Termeni de utilizare a site-ului web


Termeni de utilizare a site-ului web

RPM International Inc. („COMPANIA”) menține acest site web aflat la adresa www.rpminc.com și site-urile web, paginile web, conținutul și alte materiale asociate acestuia, unde aceste Condiții de utilizare a site-ului web sunt asociate (denumite colectiv „Site-ul”) pentru a furniza utilizatorilor (de asemenea, „dvs.”) informații despre COMPANIE, domeniul său de activitate și produsele sale.  Accesul dvs. la și utilizarea Site-ului sunt supuse acestor Condiții de utilizare a Site-ului, Politicii noastre de confidențialitate, care se găsește la https://www.rpminc.com/privacy-policy, și tuturor legilor aplicabile.  Prin accesarea Site-ului, acceptați, fără limitare sau calificare, aceste Condiții de utilizare a Site-ului și Politica noastră de confidențialitate. Trebuie să consultați cea mai recentă versiune a Condițiilor de utilizare a site-ului web și a Politicii de confidențialitate de multe ori, deoarece acestea pot fi modificate periodic, iar termenii, cu modificările ulterioare, vor guverna utilizarea de către dvs. a Site-ului.   Toate modificările intră în vigoare imediat ce le publicăm și se aplică tuturor accesărilor și utilizărilor ulterioare ale Site-ului, iar utilizarea în continuare de către dvs. a Site-ului după ce efectuăm modificări este considerată a fi acceptarea acestor modificări. Orice caracteristici noi care îmbunătățesc sau măresc Site-ul vor face, de asemenea, obiectul acestor Condiții de utilizare a Site-ului și al Politicii de confidențialitate.

În general

Aveți libertatea de a naviga pe site, de a accesa buletinele informative periodice, bibliotecile tehnice, de a vizualiza catalogul(ele) de produse, de a transmite întrebări, de a participa la concursuri, promoții, sondaje sau alte servicii ale companiei și de a vizualiza orice alte informații conținute pe site.  Acest material și toate celelalte materiale aprobate de COMPANIE disponibile pe Site sunt denumite „Conținut licențiat”.  Puteți vizualiza și imprima porțiuni din Conținutul licențiat pentru uzul dvs. intern, dar nu pentru revânzare sau alte exploatări comerciale și pentru alte utilizări decât cele prevăzute în aceste Condiții de utilizare a site-ului web și în Politica de confidențialitate.  Orice altă utilizare a Conținutului licențiat fără aprobarea prealabilă scrisă a COMPANIEI este strict interzisă.

Informații despre produs

Deși COMPANIA depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a furniza informații exacte, domeniile din care face parte COMPANIA și jurisdicțiile în care operează compania și legile și reglementările aplicabile acestor domenii și jurisdicții se modifică frecvent.  Prin urmare, este posibil ca informațiile de pe Site să nu fie actuale sau exacte. Deoarece mulți factori intră în procesul de luare a deciziilor privind achiziționarea unui anumit produs și circumstanțele și nevoile specifice ale fiecăruia pot diferi, Conținutul licențiat este furnizat numai în scop informativ.  COMPANIA nu poate asigura sau garanta și nu garantează că Conținutul licențiat va fi corect, va îndeplini nevoile sau cerințele dvs. specifice sau că recomandările, reglementările sau alte informații furnizate sunt complete, exacte sau actuale pentru nevoile dvs. specifice (consultați declinarea garanțiilor din Secțiunea 10 de mai jos).  Fiecare pretenție sau declarație cu privire la eficacitatea produselor COMPANIEI și/sau pretenții sau declarații care compară eficacitatea produselor COMPANIEI cu cea a altor persoane este limitată în mod expres la țara de aplicabilitate menționată pe Site și, dacă nu se face referire la nicio țară, la Statele Unite. Dacă un produs sau o mostră oferită de COMPANIE prin intermediul Site-ului nu este conform descrierii, singura dvs. soluție este să îl returnați în forma sa originală, neutilizată și să primiți fie o înlocuire a produsului pe care l-ați achiziționat, fie o rambursare a prețului pe care l-ați plătit.  Descrierea și prețurile produselor pot fi corectate și modificate.  COMPANIA poate refuza sau anula comenzile de produse plasate la un preț incorect sau pe baza unor termeni de promovare eroși, indiferent dacă comanda a fost confirmată sau nu. Vânzările efectuate prin intermediul Site-ului, dacă există, sunt guvernate de Termenii și condițiile standard de vânzare ale COMPANIEI și/sau de Termenii și condițiile de facturare.

Conținut trimis

Dacă alegeți să încărcați, postare, distribuiți, să trimiteți sau să publicați în alt mod orice conținut pe sau prin intermediul Site-ului („Conținut trimis”), declarați și garantați că sunteți singurul autor și proprietarul acestui Conținut trimis și al tuturor drepturilor de autor, drepturile de brevet și de brevet, marcă comercială, secret comercial, dreptul la publicitate, dreptul la confidențialitate și alte drepturi de proprietate (denumite colectiv, „Drepturile PI”) aferente și renunță la orice „drepturi morale” pe care le-ați putea avea asupra Conținutului trimis; că întregul Conținut trimis este corect; că nici Conținutul trimis și nici utilizarea acestuia nu vor încălca aceste Condiții de utilizare a site-ului web, Politica de confidențialitate a COMPANIEI sau orice lege sau reglementare; și că sunteți adult (adică, cel puțin vârsta majoratului în jurisdicția dvs. și, prin urmare, nu un „minor”).  Pentru a evita orice dubiu, sunteți de acord în mod specific că niciun Conținut trimis nu va: să fie false, inexact, incomplete sau înșelătoare; încălca, aproprierea ilicită sau încălcarea în alt mod a Drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; încalcă orice lege, statut, ordonanță sau reglementare (inclusiv, dar fără a se limita la, cele care reglementează controlul exporturilor, protecția consumatorului, concurență neloială, antidiscriminare sau publicitate falsă); să fie defăimătoare, bigotizat, urăsc, jignitoare pentru ceilalți pe bază de rasă, religie, etnie, sex, identificarea sau orientarea sexuală sau amenințarea sau hărțuirea ilegală a unei persoane sau a unei alte părți; au fost vândute anterior, transferate, autorizat sau transportat în alt mod, integral sau parțial, către dvs. sau de către dvs. către o terță parte, în schimbul unei contraprestații monetare sau de altă natură; sau să conțină orice cod rău intenționat, virusul computerului, malware sau alt program sau fișier de calculator destinat să deterioreze, să distrugeți sau să înghețați alte software-uri pentru computer, hardware sau date sau să le expună la atacuri, distrugere sau dezactivare.

Acordați COMPANIEI un drept și o licență perpetue, irevocabile, fără redevențe, transferabile, la nivel mondial de a utiliza, copia, modifica, șterge, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din, distribui, afișa public și efectua, vinde și/sau transfera în alt mod, integral sau parțial, Conținutul trimis și/sau încorpora în orice formă, mediu sau tehnologie și de a transmite acest drept și licență oricărei terțe părți fără nicio compensație pentru dvs.

Confirmați și sunteți de acord că întregul Conținut trimis poate fi utilizat sau eliminat la discreția COMPANIEI; că COMPANIA are dreptul de a modifica, condensa sau șterge orice conținut de pe Site sau accesibil prin intermediul acestuia, inclusiv orice Conținut trimis; că COMPANIA nu are nicio obligație de confidențialitate cu privire la Conținutul trimis; și că este posibil să nu aveți nicio capacitate, oportunitate sau recurs de a edita, retrage sau șterge orice Conținut trimis.   Dacă furnizați adresa dvs. de e-mail sau alte informații de contact în legătură cu sau le includeți în orice Conținut trimis, sunteți de acord că COMPANIA și furnizorii săi de servicii le pot utiliza pentru a vă contacta cu privire la respectivul Conținut trimis și în alte scopuri.

Conduita utilizatorului

Sunteți responsabil pentru comunicările și acțiunile dvs. întreprinse pe sau prin intermediul Site-ului.  Limbajul obscur sau abuziv, hărțuirea, amenințările sau abuzul de orice natură sau formă de pe Site, inclusiv prin e-mail, poștă sau altă transmisie, sunt strict interzise.  Impersonarea altor persoane sau reprezentarea eronată a afilierii dvs. cu COMPANIA sau cu o altă persoană este interzisă.  Nu aveți dreptul să încărcați, să postați, să distribuiți, să transmiteți sau să publicați în alt mod pe sau prin intermediul Site-ului niciun material defăimător, vulgar, obscen, amenințător, calomnios, care încalcă proprietatea intelectuală, drepturile de confidențialitate sau publicitate ale unei alte persoane, care incită la ură, este inacceptabil din punct de vedere rasial sau etnic sau care poate constitui sau încuraja o infracțiune, care încalcă orice lege sau drepturile altei persoane sau care dă naștere în alt mod la răspundere.

Sunteți de acord să nu falsificați antete sau să nu manipulați în alt mod identificatorii pentru a ascunde originea oricărui lucru transmis prin intermediul Site-ului (inclusiv orice Conținut trimis), pentru a divulga informații proprietare sau confidențiale sau pentru a încălca în alt mod Drepturile de proprietate intelectuală ale altei persoane.  Nu puteți încărca materiale comerciale pe Site, nu puteți utiliza Site-ul pentru a solicita alte persoane, a face publicitate sau a promova nimic.

Orice încercare de a interfera cu sau de a perturba Site-ul, serverele, rețelele, software-ul utilizat în legătură cu Site-ul („Software”), echipamentul sau baza de date conectate la Site, fie prin coduri, fișiere sau alte mijloace rău intenționate, fie prin încercări de dezasamblare, inginerie inversă sau decompilare a oricărui Software, eludare a caracteristicilor de securitate, cum ar fi parolele, fie prin orice acțiune care compromite confidențialitatea sau securitatea Site-ului, a utilizatorilor sau a altor vizitatori este strict interzisă.

Sunteți unicul responsabil pentru comunicările și activitățile dvs. de pe Site.  În nicio circumstanță COMPANIA nu este și nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru astfel de comunicări, utilizarea Site-ului de către dvs. sau o altă persoană, orice Conținut trimis sau orice Conținut licențiat, inclusiv, dar fără a se limita la orice erori sau omisiuni din orice Conținut licențiat sau pentru pierderea sau deteriorarea de orice fel suferită ca urmare a utilizării Site-ului de către dvs., a Conținutului trimis sau a oricărui Conținut licențiat.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți, apără, să elibereze și să păstreze COMPANIA, directori, furnizori, furnizori de servicii, co-branders sau alți parteneri, agenți și angajați, inofensiv față de toate pretențiile, cererile, daune, comisioane și costuri de orice natură, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și ale altor profesioniști, din cauza sau care decurge din orice trimiteți sau transmiteți prin intermediul Site-ului, inclusiv în mod specific orice Conținut trimis, utilizarea de către dvs. a Site-ului, conexiunea dvs. la Site, încălcarea de către dvs. a acestor Condiții de utilizare a site-ului web, drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei alte părți sau orice lege sau reglementare sau neglijența dvs., conduită incorectă deliberată sau delictuală. În cazul în care furnizați un certificat de revânzare, informații fiscale sau de altă natură care sunt neadevărate, inexact, fraudulos, sau expirată, sunteți de acord să despăgubiți COMPANIA și să o exonerați de orice răspundere, daune, pierderi sau cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și ale altor profesioniști) pe care le pot suporta, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profiturilor din afaceri, impozite, sancțiuni, interes, taxe, costuri și cheltuieli de orice natură care decurg din sau în legătură cu orice pretenție, cerere, o acțiune sau o acțiune pretinsă sau inițiată împotriva COMPANIEI de către orice terță parte pe baza informațiilor pe care le furnizați sau a utilizării de către dvs. a Site-ului.

Modificări aduse centrului

Periodic, COMPANIA poate modifica Conținutul licențiat, serviciile oferite sau încetate prin intermediul Site-ului sau poate extinde capacitatea Site-ului.   De asemenea, COMPANIA își rezervă dreptul ca, în orice moment și periodic, să modifice aceste Condiții de utilizare a site-ului web, Politica de confidențialitate, Site-ul și/sau să întrerupă, temporar sau permanent, Site-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare.  Aveți responsabilitatea de a consulta în mod regulat aceste Condiții de utilizare a site-ului web și Politica de confidențialitate.  Sunteți de acord că COMPANIA nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice astfel de acțiune.

Reziliere

COMPANIA, la propria sa discreție, poate suspenda sau rezilia accesul dvs. la sau utilizarea Site-ului, din orice motiv sau fără niciun motiv, în special dacă COMPANIA consideră că ați încălcat sau ați acționat în mod incompatibil cu litera sau spiritul acestor Termeni de utilizare a Site-ului.  COMPANIA, la discreția sa și în orice moment, poate, de asemenea, să întrerupă furnizarea Site-ului sau a oricărei părți a acestuia, cu sau fără notificare, sau să elimine sau să refuze să posteze orice Conținut trimis sau altă contribuție a utilizatorului, din orice motiv sau fără motiv.  Confirmați și sunteți de acord că orice suspendare sau reziliere poate fi efectuată fără notificare prealabilă și că COMPANIA poate interzice imediat accesul ulterior la Site.  COMPANIA nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice suspendare sau reziliere a accesului sau utilizării de către dvs. a Site-ului. Fără a limita cele de mai sus, COMPANIA are dreptul de a coopera pe deplin cu autoritățile de aplicare a legii sau cu un ordin judecătoresc prin care ne solicită sau ne solicită să divulgăm identitatea sau alte informații ale oricărei persoane care accesează sau postează materiale pe sau prin intermediul Site-ului. RENUNȚAȚI ȘI EXONERAȚI DE RĂSPUNDERE COMPANIA ȘI AFILIAȚII, DEȚINĂTORII DE LICENȚE ȘI FURNIZORII DE SERVICII AI ACESTEIA CU PRIVIRE LA ORICE PRETENȚII REZULTATE DIN ORICE ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE, ÎN TIMPUL SAU CA URMARE A INVESTIGAȚIILOR SALE ȘI DIN ORICE ACȚIUNI ÎNTREPRINSE CA URMARE A INVESTIGAȚIILOR DESFĂȘURATE DE COMPANIE SAU DE AUTORITĂȚILE DE APLICARE A LEGII.

Linkuri

Acest Site poate conține linkuri către alte site-uri web sau resurse de pe internet. Când faceți clic pe sau urmați un link către aceste site-uri, părăsiți acest Site. COMPANIA nu are niciun control asupra acestor site-uri, conținutului sau resurselor acestora sau practicilor sau politicilor de afaceri ale operatorilor acestor site-uri.  Nici prezentele Condiții de utilizare a site-ului web, nici Politica de confidențialitate a COMPANIEI nu se aplică practicilor niciunei companii sau persoane care operează site-urile către care se face trimitere.  Prin urmare, vă rugăm să fiți precauți și să consultați termenii serviciului și politicile de confidențialitate ale site-urilor pe care le vizitați pentru a afla mai multe despre practicile lor de colectare a informațiilor.  COMPANIA declină în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru disponibilitatea sau acuratețea acestor site-uri sau resurse externe sau a conținutului acestora, nu susține și nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio reclamă, produs, serviciu, informație sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. Prezența oricărui link pe Site nu înseamnă și nu implică faptul că COMPANIA susține site-ul la care se face trimitere.  Utilizarea de către dvs. a linkurilor se face pe propriul dvs. risc.  De asemenea, luați la cunoștință și conveniți că COMPANIA nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru nicio daună sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea dvs. în orice bunuri, servicii, informații sau materiale disponibile pe sau prin orice astfel de link, site sau resursă.

Drepturile de proprietate ale COMPANIEI

Tot ceea ce vedeți sau citiți pe Site, inclusiv colectarea, compilarea, asamblarea și aranjarea Conținutului licențiat, este protejat de legile Statelor Unite și internaționale privind drepturile de autor și nu poate fi utilizat decât în conformitate cu aceste Condiții de utilizare a Site-ului web fără permisiunea expresă în scris a COMPANIEI.  Site-ul și Software-ul său, colecția, compilație, asamblarea și aranjarea Conținutului licențiat, toate imaginile, fotografie, grafice, opere de artă, text, și alte informații și materiale care se găsesc pe Site, indiferent de sursă, toate Mărcile și alte drepturi de proprietate intelectuală aferente acestora și toate informațiile și datele colectate prin intermediul Site-ului (toate acestea fiind incluse în și cuprinzând Conținutul licențiat), sunt deținute de COMPANIE sau de furnizorii sau partenerii acesteia și sunt protejate de proprietatea intelectuală aplicabilă și de alte legi. Toate mărcile comerciale, siglele, denumirile comerciale, imaginea comercială, produsele și mărcile de servicii utilizate pe Site, în mod individual sau în combinație una cu cealaltă (denumite colectiv „Mărcile”) și indiferent dacă sunt înregistrate sau nu, sunt proprietatea COMPANIEI, filialelor și afiliaților acesteia sau a altor proprietari terți care au acordat COMPANIEI dreptul și licența de a utiliza mărcile acestora.  Nu aveți dreptul să utilizați sau să afișați Mărcile în niciun mod fără consimțământul prealabil scris al COMPANIEI sau al proprietarului respectiv, inclusiv utilizarea în sau ca etichete meta sau orice alt „text ascuns”.  Alte nume de produse sau servicii, sigle, grafică, antete de pagini, pictograme de butoane și scripturi ale COMPANIEI sunt Mărci sau forme comerciale ale COMPANIEI și nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu este al COMPANIEI sau care este posibil să cauzeze confuzie pe piață sau care discreditează sau discreditează COMPANIA.

Notificări și proceduri pentru depunerea reclamațiilor privind încălcarea drepturilor de autor

Notificările privind încălcarea drepturilor de autor pe Site trebuie trimise către COMPANIE.

COMPANIA respectă proprietatea intelectuală a altor persoane și le cere utilizatorilor și vizitatorilor săi să facă același lucru.  COMPANIA va prelucra și investiga notificările de presupusă încălcare și va lua măsurile corespunzătoare în temeiul legilor aplicabile privind proprietatea intelectuală.  La primirea notificărilor care respectă legislația aplicabilă, COMPANIA va acționa pentru a elimina sau dezactiva accesul la orice material despre care se constată că încalcă drepturile sau că face obiectul unei activități care încalcă drepturile și va acționa pentru a elimina sau dezactiva accesul la orice referință sau link către material sau activitate despre care se constată că încalcă drepturile. În cazul în care considerați că lucrarea dvs. a fost copiată în orice mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să furnizați toate informațiile următoare:

  • O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept de autor exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;
  • O descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor despre care pretindeți că a fost încălcată;
  • O descriere a locului în care materialul despre care pretindeți că încalcă drepturile se află pe Site;
  • Adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail și toate celelalte informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite COMPANIEI să vă contacteze;
  • O declarație din partea dvs. conform căreia considerați, cu bună credință, că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, de agentul acestuia sau de lege;
  • O declarație din partea dvs., făcută sub sancțiunea sperjurului, conform căreia informațiile de mai sus din Notificarea dvs. sunt corecte și că dvs. sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că este încălcat.

Notificările privind pretinsa încălcare a drepturilor de autor trebuie adresate către:

Prin poștă:

RPM International Inc.

Cutie poștală 777

Medina, Ohio 44258                                                                           

În atenția: Departamentul Juridic

Prin fax:

330-225-8743

Prin e-mail:

DataProtection@rpminc.com

(Vă rugăm să includeți „Notificarea de încălcare” în subiect.)

NOTĂ IMPORTANTĂ: INFORMAȚIILE PRECEDENTE SUNT FURNIZATE EXCLUSIV PENTRU NOTIFICAREA COMPANIEI CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ ESTE POSIBIL CA MATERIALUL DVS. PROTEJAT PRIN DREPTURI DE AUTOR SĂ FI FOST ÎNCĂLCAT.  TOATE CELELALTE ÎNTREBĂRI, CUM AR FI ÎNTREBĂRILE ȘI SOLICITĂRILE LEGATE DE PRODUSE SAU ÎNTREBĂRILE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA, NU VOR PRIMI UN RĂSPUNS ÎN CADRUL ACESTUI PROCES.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ȘI LIMITĂRILE RĂSPUNDERII

COMPANIA nu oferă nicio declarație sau garanție cu privire la acuratețea sau caracterul complet al Site-ului, al Conținutului licențiat sau al informațiilor din acesta.  COMPANIA nu vizează, iar Site-ul nu este destinat utilizării de către minori.  COMPANIA nu va contacta minorii cu privire la promoții sau în scopuri de marketing fără permisiunea unui părinte și nici nu va solicita mai multe informații cu caracter personal decât este necesar în mod rezonabil pentru a participa la o anumită activitate.  Cu toate acestea, nu filtrează reclamele sau alte materiale pe care minorii le pot vizualiza prin intermediul Site-ului sau al site-urilor asociate, dintre care unele pot fi inadecvate pentru minori.

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ:

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC.  CENTRUL ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”. COMPANIA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, GARANȚIILE CARE DECURG DIN CURSUL DESFĂȘURĂRII TRANZACȚIILOR SAU AL PERFORMANȚEI, LIBERTATEA DE A UTILIZA CODURI RĂU INTENȚIONATE, NEÎNCĂLCAREA ȘI NEINTERFERENȚA CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI, INTEGRAL SAU PARȚIAL.

COMPANIA NU OFERĂ NICIO GARANȚIE (i) CĂ SITE-UL VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS., (ii) CĂ ACCESUL LA SITE VA FI NEÎNTRERUPT, LA TIMP, SECURIZAT, EXACT SAU FĂRĂ ERORI, (iii) CĂ PRODUSELE VOR FI DISPONIBILE SAU PUSE LA DISPOZIȚIE SAU PREȚ CORECT, (iv) CĂ REZULTATELE OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VOR FI CORECTE SAU FIABILE,  (v) CĂ CALITATEA ORICĂROR PRODUSE, SITE-UL, INFORMAȚII, SAU ALTE MATERIALE ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE DE DVS. PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI VĂ VOR SATISFACE AȘTEPTĂRILE, SAU (vi) CĂ PRODUSELE VOR FI LIVRATE CORECT ÎN SUME CORECTE.

ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI SE FACE LA PROPRIA DVS. DISCREȚIE ȘI PE PROPRIUL DVS. RISC ȘI VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE REZULTATE.

NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, VERBALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE LA COMPANIE SAU PRIN INTERMEDIUL SAU DE LA SITE NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE MENȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB SAU APLICABILĂ ÎN ALT MOD CA URMARE A ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE DVS. A PRODUSELOR SAU SERVICIILOR COMPANIEI.

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ SOCIETATEA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ, FIE DIRECT, INDIRECT, OCAZIONAL, SPECIAL, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU EXEMPLIFICATIVĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, BINE, UTILIZAREA DATELOR SAU A ALTOR PIERDERI NECORPORALE (CHIAR DACĂ COMPANIA A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), INDIFERENT DACĂ DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU CU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR, PRODUSELE ȘI MATERIALELE PREZENTATE SAU DISPONIBILE PE SITE SAU ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE ACCESUL SAU UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DVS.  ACESTE LIMITĂRI SE VOR APLICA ÎN CIUDA NEÎNDEPLINIRII SCOPULUI ESENȚIAL AL ORICĂREI MĂSURI REPARATORII LIMITATE. ÎN MĂSURA ÎN CARE UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.  CELE DE MAI SUS NU AFECTEAZĂ NICIO RĂSPUNDERE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI APLICABILE.

Opțiuni notificare/renunțare

Notificările către dvs. pot fi furnizate fie prin e-mail, fie prin poștă.  De asemenea, COMPANIA poate furniza notificări privind modificările aduse acestor Condiții de utilizare a site-ului web sau altor aspecte, prin afișarea notificărilor sau a linkurilor către notificări pe Site.  Notificarea sau altă corespondență de la dvs. către COMPANIE trebuie trimisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la:

RPM International Inc.

Cutie poștală 777

Medina, Ohio 44258                                                                                 

În atenția: Webmaster

Dacă doriți să vă actualizați informațiile sau să nu mai primiți comunicări din partea COMPANIEI, vă rugăm să contactați COMPANIA la DataProtection@rpminc.com.

Informații generale

Acești Termeni de utilizare a Site-ului constituie întregul acord dintre dvs. și COMPANIE cu privire la și vor guverna activitățile dvs. și utilizarea Site-ului, înlocuind orice acorduri anterioare dintre dvs. și COMPANIE.  De asemenea, este posibil să vă supuneți unor termeni și condiții suplimentare din facturi, comenzi de achiziție, declarații de expediere, conosamente sau termeni și contracte care se pot aplica atunci când achiziționați produse sau servicii sau utilizați servicii afiliate, conținut de la terți sau software de la terți. Acești Termeni de utilizare a Site-ului web, utilizarea de către dvs. a Site-ului web și orice alt acord cu și relația dintre dvs. și COMPANIE vor fi guvernate de legile Statului Delaware, Statele Unite ale Americii, fără a se ține cont de prevederile privind alegerea legii, și nu se va aplica Convenția Națiunilor Unite cu privire la Contractele pentru Vânzarea Internațională de Bunuri din 1980.  Dvs. și COMPANIA sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a instanțelor statale sau federale pertinente din statul Delaware, Statele Unite și renunțați la orice obiecție cu privire la locul de desfășurare a acesteia.  Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord că COMPANIA, la propria sa discreție, vă poate solicita să înaintați orice litigii care decurg din utilizarea acestui Site, aceste Condiții de utilizare a site-ului web sau Politica de confidențialitate, inclusiv litigiile care decurg din sau în legătură cu interpretarea, încălcare, nulitate, invaliditate, neexecutarea sau încetarea acestora, precum și litigiile care completează lacunele din contract sau circumstanțele nou apărute, arbitrajului final și obligatoriu conform Regulilor internaționale de arbitraj ale Asociației Americane de Arbitraj, de către un arbitru numit în conformitate cu Regulile menționate.  Fără a aduce atingere acestor reguli, totuși, o astfel de procedură va fi guvernată de legile Statului Delaware și va avea loc exclusiv în instanțele din Delaware, după cum se stabilește în această Secțiune.  Orice decizie arbitrală inițiată în temeiul prezentei clauze se va limita la daune monetare și nu la măsuri reparatorii echitabile.  În plus, arbitrul nu va avea autoritatea de a acorda daune punitive, pe cale de consecință sau de altă natură, care nu sunt măsurate de daunele directe efective ale părții care prevalează în orice arbitraj inițiat în temeiul prezentei Secțiuni, cu excepția cazului în care acest lucru este impus prin statut.  Fără a aduce atingere celor de mai sus, COMPANIA poate solicita măsuri reparatorii echitabile, inclusiv hotărâri preliminare și permanente, în orice instanță competentă pentru a preveni sau a interzice însușirea ilicită, utilizarea necorespunzătoare, divulgarea neautorizată sau încălcarea oricăror Drepturi de PI.  Neexercitarea sau neaplicarea de către COMPANIE a oricărui drept sau prevedere a Condițiilor de utilizare a site-ului web nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau prevedere.  În cazul în care o instanță competentă constată că orice prevedere a Condițiilor de utilizare a site-ului web sau a Politicii de confidențialitate este nevalidă, dvs. și COMPANIA (în calitate de „Părți” la prezentul document) sunteți de acord că instanța trebuie să depună eforturi pentru a pune în aplicare intențiile Părților, așa cum se reflectă în prevedere, iar celelalte prevederi ale Condițiilor de utilizare a site-ului web rămân în vigoare și produc efecte.  Sunteți de acord că, indiferent de orice statut sau lege contrară, trebuie să depuneți orice revendicare sau cauză de acțiune care decurge din sau este legată de utilizarea de către dvs. a Site-ului, a Condițiilor de utilizare a Site-ului sau a Politicii de confidențialitate în termen de un (1) an de la apariția unei astfel de revendicări sau cauze de acțiune sau să vi se interzică pentru totdeauna.  Titlurile secțiunilor din Termenii de utilizare a site-ului sunt doar pentru comoditate și nu au niciun efect legal sau contractual.

Încălcări

Vă rugăm să raportați orice încălcare a Condițiilor de utilizare a site-ului web sau a Politicii de confidențialitate la DataProtection@rpminc.com.

Părțile confirmă că au solicitat ca acești Termeni de utilizare a site-ului web să fie pregătiți și furnizați în limba engleză. 

Prevederi specifice utilizatorilor din Statele Unite

COMPANY aderă la Legea privind protecția confidențialității copiilor online (COPPA) de pe Site-ul nostru.  Confidențialitatea unui copil este importantă pentru noi.  Nicio persoană cu vârsta sub 13 ani nu este autorizată sau nu are permisiunea de a furniza informații cu caracter personal către sau pe Site-ul nostru. Nu colectăm cu bună știință informații cu caracter personal de la copiii cu vârsta sub 13 ani. Dacă aveți vârsta sub 13 ani, nu utilizați și nu furnizați nicio informație pe Site sau pe sau prin oricare dintre caracteristicile Site-ului și nu ne furnizați nicio informație despre dvs., inclusiv numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail sau orice nume de ecran sau de utilizator pe care îl puteți utiliza.  Dacă aflăm că am colectat sau am primit informații cu caracter personal de la un copil cu vârsta sub 13 ani fără verificarea consimțământului parental, vom șterge aceste informații.  Furnizarea oricăror informații personale cu privire la un copil, inclusiv numele și vârsta copilului, este strict la discreția părintelui.  În orice moment, un părinte poate solicita să își revizuiască informațiile cu caracter personal și informațiile cu caracter personal ale copilului său pe care ni le-a transmis.  De asemenea, un părinte poate solicita ștergerea datelor trimițând o solicitare la DataProtection@rpminc.com.  Vizitatorii site-ului cu vârsta sub 18 ani trebuie să citească cu părinții lor aceste Condiții de utilizare și Politica de confidențialitate a site-ului web, pentru îndrumări.

Drepturile privind confidențialitatea

Legile privind confidențialitatea datelor din anumite jurisdicții pot permite utilizatorilor Site-ului care sunt rezidenți ai unor astfel de jurisdicții să solicite anumite informații cu privire la păstrarea, utilizarea, divulgarea și/sau ștergerea de către noi a informațiilor lor cu caracter personal.  Informații suplimentare privind practicile de gestionare a datelor ale COMPANIEI și drepturile la confidențialitate ale utilizatorilor pot fi găsite în Politica de confidențialitate a COMPANIEI, disponibilă la https://www.rpminc.com/privacy-policy/.