Prekast Beton

Yapısal derzler, modern brüt beton mimarisinde hem inşaat tekniklerinde hem de bir tasarım öğesi olarak merkezi bir rol oynamaktadır. Hava koşullarına karşı koruma, buhar difüzyonu ve optimum ısı yalıtımı sağlamak için teknik olarak doğru ve enerji açısından verimli bağlantılar planlamak önemlidir. <br/>Bu, mevcut binalarda genellikle zor bir iştir. Prekast betonarme binaların yenilenmesi mimarlar, mühendisler ve montajcılar için zorluklar yaratır. illbruck, yapı bileşenlerinin özelliklerini dikkate alan ve derzin her iki tarafındaki alt tabaka malzemelerini sızdırmazlık ürünlerinden ve hava koşullarından kaynaklanan renk bozulmasına veya korozyona karşı koruyan her uygulama için doğru çözüme sahiptir. Contaların dayanıklılığı, yüksek hareket kapasiteleri, UV ve sürüş yağmuruna dayanıklılıkları ile sağlanır.