Taśmy do złączy okiennych


Okna mają kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej budynku. Choćby najlepsze okno jest co najwyżej tak dobre, jak jego uszczelnienie. Dlatego ważne jest uwzględnienie połączenia okna już na etapie projektowania. Połączenie musi spełniać różne wymagania, w tym szczelności dyfuzyjnej „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”, aby spełnić wymagania w zakresie energooszczędności, trwałości i optymalnego klimatu w pomieszczeniu. Kto pod względem uszczelnienia idzie na kompromis, naraża konstrukcję na ryzyko uszkodzeń wskutek działania wilgoci i pleśni.

Według modelu warstwowego złącza:

•    Od wewnątrz: ograniczają przepływ powietrza i pary wodnej
•    W środku: tworzą izolację cieplną i akustyczną
•    Na zewnątrz: są odporne na oddziaływanie zacinającego deszczu oraz umożliwiają wyprowadzanie pary wodnej ze złącza, drogą dyfuzji, osuszając spoinę

Taśmy wielofunkcyjne illbruck umożliwiają profesjonalne uszczelnianie spoin we wszystkich trzech poziomach, z użyciem tylko jednego produktu.

Nie ma innego rozwiązania, które byłoby bardziej opłacalne i szybsze w użyciu.

Wymagania dla taśm rozprężnych, podzielone są na pięć różnych grup obciążeń (DIN 18542) dla zastosowań zewnętrznych BG1 (m.in. nieograniczona odporność pogodowa, w tym UV) i BG2 (konieczność przykrycia) oraz BGR dla zastosowań wewnętrznych (szczelność powietrzna). Taśmy można stosować zarówno w nowym budownictwie, jak i przy renowacji oraz w różnych typach warstwowych konstrukcji budowlanych.

Rozwiązania illbruck

Wszystkie taśmy rozprężne sprawdzają się szczególnie w sytuacjach, gdy wymagany jest sprawny, szybki i czysty montaż, dający efekt szczelnie zaizolowanej spoiny.

Jakość Premium dla szczególnie wymagających spoin budowlanych.


Standardowa taśma uszczelniajaca wielofunkcyjna


Wysokiej jakości taśma wielofunkcyjna w technologii stopniowej


Jakość Premium taśmy wielofunkcyjnej z powłoką polymerową na wewnętrznej stronie


Przykłady zastosowania taśm wielofunkcyjnych

Ściana jednowarstwowa, z zewnątrz i wewnątrz otynkowana. Otwór okienny bez węgarka, pozycja w środku otworu okiennego.

Ściana jednowarstwowa z warstwą ocieplenia z zewnątrz, wewnątrz otynkowana. Otwór okienny bez węgarka, pozycja w środku otworu okiennego.

Ściana jednowarstwowa z warstwą ocieplenia z zewnątrz, otynkowana z zewnątrz, Otwór okienny bez węgarka, pozycja w środku otworu okiennego.

Renowacja: Ściana jednowarstwowa, otynkowana z zewnątrz, wewnątrz otynkowana gładkim tynkiem. Otwór okienny bez węgarka, pozycja w środku otworu okiennego.

Konstrukcja ściany drewnianej, z zewnątrz drewniana fasada, płyty gipsowe wewnątrz, Pozycja okna w środku otworu okiennego.

Konstrukcja ściany drewnianej z zewnątrz z warstwą ocieplenia, wewnątrz płyty gipsowe. Pozycja okna: w środku otworu okiennego.

Ściana dwuwarstwowa: Okno w warstwie ocieplenia, Rodzaj systemu montażowego MOWO z taśmą wielofunkcyjną i taśmą uszczelniającą między węgarkiem a ramą okienną.

Ściana jednowarstwowa, okno w warstwie ocieplenia. System montażu MOWO z taśmą wielofunkcyjną.