Explore our brands

illbruck Sık Sorulan Sorular

illbruck ürünlerinin uygulamaları ve teknik bilgi hakkında tüm merak ettiklerinizi burada cevaplıyoruz!

Dilatasyon Malzemeleri

Dilatasyon Malzemeleri

Sıcaklık değişiklikleri nedeniyle tüm malzemeler genişler. İnşaatta kullanılan her malzemenin kendine ait genişleme katsayısı vardır.

Genleşmenin hesaplanması: malzemenin uzunluğu X malzemenin genleşme katsayısı X minimum ve maksimum sıcaklık arasındaki fark Elde edilen değer, derz genişliğini tanımlamayı ve sızdırmazlık sisteminin doğru seçimini yapmayı mümkün kılmaktadır. tremco illbruck silikon ve şişen bantların tümünde hareket yeteneği vardır.

Raf Ömrü

Raf Ömrü

Ürünlerin performans ve uygulama ölçütleri sınırsız süre ile garanti edilemez. Raf ömrü, ürünün teknik föyünde ve ambalajında belirtilmelidir. Ürünün depolama koşullarına uyulmaması bu süreyi azaltabilir. SP050 hibrid yapıştırıcının 12 ay, TP600 şişen bantın ise 24 aydır.

Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)

Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)

Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA), bir yapı malzemesinin performans değerlendirilmesini o ürünün temel özellikleri ile yapan teknik bir belgedir. Bu tanım, 1 Temmuz 2013 tarihinde tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölgesi üyelerinde yürürlüğe giren Construction Products Regulation (EU/305/2011) (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) belgesinde belirtilmiştir.

ETA Belgesi üreticilere ürünlerinin Avrupa Birliği’nde kullanılması için bir fırsat niteliğindedir.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), tehlikeli olarak sınıflandırılan herhangi bir karışım veya madde için zorunlu bir belgedir. Ürünün kullanımı ile ilgili riskler ve tehlikelerle ilgili tüm bilgileri içerir.

MSDS, maruz kalınması muhtemel personelin koruması ve korunması için temel kuralları koymayı mümkün kılar.

MSDS, kullanıcı ülkesinin dilinde CLP formatında yazılmalı ve tehlikeler (toksikoloji, ekoloji, VOC ....), bileşenler, bireysel korunmalar ve alınacak önlemler, etiketleme, stoklama, lojistik, atık yönetimi hakkında bilgiler de dahil olmak üzere 16 zorunlu bölümü içermelidir.

CE İşareti

CE İşareti

CE işareti, Avrupa Birliği’nin teknik uyum mevzuatı çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımını sağlar. Uyumlaştırılmış bir Avrupa standardına bağlı herhangi bir ürün ailesi için veya bir ETA'ya (Avrupa Teknik Değerlendirmesi) tabi tutulması zorunludur.

CE işareti, ürünlerin birincil ve ikincil ambalajına yapıştırılmalıdır. Tüm işaretleme koşullarını içeren DOP'lar (Performans Beyanı) üreticinin web sitesinde bulunmalıdır.

tremco illbruck’un CE işaretine sahip olan ürün dizisi: illbruck sızdırmazlık malzemeleri, Nullifire intümesan kaplamalar ve yanmaz ürünler