Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM330
Pianka elastyczna Perfekt

Pianka poliuretanowa pełni doskonałą rolę jako wypełniacz, izolator i uszczelniacz.

Aplikacja

Dzięki trwałej elastyczności przy użyciu FM330 Perfect Elastic Foam można wykonać trwale i silnie izolujące uszczelnienie, nawet w przypadku spoin znacznie przemieszczających się. FM330 można stosować już od temperatury -3°C. FM330 Perfect Elastic Foam stosuje się w celu uzyskania hermetycznej izolacji, pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów. Nasi doradcy mogą służyć wsparciem.

Certyfikaty

 • +20% ekstra
 • Maksymalna elastyczność
 • Odkształcenie 35% oraz wysoka zdolność do naprawy
 • Maksymalne właściwości izolacyjne i doskonała szczelność powietrzna
 • Niska rozszerzalność umożliwia ograniczenie strat przy cięciu
 • Odporność na ciepło, wodę i szereg substancji chemicznych
 • Nadaje się do pokrycia farbą i wykończenia tynkiem

Przetwarzanie

 • Przed użyciem pojemnik mocno wstrząsnąć.
 • Zdjąć zatyczkę i przykręć pistolet do pojemnika lub zamocować AA210 Spray Nozzle.
 • W przypadku pracy z pistoletem ilość piany można regulować za pomocą dźwigni i odpowiedniego ustawienia zaworu dozującego na pistolecie.
 • Spoiny wypełnić w ok. 90%.
 • W przypadku spoin >30 mm piankę nakładać warstwowo, robiąc przerwy ok. 1 - 2 godz. między poszczególnymi warstwami. Dla uzyskania optymalnego rezultatu zaleca się zwilżanie powierzchni między poszczególnymi warstwami.
 • Pistolet można pozostawić na pojemniku przez okres maksymalnie 4 tygodni i przechowywać w pozycji pionowej.
 • W przypadku ponownego użycia, zawsze wstrząsnąć pojemnikiem.
 • W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy stosowanie pistoletu do pianek AA250 schuimpistool metaal lub AA255 Powergun.

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaSpecyfikacja
Baza polimer poliuretanu
Charakter wysokoelastyczny
Ciężar właściwy 15 - 25 kg/m3
Utwardzenie (system) pod wpływem wilgoci zawartej w 
PyłosuchośćFEICATM 101410 minut (+23°C, 50% RH)
OdcinanieFEICATM 100530 mm po 45 min (+23°C, 50% RH)
Pełne utwardzenie 30 mm po 24 min (+23°C, 50% RH)
Wydajność (przy swobodnym FEICATM 100340 litrów
Siły rozciągająceISO 52765 kPa
Rozciągliwość do ISO 52750%
Wytrzymałość na FEICATM 101254 kPa
Odkształcenie (MTV)RAL-GZ 71135% MPA 102857
Redukcja hałasu (akustyka)EN ISO 140-160 dB IFT 167 32940
Przepuszczalność powietrzaRaport SKG 03-2450.325 m3/hm przy ciśnieniu 650Pa
Odporność na FEICATM 101111 kPa przy 10%
Chłonność wodyEN 16090,2 kg/m2
Współczynnik przewodzenia ciepłaEN 126670,036 W/m.K
Klasa ogniowaDIN 1402 -1B3
Odporność termiczna (ekspozycja) -40°C do +90°C
Temperatura obróbki (otoczenie) -3°C do +35°C
Temperatura obróbki (pojemnik) +5°C do +30°C
Przechowywanie 24 miesięcy w pozycji stojącej od +5°C do +25°C w miejscu suchym oraz w oryginalnym opakowaniu.

Specyfikacje są oparte na aplikacji pistoletem

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy