Explore our brands
z powrotem do listy produktów

ME500
Folia okienna Duo

Ta taśma butylowa służy do szybkiego i niezawodnego uszczelniania paroszczelnego okiennych szczelin montażowych i może być używana za pomocą dodatkowych pasków mocujących jednostronnie lub naprzemiennie, jako taśma natynkowa z możliwością zamalowania i całkowitego zakrycia przez zatyn

Aplikacja

Folia ME500 służy do uszczelniania szczelin montażowych przy oknach. Dzięki zmiennej wartości współczynnika Sd folia ME500 może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Produkt jest zgodny z zaleceniem Stowarzyszenia ds. Jakości Okien i Drzwi RAL „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz“.

 • Mniejsze ryzyko podczas planowania ze względu na niemożność pomyłki
 • Bardzo dobra zdolność wysychania (zabezpiecza przed powstawaniem pleśni)
 • 10-letnia gwarancja i3
 • Doskonała przyczepność folii do podłoża

Przetwarzanie

Mocowanie do okna EW+ i EW

Klejenie z jednej strony

 • Należy usunąć folię ochronną z warstwy samoprzylepnej po stronie bez nadruku.
 • Przykleić do czołowej strony ościeżnicy (rys. 1).
 • Nieprzyklejona część taśmy zasłaniająca spoinę musi znajdować się za czerwoną linią (ilu.1 i 2).
 • W obszarze narażonym na działanie czynnikow atmosferycznych należy drugą niewykorzystaną taśmę samoprzylepną pozostawić na folii.


Klejenie z obu stron

 • Należy usunąć folię ochronną z warstwy samoprzylepnej po stornie z nadrukiem
 • Przykleić do zewnętrznej strony ościeżnicy (rys. 2).
 • Przyklejenie do ściany musi nastąpić od krawędzi folii do czerwonej linii na całej powierzchni.


Mocowanie do okna

 • Przykleić folię paskiem samoprzylepnym do tylnej strony ościeżnicy
 • W narożach należy pozostawić nadwyżkę folii, żeby w narożach z folii można było utworzyć zakładkę.
 • Podobnie zrobić w pozostałych narożach aż do uszczelnienia folią calej ościeżnicy.
 • Spoiny wypełnić izolacją cieplną - zalecamy piankę illbruck.
 • Folia illbruck ME500 Duo może być stosowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.


Mocowanie do ściany paskiem samoprzylepnym lub butylem

 • Oczyścić ścianę z antyadhezyjnych zanieczyszczeń, np. pyłu (wilgotną szmatką lub miotłą), w razie potrzeby pokryć gruntem bitumicznym illbruck ME904 lub spryskać gruntem butylowym/bitumicznym illbruck ME902, a następnie poczekać, aż powierzchnia wyschnie.
 • Po odpowiednim przyklejeniu folii do ościeżnicy a następnie osadzeniu okna w ścianie należy usunąć powłoki ochronne z powierzchni klejącej i przykleić folię mocno do ściany (ilu. 3). Wymagane jest aby powierzchnia ściany w miejscu przyklejenia folii była gładka.
 • Włóknista strona folii może być otynkowana standardową zaprawą lub pokryta budowlaną farbą dyspersyjną. Strona z nadrukiem jest przeznaczona do otynkowania w przeciwieństwie do strony bez nadruku.


Mocowanie do ściany za pomocą kleju

 • Oczyścić ścianę z antyadhezyjnych zanieczyszczeń. W razie potrzeby zagruntować a następnie poczekać, aż grunt wyschnie. Konieczne jest wcześniejsze wygładzenie powierzchni ściany w miejscu przewidzianym do przyklejenia folii.
 • Ościeżnicę z naklejoną folią osadzić w ścianie.
 • Nanieść klej illbruck SP025 jako pasmo w planowanym miejscu przyklejenia folii.
 • Przyłożyć folię do mokrego kleju i dokładnie docisnąć wałkiem (ilu. 3).
 • Włóknista strona folii może być otynkowana standardową zaprawą lub pokryta budowlaną farbą dyspersyjną.

Jeżeli planowane jest otynkowanie lub zamalowanie folii, to należy ją tak zamontować żeby strona z nadrukiem była widoczna. Przeprowadzić odpowiednie próby!


Mocowanie do ściany z siatką tynkarską

 • Nałożyć wstępnie cieńką warstwę tynku na ścianę.
 • Przyłożyć siatkę tynkarską do mokrego miękiego tynku uwzględniając, żeby folia zamykała szczelinę między ościeżnicą a ścianą. Złącze powinno znajdować się w miejscu czerwonej linii (ilu. 5).
 • Wykonać tynk uzupełniający (ilu. 5).


Alternatywne rozwiązanie: tynk uzupełniający (uzgodnić z tynkarzem!)
 

 • Przymocować punktowo folię za pomocą zaprawy lub kleju dyspersyjnego w rządanym położeniu (ilu. 4).
 • Wykonać tynk uzupełniający (ilu. 5).


Przeprowadzić odpowiednie próby!
 

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com

Opis

Taśma z kopolimeru polietylenowego z włókniną i elementem taśmy samoprzylepnej lub butylowej.

Opakowane

ME500 Folia okienna Duo EW+
RozmiarDł. Rolki w m Ilość szt. / kart.Całkowita długość w m
EW500 EW+ 70505250
EW500 EW+ 100503150
EW500 EW+ 140502100

Folia ME500 Duo EW+ dostępna jest na specjalne zamówienie - czas oczekiwania około 4 tygodni od chwili złożenia zamówienia.

 

ME500 Folia okienna Duo EW
RozmiarDł. Rolki [m]Ilość szt. / kart.Całkowita długość [m]
EW50 z butylem506300
EW70 z butylem505250
EW100 z butylem503150
EW140 z butylem502100
EW50 bez butylu506300
EW70 bez butylu505250
EW100 bez butylu503150
EW140 bez butylu502100
EW60 (125) z siatką503150
EW90 (155) z siatką502100

.

ME500 Box w kartonie dozującym
Rozmiar [mm]MocowanieDl. Rolki [m]
EW70pasek butylowy70 m w kartonie dozującym
EW100pasek butylowy70 m w kartonie dozującym
EW70klej SP025100 m w kartonie dozującym
EW100klej SP025100 m w kartonie dozującym

Gwarancja

Gwarancja przysługuje inwestorom na zainstalowane produkty systemu uszczelnienia okien „illbruck i3“, pod względem szczelności powietrzna, odporności na oddziaływanie intensywnego deszczu oraz izolacji termicznej wypełnienia spoiny okiennej. W przypadku kiedy system nie spełni wymaganych warunków, w okresie do 5 lat od daty dostawy produktów, firma termco-illbruck pokryje wykonawcy koszty wykonania poprawek w 100%. Od 6-8 roku 60% i od 9-10 roku 20%. Inwestor ma obowiązek do 1 miesiąca przedłożyć producentowi "Zawiadomienie o zakończeniu prac montażowych systemu illbruck i3" oraz potwierdzenie dostaw materiałów. Szczegółowe informacje i odpowiednie formularze znajdują się na www.illbruck.com

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa materiału budowlanego4102B2 (normalna palność), P-NDS04-594
Przepuszczalność pary wodnej4108-3Sd w zależności od średnie wilgotności powietrza od 0,3 do 20m, jako izol. przeciwwilgociowa
Siła klejenia ilość masy klejacej ok. 17g/m²
Nieprzepuszczalność wodyEN20811W1, odpowiada 2000 Pa
Szczelność przy intensywnym deszczuEN 1027600 Pa
Przyczepność butylu 12 N/25 mm
Przyczepność warstwy samoprzylepnej 12 N/25 mm
Przyczepność specjalnej warstwy samoprzylepnej (EW+)*EN 1939/ Metoda 335 N/25 mm
Możliwość stosowania razem z powszechnie używanymi materiałami budowlanymi52 452jest
Największa siła naprężeniaEN 12311-2

podłużna: 180 N/5 cm

poprzeczna: 95 N/5 cm

Odporność na rozdarcieEN 12310-1

podłużna: 60 N

poprzeczna: 65 N

Odporność termiczna od -40°C do +80°C
Temperatura użycia od +5°C do +45°C
Temperatura użycia warstwy samoprzylepnej (EW+) **/ SP025 *** od -5°C do +45°C
Okres przechowywania 1 rok
Odporność na promieniowanie UV około 3 miesięcy

* Wartości sa zmienne w zależności od temperatury i wilgotności powietrza

** w zależności od temperatury jest zalecany Primer

** zapoznać się z zasadami montażu w zimie

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy