SP030 Fugelim - Krystall

Fugelim Kristall

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Krystallklart, elastisk og hurtigherdende fugelim basert på avansert hybridteknologi (SP).

Bruk

Ideelt for liming/fuging innendørs der man ønsker en helt gjennomskinnelig fuge, f.eks. i gallerier med skiltvinduer, glassmontere, glassheiser, men egner seg også til andre vanlige byggematerialer der limingen/tettingen ikke skal vises, f.eks. terskler, lister, WC-stoler mot gulv, beslag, metallkonstruksjoner, m.m.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

SP030 kan brukes utendørs som lim, men kan få redusert transparens og elastisitet hvis den ikke tildekkes.
Fester ikke på PE, PP, silikon, Teflon® og nylon. Ved sammenføyning med naturstein kan steinen misfarges, og ved sammenføyning med tjære- og asfaltflater (fugemassen kan misfarges).
Langvarig eksponering for vann/damp/høy temperatur/UV-lys kan føre til gulfarging eller misfarging av fugemassen.
Liming av speil og visse plastmaterialer som er følsomme for sprekkdannelser, anbefales ikke.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Krystallklart. For transparente fuger
  • Permanent elastisk
  • Fri for isocyanater og løsemidler
  • Hurtigherdende
  • Klebefri på 10 minutter
  • Klebefri på 10 minutter
  • God vedheft til metall, glass, PVC og betong
SP030 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP030 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad