Certyfikaty i stowarzyszenia


Publicznie uznane, niezależne instytuty i instytuty testują nasze produkty pod kątem działania, trwałości, bezpieczeństwa i zawartości zanieczyszczeń. Z przekonującym sukcesem! Liczne oznaczenia, aprobaty, które przyznano naszym produktom a tym samym i markę illbruck, mówią jasnym, ale przede wszystkim obiektywnym językiem.