luchtdicht Bouwen Garantplan visual

Het Luchtdicht Bouwen Garantplan

Ons Luchtdicht Garantplan biedt 10 jaar gegarandeerde kwaliteit. Samen met onze geselecteerde applicateurs zorgen we voor een lage qv10-waarde, wat resulteert in een energiezuinig gebouw. Maak gebruik van bouwkundige voorzieningen voor een efficiënte en gezonde basis, zonder grote extra investeringen.

Het Luchtdicht Bouwen Garantplan
Samenwerken aan Succes

Premium Partners

Door samenwerkingen en het aangaan van partnerships delen we kennis op het gebied van luchtdicht bouwen en werken we samen aan het creëren van een duurzame én energiezuinige constructie.

Partners & Samenwerkingen

Meer weten over Luchtdicht Bouwen?

Zoek je meer details of heb je vragen? Twijfel niet om ons te bereiken. Ons toegewijde team is altijd beschikbaar om je bij te staan. Als je meer wilt weten over onze producten en diensten, hebben we een gedetailleerde brochure die je kunt downloaden.

Luchtdicht Bouwen downloads: