Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM710
Pianka 2K Fix

Pianka FM710 nadaje się szczególnie do wypełniania pustych przestrzeni oraz do wyciszania i izolowania.

Aplikacja

Dwuskładnikowa pianka poliuretanowa FM710 nadaje się szczególnie do wypełniania pustych przestrzeni oraz do wyciszania i izolowania. Ma doskonałą przyczepność do wielu standardowych rodzajów podłoży budowlanych, np. beton, murowane ściany, kamień, tynk, drewno, cement włóknisty, metal i liczne tworzywa sztuczne (polistyren, twarda pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCW).

Certyfikaty

  • Odporność na rozkład, ciepło i wodę i wiele chemikaliów
  • Szybki w użyciu dzięki krótkiemu czasowi krzepnięcia
  • Duża wytrzymałość dzięki wysokiej gęstości

Przygotowanie

• Podłoże musi być czyste, suche, wolne od pyłow, tłuszczu i wszelkich zanieczyszcze oraz jednorodne.
• Przed nałożeniem pianki powierzchnie podłoża zwilżyć
• Przylegające powierzchnie oraz okładziny ścienne i podłogowe w miejscu pracy należy zakryć.

Przetwarzanie

• Zdjąć zatyczkę i przykręcić mocno dźwignię zaworu z wężem przedłużającym
• Włożyć czerwony przycisk aktywujący do otworu w dnie pojemnika (ilustracja 1)
• Następnie postawić pojemnik z przyciskiem na twardej powierzchni i wcisnąć go mocno oburącz (ilustracja 2)
• Następnie wstrząsnąć mocno pojemnikiem około 30 razy z osłoną zaworu skierowaną w doł (ilustracja 3)
• Natychmiast użyć pojemnika i oprożnić go w ciągu 3 minut
• Pojemnik trzymać stale zaworem do dołu
• Poprzez wciskanie dźwigni zaworu można dozować ilość pianki
• Zwracać uwagę na jednolity kolor wypływającej pianki - w razie potrzeby powtorzyć operację wstrząsania.
• Aktywować piankę za pomocą przycisku. Nie aktywować, jeśli temperatura pojemnika jest wyższa niż 25°C!

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL

Opis

2-składnikowa pianka poliuretanowa ze środkiem porotwórczym niezawierającym chlorofluorowęglowodorów.

Opakowane

OpakowaniePojemnośćZawartość kartonu
puszka / opak. zbiorcze400 ml12 sztuk

Czyszczenie

Ewentualny nadmiar pianki należy odciąć po utwardzeniu się pianki. Odpryski pianki należy od razu usuwać za pomocą pistoletowego środka czyszczącego AA290 lub acetonu. Utwardzoną piankę można usunąć tylko sposobem mechanicznym.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa materiału budowlanegoDIN 4102B2, P-NDS 04-118
Przewodność cieplna λDIN 526120,035 W/(m· K)
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53455180 kPa
Wydłużenie przy zerwaniuDIN 5345515%
Wytrzymałość na ścinanieDIN 53422100 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnymPN-EN 826:2013 próbki 50x50x25 mm≥ 40 kPa
Spienianie 90%
NasiąkliwośćEN 16090,2 kg/m²
Temperatura użycia + 5°C do + 35°C
Suchość dotykowa1) pasek 30mm po 4 minutach
Do cięcia 1) pasek 30mm po 10 minutach
Usunięcie rozpórek po 30 minutach
Obciążalność po 2 godzinach
Wydajność (swobodne spienienie) do 12 litrów
Gęstość obj. (spienienie w szczelinie) 30 - 35 kg/m³
Temperatura pojemnika od +10°C do + 25°C
Substancja niebezpieczna (ADR RID; GGvS/GGVE) Klasa 2 gazy 5F
Odporność termiczna długotrwała: – 40°C do + 90°C, krótkotrwała: do +130°C
Przechowywanie w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem, w pozycji pionowej 
Trwałość maks. 9 miesięcy od daty produkcji

¹) Wartości uzależnione są od temperatury i wilgotności powietrza

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy