Ontdek onze merken

Wat is Luchtdicht Bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen (in- en exfiltratie) te voorkomen. Op deze pagina leest u alles over luchtdicht bouwen, BENG, de EPC, de verschillende luchtdichtheidsklassen en de qv10 waarde.

Als lucht ongewenst van buiten naar binnen stroomt hebben we het over infiltratie. En wanneer lucht ongewenst van binnen naar buiten gaat spreken we over exfiltratie. Luchtdicht bouwen wordt zowel toegepast bij nieuwbouw als bij renovatie.

Luchtdichtheid achter de warme zijde van de gevelconstructie is noodzakelijk om de koude of droge buitenlucht niet in contact te laten komen met de warme en vochtige lucht die in een gebouw aanwezig is. Hierdoor wordt vochtproblematiek door condensatie voorkomen. Luchtdicht bouwen draagt bij aan een energiezuinig gebouw en is een onderdeel van passief bouwen. Een passief gebouw is comfortabel voor wat betreft temperatuur, heeft een zeer goede kwaliteit binnenlucht en een extreem laag energieverbruik.

Luchtdicht Bouwen en ventilatie

In de praktijk leeft soms de gedachte dat luchtdicht bouwen ongezond is. Dit is niet waar, maar de gedachte is te begrijpen. Het is belangrijk om een verschil te maken tussen gecontroleerde ventilatie en ongecontroleerde ventilatie (in- en exfiltratie). Ventilatie is het bewust toelaten van lucht, via bijvoorbeeld roosters en ramen, om de binnenlucht te verversen. Ventilatie is immers noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat!
Naast gecontroleerde ventilatie vindt er ook ongecontroleerde ventilatie plaats via de ongewenste kieren en naden tussen verschillende onderdelen van de gebouwschil. Deze in- en exfiltratie moet echter voorkomen worden. Hoe luchtdichter je bouwt, hoe effectiever de gecontroleerde ventilatie wordt.


Waarom luchtdicht bouwen?

De introductie van BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) als opvolger van de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) betekent een nieuwe stap op weg naar een energieneutrale nieuwbouw.

Vanaf 1 januari 2021 moet nieuwbouw in Nederland uit BENG bestaan. De huidige EPC-eisen die worden daarmee vervangen. Waar de EPC nog één getal inhoudt, bevat BENG drie indicatoren om de energieprestatie mee uit te drukken. Dit zijn de energiebehoefte, het primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Er wordt dus niet langer meer alleen gekeken naar het energieverbruik.

Luchtdicht bouwen, oftewel het minimaliseren van ongewenste luchtstromen door de gebouwschil, is om een aantal redenen belangrijk:
 

Vermindering energieverlies

Doordat er geen luchtlekken meer aanwezig zijn in de gebouwschil worden ongewenste luchtstromen voorkomen. De lucht die binnenkomt hoeft dus niet steeds opnieuw opgewarmd (winter) en afgekoeld (zomer) te worden, iets wat veel energie kost.

Comfort

Grote luchtlekken in de gevel kunnen comfortproblemen veroorzaken. Dit betekent concreet dat mensen last hebben van tocht. Door deze luchtlekken te dichten wordt tocht in het gebouw geminimaliseerd.

Voorkomt vochtproblemen door condensatie

Wanneer de constructie niet luchtdicht is, stroomt vochtige binnenlucht de uitwendige scheidingsconstructie in. Op een koude ondergrond kan deze warme binnenlucht gaan condenseren. Dit leidt veelal tot schade en verminderd de levensduur van veel bouwelementen.

Waterkerend

Om een waterkerende uitwendige scheidingsconstructie te verkrijgen zijn correct uitgevoerde luchtdichtingen nodig. Door de ontstane infiltratie (door de zuigende werking), kan vocht diep in de constructie doordringen met lekkageverschijnselen tot gevolg.

Geluidwering

Een gebrek aan luchtdichtheid kan leiden tot tegenvallende geluidwerende prestaties. Luchtlekken zorgen namelijk voor een verminderde geluidsisolatie, vooral in de hogere tonen.


Luchtdichtheidsklassen

In de BENG-berekening wordt een waarde voor de luchtdichtheid gevraagd. De introductie van BENG als opvolger van de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) betekent een nieuwe stap op weg naar een energieneutrale nieuwbouw. De mate van luchtdichting, onderdeel van BENG 1, is daarom in de meeste gevallen een flink stuk beter/lager dan de Bouwbesluit-eis. Dit is o.a. reeds inzichtelijk gemaakt in de RVO-referentiewoningen. 

Luchtdichtheidsklasse NEN 2687 kent 2 luchtdichtheidsklassen: luchtdichtheidsklasse 1 (Bouwbesluit niveau) en luchtdichtheidsklasse 2 (Energiezuinig bouwen niveau). Voor een nog betere kwaliteit geldt luchtdichtheidsklasse 3. Deze luchtdichtheidsklasse 3 is nodig voor het Passiefhuisconcept en energieneutraal bouwen.

Qv10 waarde betekenis

Kort gezegd is de qv10 waarde de luchtdichtheid van de gehele woning, oftewel de luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen. Met de luchtdoorlatendheid, welke wordt aangeduid met qv10, wordt bedoeld ‘de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de naden en kieren die zich tussen de verschillende bouwdelen in de omhulling van een gebouw bevinden bij een drukverschil van 10 Pascal (uitgedrukt in dm³/s of m³/s)'. Wilt u meer weten over de bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact met ons op en bekijk onze vernieuwde luchtdicht bouwen brochure