TP654 illmod TRIO 1050

INNOWACJA 2021 – HYBRYDOWA TAŚMA ROZPRĘŻNA


Szczelny montaż stolarki w obliczu nowych Wymagań Technicznych WT2021

Współczynnik przenikania ciepła Uw dla okien pionowych we wszystkich nowopowstałych budynkach, został podniesiony od 1 stycznia 2021 roku do wartości 0,9 W/(m2·K), co wymusza stosowanie okien trzyszybowych. Szczelny montaż okna, jak i jego usytuowanie w murze, nabiera przy tym jeszcze większego znaczenia niż dotychczas. Wymogi odnośnie prawidłowego montażu zostały ujęte znacznie wcześniej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (1). Mowa jest w nim o przepuszczalności powietrza, wodoszczelności oraz minimalnej temperaturze na wewnętrznej powierzchni przegrody, przy której zniwelowane jest ryzyko kondensacji pary wodnej. Skropliny na wychłodzonej ścianie pomieszczenia stanowią bezpośrednią przyczynę rozwoju grzybów pleśniowych. To wielce niepożądana sytuacja, w kontekście regularnie korzystających z pomieszczeń domowników, w szczególności dzieci i osób podatnych na alergie. Wysoka izolacyjność cieplna przegród budynku i jego szczelność powietrzna, chronią jego użytkowników przed tzw. syndromem chorego budynku (grzyby i pleśnie zagrażające zdrowiu i życiu). 

Prawidłowy montaż okien oddziela więc klimat zewnętrzny od klimatu panującego wewnątrz obiektu, pozwalając cieszyć się ciszą, ale przede wszystkim niwelując utratę ciepła, co wpływa bezpośrednio na płacenie niższych rachunków za ogrzewanie. Wysoka szczelność powietrzna z odpowiednio dobraną wentylacją mechaniczną to niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie budynku, wyższa sprawność i opłacalność systemów grzewczo-chłodzących oraz wentylacyjnych, wyższy komfort w pomieszczeniu, brak syndromu chorego budynku, konieczności modernizacji czy napraw. Tym sposobem możliwe jest kilkukrotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą (podwyższenie standardu energetycznego budynku), co ułatwia spełnienie nowych wymogów (2).

Stolarka okienna to przezierna przegroda budynku, przez którą transmisja ciepła jest w tym kontekście znacząca, dlatego producenci prześcigają się w parametrach okien by poprawić bilans energentyczny budynku. Warunkiem jest świadomy wybór rozwiązania montażu okna. Choćby najlepsze okno, lecz źle wbudowane, nie zapewni parametrów użytkowych, które doradcy salonów sprzedaży okien prezentują na co dzień potencjalnym nabywcom na etapie podejmowania decyzji o zakupie. Okno nie funkcjonuje bowiem jako samodzielny wyrób budowlany, a transakcja handlowa dotyczy, de facto, usługi montażu – trwałego zespolenia okna z konstrukcją budynku. Dlatego dla zachowania właściwości użytkowych okna, nie tylko  w początkowym okresie od jego wbudowania, lecz w całym okresie użytkowania, niezwykle istotna jest kwestia prawidłowego montażu, zwanego też warstwowym czy szczelnym. Uzyskujemy to stosując nowe rozwiązanie – taśmę hybrydową TP654, która znacznie przewyższa obowiązujące wymagania.

Materiały źródłowe:

    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002285/O/D20172285.pdf
    www.gov.pl/documents/33377/436740/Poradnik_efektywnosc_energetyczna_16012019.pdf
    www.epbd-ca.eu/wp-content/uploads/2018/08/CA-EPBD-IV-Poland-2018.pdf

Taśma rozprężna zaprojektowana na nowo

  • Czytelny dobór - tylko dwa romiary pokrywające zakres szerokości złącza okiennego od 6 - 30 mm
  • Wyeliminowane ryzyko zamiany stron taśmy w trakcie montażu, dzięki aktywnej membranie (o zmiennym współczynniku Sd) w konstrukcji taśmy rozprężnej
  • Efektywny praca dzięki dłuższemu nawojowi rolek do 90%

 

Właściwości produktu

Przewyższa wymagania dla szczelności powietrznej

  • Współczynnik infiltracji powietrza a < 0,05
  • Optymalne przyleganie do powierzchni, dzięki gładkiej, zamkniętokomórkowej, szarej piance zgłoszonej do opatentowania

Gwarantuje zachowanie szczelności dyfuzyjnej na właściwym poziomie

  • Innowacyjna konstrukcja z aktywną folią o zmiennym współczynniku Sd

Wysoce dźwiękoszczelna

  • do 60dB

 Więcej o taśmach uszczelniających wielofunkcyjnych
TP650/658

illmod Trio

TP650 illmod Trio jest wielofunkcyjną, impregnowaną taśmą rozprężną, zaprojektowaną do wszechstronnego uszczelniania połączeń budowlanych.

Czytaj dalej

Ta wielofunkcyjna taśma służy do uszczelniania szczelin montażowych łączeniowych okien i drzwi, chroniącego przed powietrzem i zacinającym deszczem.

Czytaj dalej

Hybydowa, wielofunkcyjna, aktywna taśma rozprężna. Trzy warstwy uszczelnienia złącza okiennego w jednym produkcie

Czytaj dalej