Ontdek onze merken

Purschuim vs. STP Schuim

Hoewel STP schuimen met enige regelmaat purschuim worden genoemd is dit niet juist en bestaat er zelfs een wezenlijk verschil tussen deze schuimen. Om dit verschil te begrijpen moeten we teruggaan naar de formulatie, oftewel het recept van beide producten.


Purschuimen

De formulatie van ‘reguliere’ purschuimen bestaat uit verschillende componenten. Door voor gebruik de bus goed te schudden worden deze componenten gemengd waarna ze door middel van gasdruk uit de bus kunnen worden gespoten. Eén van de componenten is diisocyanaat. Bij het uitspuiten van het purschuim, komt diisocyanaat als activator direct in aanraking met het vocht in de atmosfeer (ofwel de lucht), wat het mengsel doet opschuimen en vervolgens doet uitharden. In andere woorden: de uithardreactie van het purschuim vindt buiten de bus plaats. De polymerisatie, oftewel het samengaan van de componenten (A+B), vindt al in de bus plaats.

REACH verordening rondom het gebruik van diisocyanaten

De Europese REACH verordening vereist dat professionele gebruikers in de bouw en industrie, die producten verwerken met meer dan 0,1% vrije monomeer diisocyanaten, worden getraind in het werken met di-isocyanaten en de bijbehorende vereiste risicobeheersmaatregelen. Belangrijk om te weten: deze verordening is gericht op de veiligheid en niet op het verbod van PU-producten. Lees hier meer over de gevolgen van deze verordening.


STP schuimen

De formulatie van STP schuimen (silaan-getermineerde polymeren) bestaat net als reguliere purschuimen ook uit verschillende componenten. Deze componenten worden tijdens het productieproces in twee stappen met elkaar vermengd, waardoor uiteindelijk een gecontroleerde reactie zonder schuim plaatsvindt. Dit mengsel wordt afgevuld in bussen onder gasdruk. Ook dit mengsel dient vervolgens voor gebruik goed te worden geschud en wordt door middel van gasdruk uit de bus gespoten. Hierbij komt de werkzame stof direct in aanraking met het vocht in de atmosfeer waardoor het mengsel opschuimt. Het isocyanaat wordt al in de beginfase tijdens de productie compleet weg-gereageerd. Hierdoor ontstaat dus een 100% isocyanaatvrij schuim. De STP-samenstelling is vanwege de grondstoffen en het proces minder kostenefficiënt dan regulier PU om te produceren.


Samengevat

STP schuim is een duurzaam en 100% isocyanaatvrij schuim. Het is een uitstekend alternatief wanneer traditioneel schuim minder goed aansluit bij de ergonomische eisen van een project. illbruck FM810 HYBRID FOAM is geheel vrij van gevarensymbolen met betrekking tot de gezondheid, waardoor dit product buiten de REACH verordening valt. Dit houdt in dat het volgen van een opleiding voor het verwerken hiervan niet verplicht is. Een standaard PU-formulatie levert typisch meer volume aan het eindproduct dan STP. De FM810 zorgt met zijn hoge dichtheid echter ook voor een uitstekende isolatie, zowel thermisch als akoestisch. Het schuim is bijzonder geschikt voor het afdichten van stelruimtes, voegen en aansluitingen. De FM810 is al te gebruiken vanaf 0°C en heeft met slechts 50% vullingsgraad in de voeg, een goede opbrengst!