Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM710
2K Pianka montażowa

Pianka FM710 nadaje się szczególnie do wypełniania pustych przestrzeni oraz do wyciszania i izolowania.

Aplikacja

Dwuskładnikowa pianka poliuretanowa FM710 nadaje się szczególnie do wypełniania pustych przestrzeni oraz do wyciszania i izolowania. Ma doskonałą przyczepność do wielu standardowych rodzajów podłoży budowlanych, np. beton, murowane ściany, kamień, tynk, drewno, cement włóknisty, metal i liczne tworzywa sztuczne (polistyren, twarda pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCW).

Certyfikaty

  • Odporność na rozkład, ciepło i wodę i wiele chemikaliów
  • Szybki w użyciu dzięki krótkiemu czasowi krzepnięcia
  • Duża wytrzymałość dzięki wysokiej gęstości

Przetwarzanie

• Zdjąć zatyczkę i przykręcić mocno dźwignię zaworu z wężem przedłużającym
• Włożyć czerwony przycisk aktywujący do otworu w dnie pojemnika (ilustracja 1)
• Następnie postawić pojemnik z przyciskiem na twardej powierzchni i wcisnąć go mocno oburącz (ilustracja 2)
• Następnie wstrząsnąć mocno pojemnikiem około 30 razy z osłoną zaworu skierowaną w doł (ilustracja 3)
• Natychmiast użyć pojemnika i oprożnić go w ciągu 3 minut
• Pojemnik trzymać stale zaworem do dołu
• Poprzez wciskanie dźwigni zaworu można dozować ilość pianki
• Zwracać uwagę na jednolity kolor wypływającej pianki - w razie potrzeby powtorzyć operację wstrząsania.
• Aktywować piankę za pomocą przycisku. Nie aktywować, jeśli temperatura pojemnika jest wyższa niż 25°C!

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa materiału budowlanegoDIN 4102B2, P-NDS 04-118
Przewodność cieplna λDIN 526120,035 W/(m· K)
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53455180 kPa
Wydłużenie przy zerwaniuDIN 5345515%
Wytrzymałość na ścinanieDIN 53422100 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnymPN-EN 826:2013 próbki 50x50x25 mm≥ 40 kPa
Spienianie 90%
NasiąkliwośćEN 16090,2 kg/m²
Temperatura użycia + 5°C do + 35°C
Suchość dotykowa1) pasek 30mm po 4 minutach
Do cięcia 1) pasek 30mm po 10 minutach
Usunięcie rozpórek po 30 minutach
Obciążalność po 2 godzinach
Wydajność (swobodne spienienie) do 12 litrów
Gęstość obj. (spienienie w szczelinie) 30 - 35 kg/m³
Temperatura pojemnika od +10°C do + 25°C
Substancja niebezpieczna (ADR RID; GGvS/GGVE) Klasa 2 gazy 5F
Odporność termiczna długotrwała: – 40°C do + 90°C, krótkotrwała: do +130°C
Przechowywanie w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem, w pozycji pionowej 
Trwałość maks. 9 miesięcy od daty produkcji

¹) Wartości uzależnione są od temperatury i wilgotności powietrza

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy