Explore our brands
z powrotem do listy produktów

TP650/658
illmod Trio

TP650 illmod Trio jest wielofunkcyjną, impregnowaną taśmą rozprężną, zaprojektowaną do wszechstronnego uszczelniania połączeń budowlanych.

Aplikacja

TP650 illmod Trio jest wielofunkcyjną, impregnowaną taśmą rozprężną, zaprojektowaną do wszechstronnego uszczelniania połączeń budowlanych. Przeznaczona jest szczegolnie do uszczelniania ruchomych złączy, np.
ościeżnic okien lub drzwi z ościeżem, czy połączeń w domach modułowych.

Certyfikaty

 • Jedna taśma w trzech warstwach uszczelnienia okna
 • Czas montażu skrocony do minimum - średnio 5 x szybszy aniżeli w przypadku montażu na foliach i piance PU
 • Brak ograniczeń temperaturowych przy montażu
 • Stabilność UV oraz odporność pogodowa
 • Zdolność ruchow dylatacyjnych
 • Odporność na ulewny deszcz do 600 Pa
 • Doskonała bariera akustyczna dla złącza

Przetwarzanie

 • Po sprawdzeniu głębokości montażowej i szerokości szczeliny (piktogram) należy dobrać taśmę o odpowiednim  rozmiarze według tabeli.
 • Taśma musi przylegać na całej powierzchni. Strona proszkowana w kolorze jasnoszarym musi być skierowana do wnętrza pomieszczenia.
 • Odciąć nadmiernie ściśnięte końcowki i przykleić taśmę za pomocą paska samoprzylepnego (piktogram). Przy ucinaniu taśmy dodać co najmniej 2 cm/m.
 • W przypadku wąskich szczelin zalecane jest zwilżenie taśmy. Na rogach taśmę należy łączyć na styk (piktogram). Puste miejsca w narożach, na stykach i przy kotwach mogą być poźniej wypełniane klejem do folii okiennych illbruck SP025 (kolor szary).
 • Przed montażem okna należy nakleić na nie taśmę TP650 i umieścić ją razem z oknem w otworze okiennym. Do dolnego uszczelnienia pod połączeniem podokiennikowym zalecana jest taśma TP652. Należy zapoznać się z kartą techniczną produktu TP650. Przejście do uszczelnienia bocznego musi być ciągłe/szczelne od powietrza / zacinającego deszczu. Zalecane jest uszczelnienie naroży za pomocą kleju do folii okiennych illbruck SP025. Pod zewnętrznym podokiennikiem zalecane jest wykonanie drugiej warstwy wodonośnej (folia uszczelniająca w formie korytka), aby woda mogła być odprowadzana na zewnątrz w kontrolowany sposob.
 • Montaż okna w wersji dystansowej. Można do tego celu zastosować odpowiednie śruby ramowe lub kotwy montażowe umożliwiające montaż dystansowy. Ze wzgledu na nacisk rozpreżny wywierany przez taśmy, elementy muszą być odpowiednio przymocowane, a skrzynki roletowe muszą być wykonane w wersji wolnonośnej.
 • Taśma TP650 znajduje często zastosowanie w zestawie z PR003 ciepły parapet XPS Premium (patrz produkty  specjalne - strona 43)

Techniczna karta produktu

WłaściwościNormaKlasyfikacja
Klasa materiału budowlanegoDIN 4102B1 (trudnozapalny),
Klasyfikacja wgDIN 18 542BG1 + BGR
Przewodność cieplnaDIN 52 612λ = 0,048 W/m ・ k
Wartość U - Głęb. konstr. okna 60 mm 0,8 W/(m2 ・ K)
Wartość U - Głęb. konstr. okna 70 mm 0,7 W/(m2 ・ K)
Wartość U - Głęb. konstr. okna 80 mm 0,6 W/(m2 ・ K)
Dyfuzja pary wodnej, wart. Sd na zewnątrzEN ISO 12572< 0,5 m
Spadek ciśnienia pary wewnątrz szczelniej dzięki impregnacji bocznych powierzchni
Przepuszczalność spoinEN 1026a≤0,1 m3/[h ・m・ (daPa)n]
Szczelność przy intensywnym deszczuEN 1027600 Pa
Izolacja dźwiękowaEN ISO 717-145 dB na 10 mm spoina
Możliwość stosowania razem z tradycyjnymi materiałami budowlanymiDIN 18 542wg. BG1, dla produktow zawierających rozpuszczalniki lub plastyfikatory przeprowadzić test kompatybilności
Odporność termiczna od - 30°C do + 80°C
Okres przechowywania 9 miesięcy
Temperatura przechowywania + 1°C do + 20°C
  Pliki do pobrania

  Wyszukiwarka produktów

  Grupa produktów
  Obszar zastosowania
  Systemy