GS202 Næringsmiddelsilikon

Næringsmiddelsgodkjent akvarium silikon

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Nøytralherdende, elastisk og luktsvakt silikon til fuging av materialer i kontakt med næringsmidler, drikkevann eller levende organismer. Drikkevannsgodkjent (KTW). Oppfyller kravene i DIN 32622 for akvarier samt badeanlegg og svømmebasseng (KSW) ved +30°C med fritt klorinnhold på 1 mg/liter. Kontroller alltid mot lokale grenseverdier før bruk.

Bruk

Dilatasjonsfuger og utsparingsvegger, rundt vinduer og dører, topp-, bunnforsegling av isolerruter og polykarbonatplast, byggfuger i vanlig forekommende materialer.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Ikke egnet for materialer som er følsomme for eddiksyre under herding. Ikke egnet i kontakt med naturstein, f.eks. marmor, på grunn av blødningsfare, visse gummiblandinger på grunn av misfarging av silikonet, materialer som inneholder olje, f.eks. trykkimpregnert tre, betong, mørtel, tjære- og butylflater, polyetylen, neopren-, kloropren- og EPDM-gummi, konstruksjonsglass og speilliming.

Silikonmassen er ikke overmalbar.

Silikoner som har passert utløpsdatoen risikerer å ikke herde ordentlig.

DIN 39622 begrenser akvariestørrelsen (ytre mål) til 2000 mm i lengde, 600 mm i bredde og 600 mm i høyde, og produktet bør derfor ikke brukes til akvarier som er større enn dette. Produktet bør være helt herdet før det kommer i kontakt med levende organismer, og det bør utføres en lekkasjetest før akvariet tas i bruk.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Egnet til områder konstant under vann
  • Fri for biocider og soppdrepende midler
  • Sertifisert for direkte kontakt med næringsmidler
  • For elastisk fugetetting i drikkevanns-/matvaresektoren
  • Nøytralherdende. Korroderer ikke
  • Oppfyller kravene for KTW og KSW
GS202 Ytelseserklæring DoP (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
GS202 Sikkerhetsdatablad (nn-NO).pdf Sikkerhetsdatablad
EPD-DBC-20220179-IBF1-EN - illbruck - silicone EPD
GS202 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad